Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím
Veľkosť textu

Aktuality

Účasť komisárky pre osoby so zdravotným postihnutím na zasadnutí Výboru pre o... 6. júna sa v priestoroch Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR konalo zasadnutie Výboru pre osoby so zdravotným postihnutím Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť. Výbor je stálym odborným orgánom Rady vlády SR a plní úlohy podľa vlastného plánu činnosti a v súlade s plánom práce Rady, ktorý nadväzuje na p... 06.06.2016
Konalo sa ďalšie stretnutie s predsedom Národnej rady občanov so zdravotným p... Na stretnutí s predsedom Národnej rady občanov so zdravotným postihnutím v SR (NROZP v SR) pánom RNDr. Branislavom Mamojkom a projektovou manažérkou pani Mgr. Michaelou Hajdukovou sa na Úrade komisára pre osoby so zdravotným postihnutím dňa 3. júna 2016 diskutovali témy úzko spojené s potrebami ľudí so zdravotným postihnutím, ďalšej spolupráce s... 03.06.2016
Účasť komisárky pre osoby so zdravotným postihnutím na XXVII. Sneme Únie mies... Podľa záverov zo stretnutia s generálnym sekretárom Únie miest Slovenska, JUDr. Milanom Galandom, ktoré sa konalo dňa 2. mája 2016 sa komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím JUDr. Zuzana Stavrovská zúčastnila ako hosť zasadnutia XXVII. snemu Únie miest Slovenska, ktorý sa uskutočnil dňa 3. júna 2016  sa v priestoroch Zrkadlovej siene ... 03.06.2016
Účastníkov konferencie Múzeum pre všetkých pozdravila komisárka pre osoby so ... V termíne od 24. mája do 26. mája sa v Ľubovnianskom múzeu na hrade v Starej Ľubovni pod názvom Múzeum pre všetkých konala konferencia venovaná debarierizácii múzeí pre znevýhodnené skupiny obyvateľstva.  26.05.2016
Správa zo služobnej cesty DUBLIN od 20.05.2016 do 23.05.2016 V írskom Dubline sa v dňoch 21. až 22.5. 2016  konala konferencia Európskeho fóra zdravotného postihnutia (EDF), ktorej sa zúčastnili zástupcovia organizácií zastupujúcich rôzne druhy zdravotného postihnutia z celej Európy. Konferencia bola venovaná článku 12 – rovnosť pred zákonom Dohovoru o právach osôb so zdravo... 20.05.2016
27. snem Združenia miest a obcí Slovenska Združenie miest a obcí Slovenska každoročne od roku 2004 oceňuje pomocnú ruku miest a obcí ľuďom so zdravotným postihnutím do bežného života. 19.05.2016
Komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím sa zaujímala o dodržiavanie Doh... V priestoroch Generálneho riaditeľstva zboru väzenskej a justičnej stráže sa dňa 17. mája za prítomnosti generálneho riaditeľa plk. Ing Milana Ivana konalo stretnutie, na ktorom sa  za Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím zúčastnila komisárka JUDr. Zuzana Stavrovská, riaditeľka PhDr. Marica Šiková a JUDr. Eva Arnoldová.<br /> ... 17.05.2016
Seniori Petržalky na stretnutí s komisárkou pre osoby so zdravotným postihnutím Dňa 16. mája zorganizovala Rada seniorov, poradný orgán starostu mestskej časti Bratislava - Petržalka v Dome kultúry Lúky, sériu prednášok spojených s besedou. JUDr. Zuzana Stavrovská  prispela prednáškou na tému Postavenie a osobnosť Úradu komisára pre osoby so zdravotným postihnutím. 16.05.2016
Slnečnica vďaky SZMS Dňa 13.5.2016 organizoval v trnavskom kine Hviezda Slovenský zväz sclerosis multiplex v rámci Svetového dňa ľudí so sclerosis multiplex World MS DAY a Dňa slnečníc 2016 benefíciu SZSM „Slnečnica vďaky SZSM“, na ktorej sme sa zúčastnili aj my. Garantom podujatia bol prof. MUDr. Peter Turčáni PhD., hlavný odborník pri MZ SR pre neuroló... 13.05.2016
5. mája 2016 sa v priestoroch Úradu komisára pre osoby so zdravotným postihnu... V nadväznosti na naše prechádzajúce stretnutie sme dňa 5. mája 2016 v priestoroch Úradu komisára pre osoby so zdravotným postihnutím hostili zasadnutie výročnej schôdze Asociácie organizácií zdravotne postihnutých občanov Slovenskej republiky. 05.05.2016
Dohoda spolupráce na Ústredí práce sociálnych vecí a rodiny Dňa 04.05.2016 sa na Ústredí práce, sociálnych vecí a rodiny konalo stretnutie s generálnym riaditeľom Ústredia Ing. Mariánom Valentovičom. 04.05.2016
Veľa spoločných tém bolo prediskutovaných na stretnutí so zástupcami Združeni... V rámci programu ďalších stretnutí s mimovládnymi organizáciami prijali pozvanie komisárky pre osoby so zdravotným postihnutím, JUDr. Zuzany Stavrovskej zástupcovia Združenia na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Slovenskej republike, PhDr. Iveta Mišová, riaditeľka Republikovej centrály a štatutárka združenia a projektový manažer Mgr. Marián ... 04.05.2016
Založili sme spoluprácu s Úniou miest Slovenska 2. mája sa  komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím JUDr. Zuzana Stavrovská a zamestnanci Úradu komisára pre osoby so zdravotným postihnutím stretli  s JUDr. Milanom Galandom, generálnym sekretárom Únie miest Slovenska. 02.05.2016
Užitočné informácie od europoslankyne Jany Žitňanskej Stretnutie s pani europoslankyňou Jankou Žitňanskou nás obohatilo o pohľad na potreby asistentov učiteľov v školách rôzneho typu. 29.04.2016
Dozvedeli sme sa, že ľudia s vodiacimi psami nemôžu vstúpiť do obchodných cen... Stretnutie v Únii nevidiacich a slabozrakých s predstaviteľmi Výcvikovej školy pre vodiace a asistenčné psy ale aj s využívateľmi tejto „kompenzačnej pomôcky“, prinieslo množstvo tém, ktoré sú nesmierne doležité pri príprave vodiacich a asistenčných psov. 29.04.2016
Stretnutie so zástupcami spoločnosti DATAROOM s.r.o. Na rozdiel od predchádzajúcich stretnutí, toto sa neviazalo priamo na našu činnosť, ale prostredníctvom zamestnanca spoločnosti pána Martina Daita, ktorý inicioval na deň 28. apríla naše stretnutie, hovorili sme so zástupcami spoločnosti DATAROOM s.r.o., z Nitry. 28.04.2016
Informácie o pacientoch od AOPP SK Dňa 26.apríla sa zamestnanci Úradu komisára pre osoby so zdravotným postihnutím stretli s pani MUDr. Katarínou Kafkovou, prezidentkou Asociácie na ochranu práv pacientov Slovenskej republiky, ktorá zastrešuje 26 občianskych združení. 26.04.2016
Spolupráca s Centrom právnej pomoci Centrum právnej pomoci je štátna rozpočtová organizácia, zriadená zákonom č. 327/2005 Z.z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi. 21.04.2016
Stretnutie s prezidentkou Asociácie organizácií zdravotne postihnutých občano... S prezidentkou Asociácie organizácií zdravotne postihnutých občanov v SR, pani MUDr. Máriou Orgonášovou sme prediskutovali témy z rôznych organizácií, ktoré sú členmi Asociácie, tieto boli pre nás veľmi zaujímavé a skúsenosti podnetné. 20.04.2016
Výstup na Pustý hrad 2016 Pri príležitosti Svetového dňa Parkinsonovej choroby sa v sobotu 9. apríla 2016 už po siedmykrát konal výstup členov občianskeho združenia Spoločnosť Parkinson Slovensko, ich priateľov a sympatizantov na Pustý hrad nad Zvolenom. 10.04.2016
 |<  <  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  >  >| 
Zobrazené výsledky 181-200 (z 212)

Kontakt

Račianska 153
831 54 Bratislava
Slovakia
00421 2 20 42 03 09
sekretariat@komisar.sk

Podnety

Copyright © 2016 - 2019 Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím