piatok 01.03.2024

Pol roka od výzvy politickým stranám: Ako ďalej s reformou opatrovníctva?

Na pozvanie generálneho riaditeľa Sekcie ľudských práv Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Jána Gaburu sme dňa 1. marca 2024 rokovali o ďalších krokoch v problematike tzv. reformy opatrovníctva, súvisiacou so zavedením inštitútu tzv. podporovaného rozhodovania.
Na stretnutí bola okrem zástupcov MPSVaR a komisárky pre osoby so zdravotným postihnutím Zuzany Stavrovskej, právničok ÚKOZP aj riaditeľka Republikovej centrály Združenia na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v SR (ZPMP v SR) Iveta Mišová.
 

Čo je podporované rozhodovanie?

Na rozdiel od jedinej súčasnej formy právnej ochrany spomínaných skupín obyvateľov - obmedzenia spôsobilosti na právne úkony, sa v prípade podporovaného rozhodovania právo rozhodovať o svojom živote neprenáša na iných ľudí (opatrovníkov ustanovených súdom), ale daný človek má svoj "tím" podporovateľov - z radov rodiny, priateľov, sociálnych pracovníkov - ktorí mu pomôžu či už objasniť náležitosti napríklad pracovných zmlúv alebo podmienok kúpy mobilu a podobne, a zároveň ho ochránia pred podpísaním nevýhodnej zmluvy či naletením napríklad "šmejdom". Nie je potrebné obmedziť človeka v spôsobilosti na právne úkony - to má byť až krajný nástroj ochrany.

Zaväzuje nás k tomu aj Dohovor o právach osôb so zdravotným postihnutím a vláda SR sa k tomu prihlásila v Národnom programe rozvoja životných podmienok osôb so zdravotným postihnutím na roky 2021 - 2030. Uplynulo 13 rokov od začiatku príprav, materiál je hotový a prešiel rukami šiestich ministrov a ministeriek ministerstva spravodlivosti (dnes už siedmy minister), no návrh zákona leží stále v šuplíku na Ministerstve spravodlivosti SR.
 

Pol roka od výzvy politickým stranám

Naposledy sme na to upozornili na tlačovej konferencii v lete 2023, keď komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím Zuzana Stavrovská, riaditeľka Republikovej centrály ZPMP v SR Iveta Mišová a predseda Slovenského fóra osôb so zdravotným postihnutím Branislav Mamojka vyzvali kandidujúce politické strany vo voľbách 30. septembra 2023, aby si zobrali k srdcu reformu opatrovníctva a nenechávali naďalej ľudí s mentálnym postihnutím, seniorov a ľudí s problémami v oblasti duševného zdravia na okraji záujmu a podporili prijatie tzv. opatrovníckej reformy.

Od volieb do NR SR z jesene 2023, z ktorých vzišla nová vláda SR, prešlo už pol roka, a preto budeme plánovať ďalšie kroky, aby sa téma opäť iba neodložila.


Súvisiace odkazy:
Reforma opatrovníctva na Slovensku v nedohľadne - výzva politickým stranám - Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím (komisarprezdravotnepostihnutych.sk)