pondelok 25.07.2022

Podrobné informácie o peňažných príspevkoch pre deti so zdravotným postihnutím z Ukrajiny

Детальна інформація про грошові внески для дітей з інвалідністю з України
O opatrovateľský príspevok môžu požiadať domácnosti ukrajinských odídencov, ktorí prišli na Slovensko od 24. februára 2022 a získali dočasnú ochranu. Opatrovatelia s deťmi, ktorí sú držiteľmi ukrajinského preukazu ZŤP alebo ktorí sami nahlásia, že sa starajú o deti s ťažkým zdravotným postihnutím alebo so zdravotnými problémami, budú kontaktovaní, aby boli posúdené potreby ich dieťaťa a ich nárok na opatrovateľský príspevok.

Príspevok sa vypláca dospelej osobe, ktorá sa stará o dieťa s ťažkým zdravotným postihnutím alebo so zdravotnými problémami, pretože práve táto osoba bude mať problém spojiť starostlivosť o svoje dieťa so zárobkovou činnosťou. Konečným príjemcom je dieťa, ktorého potreby sa uspokojujú prostriedkami z príspevku. Finančný príspevok pre opatrovateľov je na základe odporúčania vlády stanovený na 508 € mesačne.
 
Mesačné platby začali v júni 2022. Táto podpora bude trvať minimálne tri mesiace s možnosťou predĺženia na ďalšie tri mesiace na základe dohody s vládou. Príjemcovia môžu získať peniaze bankovým prevodom na slovenský bankový účet, ak ho majú. Peniaze môžu dostať aj cez Western Union. Všetci príjemcovia dostanú na svoj mobilný telefón SMS s vysvetlením, ako dostanú príspevok.
Mesačné platby sú plánované na tri mesiace počnúc júnom 2022. Prvá platba sa vyplatí po úspešnom hodnotení a je spätne datovaná na jún 2022. Počas tohto trojmesačného obdobia bude UNICEF spolupracovať s vládou a mimovládnymi partnermi, aby im pomohol pripraviť sa na prevzatie programu na konci tohto počiatočného obdobia. Existuje tiež možnosť ďalšej trojmesačnej podpory zo strany UNICEF na základe dohody s vládou.
 
V priložených PDF súboroch nájdete bližšie informácie o programe finančnej podpory pre deti a rodiny ukrajinských odídencov od UNICEFu v slovenčine, ukrajinčine aj angličtine.