štvrtok 18.05.2023

Pozvánka na vernisáž výstavy Život v Zátiší

Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím organizuje ďalšiu výstavu diel umelcov so zdravotným postihnutím. „Život v Zátiší“ ponúkne tvorbu klientov z Domova sociálnych služieb Zátišie v Osadnom. Druhú časť výstavy tvoria fotografie zachytávajúce klientov – ich bežný život v Zátiší.
Doteraz sme v našom úrade vystavovali diela autorov či už z chránených dielní alebo zariadení sociálnych služieb najmä zo západného Slovenska, no teraz ponúkneme naše priestory prvýkrát zariadeniu až z Prešovského samosprávneho kraja: „Nápad zorganizovať výstavu diel umelcov zo Zátišia sme dostali počas našej návštevy v Osadnom minulý rok v júni, kde sme boli v nadväznosti, žiaľ, na tragickú udalosť – požiar z decembra 2021,“ hovorí komisárka Zuzana Stavrovská. „Oslovili nás krásne obrazy, ktoré sme tam videli. Stretli sme klientov priamo pri tvorení vo výtvarnej dielni.“

Hlavným vystavujúcim umelcom je Štefan Oláh. V zariadení v Osadnom žije už od svojich 11 rokov, jeho talent zachytili už vtedajšie vychovávateľky. Jeho nadanie začal rozvíjať a zdokonaľovať najskôr ergoterapeut, teraz už inštruktor sociálnej rehabilitácie Ján Saksun a pod jeho vedením sa zdokonaľovali aj ostatní prijímatelia, ktorí navštevujú arteterapiu nielen v maľbe, ale aj v modelovaní a pri práci s keramikou. „Štefan je dospelý človek s detskou dušou plnou lásky a fantázie. Jeho kresby pramenia z čistého srdca, preto okúzlia takmer všetkých návštevníkov nášho zariadenia. Kreslí ľahko s virtuozitou majstra. Insitnou kresbou zachytáva námety z okolitej prírody či ríše víl a anjelov,“ vysvetľuje riaditeľka zariadenia Agáta Kováčová. Štefanove obrazy skrášľujú priestory viacerých inštitúcií či domovov na Slovensku i v zahraničí. K jeho úspechom patrí napríklad spolupráca s Ivetou Buraľovou, autorkou knihy Záh(r)ada duše, ktorú Štefan ilustroval.  Takisto ilustroval vianočnú pohľadnicu pre Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky.

Štefan kreslí priamo na plátno, ktoré v rámci arteterapeutickej skupiny vymaľováva spolu s ďalšími klientmi. Intenzívna príprava na túto výstavu sa začala zhruba pred pol rokom. Štefanovými spoluautormi sú klienti Miroslav, Patrik, Imrich, ktorí vymaľovávajú Štefanom predkreslené obrazy. Štefan Oláh aj Miroslav Darvaš budú osobne prítomní na vernisáži. „Je to hrdosť za odvedenú prácu našich prijímateľov a zamestnancov, impulz do ďalšej práce a pocit, že naša práca má zmysel,“ dodáva riaditeľka CSS Zátišie Agáta Kováčová.
 
Vernisáž výstavy tvorby klientov CSS Zátišie z Osadného „Život v Zátiší“ sa uskutoční v stredu, 24. mája 2023 o 14:00h v priestoroch Úradu komisára pre osoby so zdravotným postihnutím na Račianskej 153 v Bratislave.

CSS Zátišie

Centrum sociálnych služieb Zátišie má sídlo v Snine. Sociálne služby poskytuje v Snine a v Osadnom.
 
V Domove sociálnych služieb v Osadnom žije momentálne 46 klientov vo veku od 21 do 62 rokov s ťažkým zdravotným postihnutím.
 
Centrum sociálnych služieb Zátišie poskytuje celkovo sociálne služby v nasledovných zariadeniach sociálnych služieb:
  • Domov sociálnych služieb, Osadné, s kapacitou 48 klientov
  • Zariadenie podporovaného bývania, Osadné,  s kapacitou 4 klienti
  • Zariadenie podporovaného bývania, Snina, s kapacitou 6 klientov
  • Rehabilitačné stredisko, Snina, s kapacitou 12 klientov
  • Služba včasnej intervencie, Snina a územná pôsobnosť v okrese Snina, 5 klientov
  • Zariadenie dočasnej starostlivosti o deti, Snina, s kapacitou 2 klienti
 
CSS Zátišie poskytuje ďalšie druhy sociálnych služieb, ktorými sú:
  • Špecializované sociálne poradenstvo, Snina a územná pôsobnosť pre okres Snina
  • Podpora samostatného bývania, územná pôsobnosť v okrese Snina