Namiesto štátu budú odídencom z Ukrajiny vyplácať finančnú podporu medzinárodné organizácie. Zohľadnia aj zdravotné postihnutie.

Odídencom z Ukrajiny na Slovensku bude minimálne počas najbližších troch mesiacov vyplácať finančné príspevky už nie štát, ale niektorá z medzinárodných organizácií: Úrad Vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR), Detský fond OSN (UNICEF) a Slovenský Červený kríž s podporou Medzinárodnej federácie Červeného kríža a Červeného polmesiaca (IFRC), vďaka spolupráci s Medzinárodnou organizáciou pre migráciu (IOM)....

Informácie o Úrade komisára pre osoby so zdravotným postihnutím v Asistenčnom centre v Bratislave

Vo veľkokapacitnom Asistenčnom centre pomoci na Bottovej ulici 7 v Bratislave sú k dispozícii už aj informačné letáky Úradu komisára pre osoby so zdravotným postihnutím, a to v slovenčine aj ukrajinčine. Asistenčné centrum pomoci zriadil Magistrát hlavného mesta Bratislava koncom marca. Na jednom mieste nájdu záujemcovia základné služby a podporu, ktoré ľudia utekajúci pred vojnou potrebujú bezprostredne po príchode do Bratislavy, aby nemuseli zažívať ďalší zbytočný stres s vyhľadávaním základných služieb a podpory hneď po príchode....
Bratislava pre Ukrajinu
utorok 12.04.2022

Príspevok za ubytovanie odídencov z Ukrajiny

Ministerstvo vnútra spresnilo postup, ako môžu nepodnikatelia požiadať o príspevok na ubytovanie odídencov z Ukrajiny. ...

Prehľad najnovších úprav v LEX UKRAJINA

Pripravili sme sumár aktuálnych legislatívnych úprav týkajúcich sa utečencov z Ukrajiny na Slovensku, tzv. LEX UKRAJINA....
piatok 08.04.2022

Príručka pre ľudí pomáhajúcich Ukrajincom

Vďaka facebookovej skupine „Buddíci pre Ukrajincov v Bratislave“ vznikol dokument – príručka s praktickými informáciami pre ľudí - dobrovoľníkov, ktorí pomáhajú utečencom z Ukrajiny na Slovensku, najmä v Bratislave (či už ubytovaním, sprevádzaním na úrady, hľadaním lekára a podobne). Dokument sa priebežne dopĺňa. Je možné prihlásiť sa aj na odber newsletteru s najnovšími informáciami o pomoci Ukrajincom....

Barly a gitara pre pána Leonida

Stretli sme sa s pánom Leonidom, seniorom z Charkova, ktorý sa na nás obrátil s prosbou o pomoc pri vybavovaní dokladov a ubytovania na Slovensku. Skontaktovali sme ho aj s Organizáciou muskulárnych dystrofikov, ktorí mu promptne darovali potrebné barly a balík materiálnej pomoci. ...

Usmernenie k zabezpečeniu sociálnych služieb ľuďom z Ukrajiny

Usmernenie pre VÚC, obce/mestá a poskytovateľov sociálnych služieb k zabezpečeniu bezodkladného poskytovania sociálnych služieb osobám prichádzajúcim z Ukrajiny, ktoré podali žiadosť o udelenie azylu, poskytnutie doplnkovej ochrany na území Slovenskej republiky alebo o poskytnutie dočasného útočiska....

Konzultácie pre ukrajinských onkologických pacientov

Národný onkologický ústav zriadil pre onkologických pacientov z Ukrajiny kontaktnú ambulanciu, v ktorej je dvakrát týždenne k dispozícii okrem onkológa aj ukrajinský lekár ako tlmočník....

Usmernenie MPSVR SR k poskytovaniu pomoci osobám z Ukrajiny

Usmernenie pre VÚC, obce/mestá a poskytovateľov sociálnych služieb k poskytovaniu pomoci osobám z Ukrajiny, ktorí sú odkázaní na sociálnu starostlivosť vydané Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR, rozširuje okruh pomoci a pripravuje podporu pre rodiny, ktoré odišli pred existujúcim vojnovým konfliktom z Ukrajiny. ...

Návrh zákona tzv. LEX UKRAJINA

Vláda SR dňa 16. marca 2022 schválila viacero nariadení Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR a návrh tzv. zákona LEX UKRAJINA:...

Pomoc nevidiacim a slabozrakým utečencom

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska (ÚNSS) vyslovuje podporu Ukrajinskej asociácii nevidiacich (The Ukrainian Association of the Blind) a podáva pomocnú ruku jej členom so zrakovým postihnutím, ktorí sa nachádzajú na území SR....
Pomoc Ukrajine
pondelok 14.03.2022

Pomoc ukrajinským deťom s intelektuálnym znevýhodnením

Organizácia Špeciálne olympiády Slovensko / Special Olympics Slovakia ponúka deťom s intelektuálnym znevýhodnením z Ukrajiny, ktoré na Slovensku nachádzajú svoj nový domov, športové aktivity zadarmo....

Pomoc utečencom s nervovosvalovým ochorením

Organizácia muskulárnych dystrofikov v SR (OMD v SR) podáva pomocnú ruku ľuďom s nervovosvalovým ochorením, ktorí utekajú pred vojnou. ...
Pomoc nepozná hranice
sobota 12.03.2022

Pomoc pre nepočujúcich utečencov: SZP aj ANEPS

Slovenský zväz posunkujúcich vytvoril Krízový tím SZP - Ukrajina, ktorý pomáha nepočujúcim Ukrajincom, či už ich vyzdvihnúť na hranici alebo doviezť, kam bude potrebné. ...

Rodiny Ukrajincov s mentálnym postihnutím prežívajú hrozné časy, pomôžme im

"Postarať sa o člena rodiny s mentálnym postihnutím je teraz oveľa ťažšie ako kedykoľvek predtým, všetok náš čas venujeme našim milovaným, ktorí prežívajú strašnú búrku nepokojov a nedokážu pochopiť všetok chaos navôkol," napísala Koalícia VGO v žiadosti o pomoc....

Ako hovoriť o vojne s ľuďmi s mentálnym postihnutím?

O takej náročnej téme, akou je vojna, je potrebné s ľuďmi s mentálnym postihnutím hovoriť citlivo. Zdieľame materiály, ktoré do slovenského jazyka preložila Iveta Mišová zo Združenia na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v SR. ...

TOTO je zlý sen

TOTO je zlý sen je názov iniciatívy, ktorú rozbehla TOTO je galéria. Výťažkom z predaja výtvarných diel podporí pomoc utečencom z Ukrajiny, ktorú realizuje Človek v ohrození. Pridáva sa aj Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím - o tom, aký ťažký osud čaká ľudí so zdravotným postihnutím vo vojne, hovorí vo videu komisárka Zuzana Stavrovská, oslovila a nakrútila ju Ida Želinská. ...
streda 02.03.2022

Pomoc pre ľudí so sklerózou multiplex z Ukrajiny

Iniciatíva Spolu Môžeme, ktorej cieľom je spájať pacientov s diagnózou skleróza multiplex, ich príbuzných, priateľov a lekárov, ponúka pomoc a sprevádzanie utečencom z Ukrajiny, ktorí trpia týmto ochorením. Zástupcovia iniciatívy hovoria po slovensky, anglicky a rusky....

Pomoc pre rodiny s deťmi so zdravotným postihnutím z Ukrajiny

AXIS Internaional Rehabilitation Center ponúka útočisko a medicínsku starostlivosť pre rodiny s deťmi so zdravotným postihnutím z Ukrajiny na Slovensku....
pondelok 28.02.2022

Pomoc pre vážne choré deti z Ukrajiny

Nezisková organizácia Plamienok ponúka pomoc vážne chorým deťom, ktoré prišli na Slovensko z Ukrajiny. V rámci kapacít organizácie rada bezplatne pomôže pri domácich návštevách lekára, zdravotnej sestry a sociálneho pracovníka v mieste bydliska týchto detí v Bratislave a blízkom okolí, ponúka tiež konzultácie so psychológom a sociálnym pracovníkom pre rodičov či iných dospelých, ktorí deti sprevádzajú....