Kampaň AJ MY SME TU + videopozdrav komisárky

Úrad komisára pre osoby so zdravotným (ÚKOZP) organizuje pilotný ročník kampane AJ MY SME TU. Začína sa na Medzinárodný deň osôb so zdravotným postihnutím 3. decembra 2022 a potrvá do Medzinárodného dňa ľudských práv 10. decembra 2022.
Počas každého z týchto ôsmich dní bude ÚKOZP na sociálnych sieťach Facebook a Instagram zverejňovať dve až tri videá od zástupcov rôznych organizácií, ktoré sa venujú ľuďom so zdravotným postihnutím alebo diagnózami.
 

Kampaň sleduje tri ciele:

1. AJ MY SME TU: ĽUDIA SO ZDRAVOTNÝM POSTIHNUTÍM

Upriamiť pozornosť verejnosti na to, že ľudia so zdravotným postihnutím sú plnohodnotnými členmi spoločnosti a majú rovnaké práva ako zdraví spoluobčania – čo sa, žiaľ, stále naplno neodráža v realite.
 

2. AJ MY SME TU: ORGANIZÁCIE

Zviditeľniť organizácie, ktoré združujú alebo zastupujú ľudí s jednotlivými druhmi zdravotného postihnutia a diagnózami a prostredníctvom videí od zástupcov týchto organizácií im vyslať povzbudivé priania.
 

3. AJ MY SME TU: ÚRAD KOMISÁRA PRE OSOBY SO ZDRAVOTNÝM POSTIHNUTÍM

Pripomenúť, že ÚKOZP je tu pre ľudí s rôznym zdravotným postihnutím – fyzickým, zmyslovým, mentálnym, duševným, ale aj pre ľudí trpiacich rôznymi závažnými chronickými ochoreniami. Obhajuje a presadzuje ich práva zaručené v Dohovore OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím.
 

Máme pripravené videá od 21 organizácií alebo platforiem zastupujúcich ľudí s rôznymi druhmi zdravotného postihnutia či rôznymi diagnózami alebo obhajujúcich ich práva.

Pridať sa však môže ktokoľvek - ďalšie organizácie,  občianske združenia aj jednotlivci - stačí od 3.12. do 10.12.2022 nakrútiť krátke video so želaním pre ľudí so zdravotným postihnutím a zverejniť ho na Facebooku alebo Instagrame s hashtagmi:
 

#ajmysmetu #mdozp2022 #idpd2022
(International Day of Persons with Disabilities)


Prosíme v poste označiť aj Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím, aby sme videá mohli zdieľať. Facebook: fb.com/komisar.sk Instagram: instagram.com/komisar_zp.

Kampaň v sobotu 3. decembra odštartuje videom komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím Zuzana Stavrovská, ktorá ľuďom so zdravotným postihnutím praje najmä pevné zdravie a veľa energie a síl na zvládanie zložitých životných situácií:
 

Prajem vám,  aby práva, ktoré sú garantované v Dohovore OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím boli čo najrýchlejšie súčasťou vášho života a boli bez problémov dosiahnuteľné. Vážim si vašu dôveru, že môžem byť súčasťou týchto zmien a veľakrát aj ich iniciátorom.

 
Zuzana Stavrovská zároveň ďakuje všetkým, ktorí sa zapojili alebo zapoja do kampane AJ MY SME TU, ktorá pomôže zviditeľniť ľudí so zdravotným postihnutím.
 

 
 Pozdrav k Medzinárodnému dňu osôb so zdravotným postihnutím a k spusteniu kampane AJ MY SME TU
 


Súvisiace odkazy:
Pozdrav k Medzinárodnému dňu osôb so zdravotným postihnutím a k spusteniu kampane AJ MY SME TU - (YouTube.com)
 

Zoznam zapojených organizácií:
 • Národná rada občanov so zdravotným postihnutím (NROZP),
 • Asociácia nepočujúcich Slovenska (ANEPS),
 • Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska (ÚNSS),
 • Organizácia muskulárnych dystrofikov (OMD v SR),
 • Platforma rodín s deťmi so zdravotným znevýhodnením,
 • Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím (ZPMP v SR),
 • Spoločnosť Downovho syndrómu,
 • Autistické centrum ANDREAS v BA,
 • OZ HANS,
 • NIE RAKOVINE,
 • OZ ISKIERKA,
 • Liga proti rakovine,
 • OZ MELI BELI,
 • OZ Zriedkavé choroby,
 • Asociácia Marfanovho syndrómu Slovakia,
 • Dobrá linka,
 • IPčko,
 • Otvorme dvere,
 • Otvorme srdcia (ODOS),
 • Liga za duševné zdravie,
 • Psychologička venujúca sa ľuďom so zdravotným postihnutím Ema Oriňáková,
 • Liga za ľudské práva.