piatok 22.03.2024

Posilnenie pomoci pre rodiny s deťmi so zdravotným znevýhodnením

Po tragickej udalosti v Beňadikovej pri Liptovskom Mikuláši z 9. marca tohto roka, keď pod kolesami vlaku vyhasli životy matky a jej dieťaťa so zdravotným postihnutím, zvolal minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš okrúhly stôl.
Na pracovné stretnutie dňa 21. marca 2024 pozval minister Erik Tomáš okrem zástupkýň združení rodín s deťmi so zdravotným znevýhodnením a ZMOSu (pretože mestá a obce majú na starosti odľahčovaciu službu) aj komisárku pre osoby so zdravotným postihnutím Zuzanu Stavrovskú.

Minister predstavil tieto opatrenia:
  • zvýšenie príplatku k príspevku na opatrovanie detí
  • pomoc s financovaním odľahčovacej služby
  • rozšírenie projektu rodinných poradní
  • posilnenie včasnej intervencie pre rodičov s najmenšími deťmi

Komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím Zuzana Stavrovská oceňuje návrhy ministerstva, pretože dlhodobo upozorňovala na potrebu zvýšenia dostupnosti týchto služieb. Rovnako tiež víta plánované zmeny v podmienkach poskytovania príspevku na opatrovanie a zvýšenie príspevku pre neštátne centrá pre deti a rodinu, ktoré poskytujú starostlivosť deťom so zdravotným postihnutím.

Veríme, že tieto opatrenia predídu podobným tragédiám, odľahčia ťažké situácie rodín s deťmi so zdravotným postihnutím a skvalitnia im ich životy. 

Dôležitá je však aj nadrezortná spolupráca:

Upozorňovali sme a navrhovali sme napríklad to, aby v prípadoch, že rozhodnutím školy je dieťa „vylúčené“ na domáce vzdelávanie zo zdravotných dôvodov, aby rodič mal garantovaný vznik nároku na peňažný príspevok na opatrovanie, prípadne, aby bola vytvorená iná dávka, ktorú by rodič zostávajúci dlhodobo s dieťaťom doma, mal nárok získať.

V praxi sa totiž stáva, že hoci dieťa je posúdené, že nie je schopné dochádzať do školy, zároveň nemusí byť posúdené ako odkázané na pomoc inej fyzickej osoby (úrad práce neschváli nárok na peňažný príspevok na opatrovanie). Rodič tak ostáva s dieťaťom doma, bez možnosti zabezpečovať rodine príjem, a zároveň bez dostatočnej finančnej podpory štátu (prepad do chudoby, odkázanosť na dávku v hmotnej núdzi).