Tlačová správa Ministerstva dopravy k zmenám v cestovnom pre občanov Ukrajiny na území Slovenska

Прес-реліз Мінтрансу щодо зміни тарифів для громадян України в Словаччині.
Nižšie je článok v ukrajinčine. / Нижче представлена стаття українською мовою.
 
Od 1. júla už bezplatná preprava pre odídencov z Ukrajiny na Slovensku nebude neobmedzená. Cestovanie zadarmo bude limitované počtom dní od príchodu.
 

„Aj keď sme pristúpili k niektorým obmedzeniam, naďalej platí, že ochotne pomôžeme všetkým tým, ktorí utekajú pred vojnou. Rovnako sa nič nemení na tom, že ukrajinské deti budú môcť zadarmo dochádzať do škôl,“ 

povedal na margo zmien minister dopravy Andrej Doležal.

Nárok na bezplatnú prepravu majú osoby s dokladom Slovak Help s červenou pečiatkou s textom v ukrajinskom jazyku, ktorý je vydaný po prekročení hraníc, alebo s potvrdením o pridelení Statusu o dočasnom útočisku. Po novom s týmito dokladmi môžu cestovať zadarmo vo vlakoch a prímestských autobusoch len v deň ich získania a nasledujúcich 4 dňoch.

 

Bezplatný lístok sa dá využívať vo vozňoch druhej triedy vo vlakoch ZSSK, cestujúci však nemajú nárok na bezplatnú miestenku, lôžko či ležadlo. So spomínanými dokladmi môžu odídenci rovnako zadarmo cestovať aj v prímestských autobusoch okrem školských, 

povedal riaditeľ odboru cestnej dopravy Martin Miškovský.

Držitelia prvého vydania dokladu o dočasnom útočisku majú naďalej zadarmo prepravu do zamestnania počas prvých 60 dní odo dňa, kedy bol vydaný. Musia sa však preukázať potvrdením od zamestnávateľa a takisto dokladom z miesta obvyklého pobytu. Adresa je uvedená v doklade o dočasnom útočisku.

Výnimku z 5-dňového obmedzenia bezplatných služieb majú žiaci materských, základných a stredných škôl s dokladom o dočasnom útočisku spolu s jednou sprevádzajúcou osobou. Tí môžu počas dní školského vyučovania naďalej do školy a naspäť cestovať zadarmo na základe potvrdenia o návšteve školy. Rovnako bezplatnú prepravu vo vlakoch majú seniori nad 62 rokov.

Nárok na bezplatnú prepravu už ďalej nebudú mať:
  • osoby, ktoré nepreukážu, že sú občanmi Ukrajiny,
  •  osoby, ktoré vstupujú na územie SR opakovane za posledných 30 kalendárnych dní,
  • osoby, ktoré získali druhé a ďalšie vydanie dokladu o dočasnom útočisku.
 

Článok v ukrajinčine / текст українською мовою

Прес-реліз Мінтрансу щодо зміни тарифів для громадян України в Словаччині

З 1 липня безкоштовна доставка для тих, хто відправляється з України в Словаччину, більше не буде необмеженою. Безкоштовний проїзд буде обмежений кількістю днів з моменту прибуття.

«Хоча ми і ввели деякі обмеження, залишається так, що ми охоче допомагаємо всім, хто рятується від війни. Це також не змінює того факту, що українські діти зможуть безкоштовно їздити до школи"
заявив про зміни міністр транспорту Андрій Долежал

Право на безкоштовний транспорт мають особи, які мають словацький довідковий документ з червоним штампом з текстом українською мовою, який видається після перетину кордону, або з довідкою про присвоєння статусу тимчасового притулку. Новоспечені, з цими документами, вони можуть безкоштовно пересуватися в поїздах і приміських автобусах тільки в день їх отримання і протягом наступних 4 днів.

"Безкоштовний квиток можна використовувати у вагонах другого класу в поїздах ZSSK, але пасажири не мають права на вільне місце, двоярусний або шезлонг. З цими документами від'їжджаючі особи можуть безкоштовно пересуватися в приміських автобусах крім шкільних"
розповів директор департаменту автомобільного транспорту Мартін Мішковське.

Власники першої видачі документа про тимчасовий притулок продовжують отримувати безкоштовний транспорт для роботи протягом перших 60 днів з дати, коли він був виданий. При цьому вони повинні бути пред'явлені довідкою від роботодавця, а також документом з місця звичайного проживання. Адреса вказується в доказі тимчасового притулку.

Вихованці дитячих садків, початкових і середніх шкіл з доказами тимчасового притулку разом з однією супроводжуючою особою звільняються від 5-денного обмеження безкоштовних послуг. Вони можуть продовжувати безкоштовно їздити до школи та зі школи протягом навчальних днів на підставі свідоцтва про відвідування школи. Також безкоштовний транспорт в поїздах доступний літнім людям старше 62 років.
 
Більше не мають права на безкоштовний транспорт:

  • особи, які не доведуть, що вони є громадянами України,
  • особи, які в'їжджають на територію Словацької Республіки повторно протягом останніх 30 календарних днів,
  • особи, які отримали другу і наступні видачу документа про тимчасовий притулок.Súvisiace odkazy:
TLAČOVÉ SPRÁVY - Menia sa pravidlá bezplatnej prepravy pre odídencov z Ukrajiny (mindop.sk)