štvrtok 28.07.2022

Podmienky cestovania pre odídencov z Ukrajiny so zdravotným postihnutím sú podľa komisárky diskriminačné, obrátila sa preto na ministrov dopravy a práce

Komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím Zuzana Stavrovská sa tento týždeň listom obrátila na ministra dopravy Anreja Doležala a ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Milana Krajniaka so žiadosťou o zmenu podmienok cestovania odídencov z Ukrajiny na Slovensku.
Od 01. júna 2022 odídenci z Ukrajiny už nemôžu na Slovensku cestovať bezplatne neobmedzene, vrátane osôb so zdravotným postihnutím. Nárok na bezplatnú prepravu majú iba osoby s dokladom Slovak Help alebo s potvrdením o pridelení statusu o dočasnom útočisku, a to vo vlakoch a prímestských autobusoch len v deň ich získania a nasledujúcich 4 dňoch. Držitelia prvého vydania dokladu o dočasnom útočisku majú naďalej zadarmo prepravu do zamestnania, ale len počas prvých 60 dní odo dňa, keď bol vydaný.  Výnimku z 5-dňového obmedzenia bezplatných služieb majú žiaci materských, základných a stredných škôl s dokladom o dočasnom útočisku spolu s jednou sprevádzajúcou osobou. Rovnako bezplatnú prepravu vo vlakoch majú seniori nad 62 rokov. Štát pôvodne avizoval, že v rámci nových podmienok zliav z cestovného bude platiť výnimka aj pre odídencov s ťažkým zdravotným postihnutím, no napokon sa do výnimiek nedostali.
 
Na Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím sa obrátilo už viacero utečencov z Ukrajiny so zdravotným postihnutím vo vzťahu k zmene podmienok zľavy na cestovnom platnej od 01. júna2022. Utečenci, vrátane osôb so zdravotným postihnutím, potrebujú cestovať zo slovenských miest a obcí, kde sa im podarilo nájsť dočasné útočisko/bývanie, do väčších miest alebo do Bratislavy, a to nielen prvé 4, resp. 5 dní po prekročení hraníc a nielen do zamestnania či školy.
 
Podľa názoru Zuzany Stavrovskej by preto štát mal umožniť odídencom z Ukrajiny s ťažkým zdravotným postihnutím naďalej cestovať zadarmo alebo im poskytnúť aspoň zľavu:

Odídenci z Ukrajiny zo zdravotným postihnutím sa totiž buď nemôžu zamestnať pre svoje zdravotné postihnutie alebo, ak sa aj môžu zamestnať a prácu si hľadajú, o čom tiež máme podnety, nachádzajú si ju oveľa ťažšie, pretože ponúk práce pre ľudí so zdravotným postihnutím je vo všeobecnosti málo. Potrebujú tiež vycestovať pri hľadaní zamestnania a na pohovory. Zároveň často musia pre svoj zdravotný stav navštevovať odborných lekárov vo väčších mestách.

 
Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím zároveň eviduje aj podnety poukazujúce na to, že niektorí Ukrajinci ešte stále nezačali dostávať finančné príspevky zohľadňujúce ich zdravotné postihnutie, ktoré im mali začať vyplácať medzinárodné organizácie od mája 2022, hoci to štát ohlásil ešte koncom apríla. (Podľa našich informácií by sa k týmto príspevkom mali dostať do konca júla; termín spustenia vyplácania sa predĺžil pre nastavovanie procesov a posudzovania odkázanosti žiadateľov). Sú teda naďalej v nepriaznivej finančnej situácii.
 
Túto situáciu utečencov so zdravotným postihnutím, ktorí aj majú status dočasného útočiska, preto komisárka Zuzana Stavrovská považuje za diskriminačnú v porovnaní s podmienkami iných obyvateľov Slovenska so zdravotným postihnutím, ktorí majú v mnohých regiónoch nárok na zľavu z cestovného alebo cestujú bezplatne.
 
Vzhľadom na to, že vojna trvá na Ukrajine už 5 mesiacov a nie je racionálne predpokladať objektívnu možnosť skorého návratu utečencov z Ukrajiny domov, komisárka žiada ministrov práce a dopravy, aby našli dlhodobé riešenia pomoci pre utečencov so zdravotným postihnutím, ktoré budú zohľadňovať dôsledky ich zdravotného postihnutia.