piatok 22.03.2024

Monitoring dodržiavania práv v psychiatrickej nemocnici v Pezinku

Tím Národného preventívneho mechanizmu (NPM) z Úradu komisára pre osoby so zdravotným postihnutím (ÚKOZP) vrátane komisárky Zuzany Stavrovskej súbežne s prokurátormi Generálnej prokuratúry SR vykonali v dňoch 18. až 20. marca 2024 monitoring v Psychiatrickej nemocnici Philippa Pinela v Pezinku.
ÚKOZP sa zameral na dodržiavanie práv zakotvených v dvoch medzinárodných dohovoroch: v Dohovore o právach osôb so zdravotným postihnutím a v Dohovore proti mučeniu a inému krutému, neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu - pôsobnosť v rámci tohto dohovoru nášmu úradu pribudla v minulom roku v rámci Národného preventívneho mechanizmu (NPM - túto pôsobnosť máme zdieľanú aj s komisárom pre deti a verejným ochrancom práv.)

Súbežný monitoring s Generálnou prokuratúrou sme uskutočnili v nadväznosti na memorandum s Generálnou prokuratúrou, ktoré sme uzavreli v minulom roku. Generálna prokuratúra zintenzívnila v ostatnom období spoluprácu s ÚKOZP aj s poukazom na skutočnosť, že ochrana práv a právom chránených záujmov pacientov, ktorí sú liečení na psychiatrických oddeleniach, je jedným z našich spoločných cieľov.

Výsledky tohto monitoringu ÚKOZP, tak, ako všetky naše ostatné monitorovacie návštevy, budú spracované v samostatnej monitorovacej správe a zverejnené na našom webe www.komisar.sk.


Fotografie:
komisárka JUDr. Zuzana Stavrovská a zástupca riaditeľa netrestného odboru Generálnej prokuratúry SR JUDr. Slavomír Filipčík;

Zdroj:
Generálna prokuratúra SR

Viac o NPM:
bitly.ws/3gzQD