pondelok 12.06.2023

Komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím navštívi v rámci výjazdových dní trojicu miest na Zemplíne

V dňoch 20.6. – 22.6.2023 absolvuje komisárka Zuzana Stavrovská a časť jej tímu výjazdové dni v mestách Sobrance, Trebišov a Vranov nad Topľou.
„Deň s komisárkou“ potrvá v každom meste od rána až do neskorých popoludňajších hodín.
 
Predpoludním sa tím komisárky stretne s predstaviteľmi a zástupcami miest, zamestnancami štátnych, verejných aj mimovládnych organizácií pôsobiacich v oblasti pomoci ľuďom so zdravotným postihnutím. Predstaví im činnosť a pôsobnosť Úradu komisára pre osoby so zdravotným postihnutím, ako aj možnosti spolupráce so samosprávou. Zároveň v každom meste alebo jeho blízkom okolí navštívi niekoľko zariadení venujúcich sa ľuďom so zdravotným postihnutím. V Sobranciach to bude DSS DOSOS, n.o. a registrovaný sociálny podnik DOZA a tiež Zariadenie pre seniorov. V Trebišove sa komisárka a jej tím stretnú so seniormi v dennom centre a s deťmi v Základnej škole pre žiakov s autizmom. Vo Vranove nad Topľou zavítajú do denného stacionára Mima, n.o. a do mestského  Zariadenia pre seniorov.
 
Popoludní vždy od 15:00h do 17:00h bude komisárka a jej kolegyne k dispozícii verejnosti: v Sobranciach v Spoločenskej sále CVČ na Nám. Slobody 1, v Trebišove na Strednej odbornej škole služieb a priemyslu sv. Jozafáta a vo Vranove nad Topľou v Dome kultúry; všade s bezbariérovým prístupom. Obyvatelia môžu prísť osobne podať podnet alebo sa poradiť v súvislosti s ochranou práv ľudí so zdravotným postihnutím. V tejto časti sú vítaní aj zástupcovia médií.
 
Organizovanie výjazdových dní sa ukazuje ako veľmi dôležitá súčasť činnosti Úradu komisára pre osoby so zdravotným postihnutím (ÚKOZP):

Môžeme zistiť, v akých reálnych podmienkach žijú ľudia so zdravotným postihnutím v jednotlivých mestách, akú podporu im ich mestá poskytujú a ako jednotlivé samosprávy spolupracujú s organizáciami zastupujúcimi ľudí so zdravotným postihnutím,

zdôrazňuje komisárka Zuzana Stavrovská.
 
Vďaka výjazdovým dňom sa ÚKOZP neraz podarilo prispieť k zlepšeniu situácie či už jednotlivých obyvateľov, ktorí by sa na ÚKOZP inak nevedeli nakontaktovať, ale pozitívne výsledky prináša aj nadviazaná spolupráca so samosprávami či organizáciami zastupujúcimi ľudí so zdravotným postihnutím v daných lokalitách.
 
Od roku 2016 ÚKOZP zrealizoval celkovo už 38 výjazdových dní po celom Slovensku.