pondelok 06.11.2023

Zaostrené na deti so zdravotným znevýhodnením z Ukrajiny - stretnutie so zástupkyňami UNICEF na Slovensku

Dňa 19. októbra 2023 sme v Úrade komisára pre osoby so zdravotným postihnutím privítali riaditeľku dočasne zriadenej kancelárie UNICEF na Slovensku Michaelu Bauer, a jej kolegyne Teonu Aslanishvili a Tinu Tsertsvadze, ktoré sa špecializujú na ochranu práv dieťaťa.
UNICEF zriadilo v reakcii na utečeneckú krízu spôsobenú vypuknutím vojnového konfliktu na Ukrajine dočasné pracoviská vo všetkých krajinách s vysokým prílevom odídencov z Ukrajiny. Na Slovensku pôsobí od apríla 2022.

Za obdobie svojho pôsobenia vyškolili už vyše 200 odborníkov, či už zo štátneho alebo mimovládneho sektora, na špecifickú prácu s detskými odídencami, otvorili tri podporné centrá pre rodiny s deťmi z Ukrajiny a naďalej aktívne spolupracujú so štátnymi inštitúciami na zlepšovaní dodržiavania práv detí v postavení odídencov.

Špecificky sa tiež venujú mimoriadne ohrozenej skupine detí so zdravotným znevýhodnením , čo bol aj dôvod záujmu o poznatky nášho úradu s tým, ako sa na Slovensku darí plniť záväzky vyplývajúce z Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím zvlášť vo vzťahu k týmto deťom.  

Komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím Zuzana Stavrovská a právnička úradu Lenka Bodnárová zhrnuli naše doterajšie aktivity a zistenia v danej oblasti. Kľúčové nedostatky v podpore detí so zdravotným znevýhodnením utekajúcich z Ukrajiny a ich rodičov, ktoré plne kopírujú aj dlhodobo nepriaznivú situáciu slovenských detí a rodín, pozorujeme najmä v rámci začleňovania do vyučovacieho procesu a v nedostatočnom systéme služieb a finančnej podpory určenej špecificky pre osoby so zdravotným znevýhodnením.

Zástupkyne UNICEF na Slovensku nám vyjadrili vďaku za „nevyčísliteľnú podporu“ detí zo zdravotným znevýhodnením z Ukrajiny a ponúkli nám pomoc a spoluprácu pri ďalších aktivitách, ako aj pri výmene skúseností a informácií.

Sme vďační za ponúknutú spoluprácu a veľmi radi ju budeme ďalej rozvíjať tak,  aby bola pomoc a podpora pre deti so zdravotným znevýhodnením z Ukrajiny na Slovensku efektívnejšia a adresnejšia.