streda 23.08.2023

Namaľujte nám obálku výnimočnej knihy o ľudských právach

Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím (ÚKOZP) v spolupráci s profesorom JUDr. Jánom Svákom, DrSc. finalizuje s prácami na knihe Medzinárodnoprávna ochrana osôb so zdravotným postihnutím. V tejto súvislosti ÚKOZP vyhlasuje súťaž o ilustráciu na obálku knihy.
Kniha rozoberá viaceré rozsudky týkajúce sa ľudí so zdravotným postihnutím v rôznych krajinách, o ktorých rozhodoval Európsky súd pre ľudské práva, spojené s vymožiteľnosťou jednotlivých práv garantovaných v Dohovore o právach osôb so zdravotným postihnutím.
 

Tieto rozhodnutia sú uplatniteľné a súdne vymožiteľné aj u nás.
Publikácia teda môže slúžiť odbornej verejnosti na Slovensku, aby sa inšpirovala, ako riešiť podobné prípady, ak sa vyskytnú u nás,

vysvetľuje profesor Ján Svák, ktorý je hlavným garantom pre oblasť medzinárodného práva na Univerzite Komenského v Bratislave a významným odborníkom na ústavné právo.

V prvom rade je preto kniha určená prokurátorom, sudcom, ako aj študentom právnických fakúlt. Zároveň je určená pre všetkých, ktorí prichádzajú do kontaktu s ľudskými právami osôb so zdravotným postihnutím:  či už sú to zamestnanci zariadení sociálnych služieb či psychiatrických zariadení, zdravotnícky personál, ale napríklad aj zamestnanci pôšt či rôznych iných inštitúcií, ktorí môžu svojim konaním zasiahnuť do ľudských práv ľudí so zdravotným postihnutím. V neposlednom rade knihu odporúčame aj samotným ľuďom so zdravotným postihnutím a širokej verejnosti. Cieľom je najmä osveta o ľudských právach osôb so zdravotným postihnutím.

V tejto súvislosti ÚKOZP vyhlasuje súťaž o ilustráciu na obálku knihy.
 

Ponúkame priestor pre umelcov so zdravotným postihnutím, či už fyzickým, zmyslovým, intelektovým alebo s duševnou poruchou či inou chronickou diagnózou, aby namaľovali obálku tejto výnimočnej publikácie,

hovorí komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím Zuzana Stavrovská.

Výtvarné dielo by malo zachytiť predstavu autora na tému:  Čo pre Vás znamenajú ľudské práva? Ktoré ľudské právo je pre Vás významné?

Všetkých, ktorí sa rozhodnú zapojiť, prosíme, aby spolu s fotografiou hotovej ilustrácie poslali aj pár viet o sebe aj slovnú odpoveď na spomínanú tému.
Svoje diela môžu posielať klienti zariadení sociálnych služieb, ale aj jednotlivci.

Stačí, ak súťažiaci svoje výtvarné dielo odfotia a fotografiu spolu s textom pošlú na adresu media@komisar.sk do konca septembra 2023.

Držíme palce a tešíme sa na námety!


Fotografie:
Komisárka Zuzana Stavrovská s profesorom JUDr. Jánom Svákom, DrSc.