Sumarizácia pomoci pre ľudí z Ukrajiny so zdravotným znevýhodnením a ich rodiny

Можливості підтримки людей з інвалідністю з України та їхніх родин
Platforma rodín s deťmi so zdravotným znevýhodnením zosumarizovala existujúce možnosti pomoci a podpory pre odídencov z Ukrajiny so zdravotným postihnutím.

Podstránka webu Platformy rodín je  v slovenčine, angličtine aj ukrajinčine: 
Pomoc pre ľudí so zdravotným znevýhodnením a ich rodiny z Ukrajiny - Platforma rodín detí so zdravotným znevýhodnením (platformarodin.sk)
 

Článok v ukrajinčine / текст українською мовою

підсторінці Платформи сімей, де узагальнено можливості підтримки людей з обмеженими можливостями та їхніх сімей з України. – перекласти трьома мовами

Веб-сайт Платформи сімей словацькою, англійською та українською мовами:
Pomoc pre ľudí so zdravotným znevýhodnením a ich rodiny z Ukrajiny - Platforma rodín detí so zdravotným znevýhodnením (platformarodin.sk)