štvrtok 11.04.2024

Poznáte príznaky Parkinsonovej choroby?

11. apríl je Svetovým dňom Parkinsonovej choroby od roku 1997 na počesť narodenia londýnskeho lekára Dr. Jamesa Parkinsona, ktorý ako prvý popísal ochorenie.
Parkinsonovu chorobu charakterizujú 4 základné príznaky:
 • spomalenosť pohybov
 • stuhnutosť svalov
 • pokojový tras (najmä rúk, niekedy nôh a brady)
 • zlá rovnováha a koordinácia

Okrem týchto základných príznakov sa objavujú tiež:
 • znížená mimika tváre
 • zmenšovanie písma
 • zhoršenie reči, postoja a chôdze v predklone a vyhasnutie ohybov rúk pri chôdzi
 • poruchy nálady (depresia, úzkosť, nezáujem)
 • spánkové problémy (porucha zaspávania a udržania spánku, nadmerná denná spavosť, živé sny)
 • syndróm nepokojných nôh
 • bolesť
 • zhoršenie až strata čuchu
 • zápcha
 • sexuálne problémy

Príčina vzniku nie je presne známa. Pravdepodobne ide o kombináciu genetických a environmentálnych faktorov. V malom počte prípadov spôsobili Parkinsonovu chorobu mutácie niektorých génov.

Na Slovensku trpí Parkinsonovou chorobou približne 20 000 ľudí. Na rozdiel od svetových štatistík si na Slovensku Parkinsonova choroba vyberá častejšie ženy ako mužov.

Choroba vzniká v dôsledku strát nervových buniek, ktoré produkujú dopamín zodpovedný za prenos signálov v mozgu. Jednou z úloh dopamínu je koordinácia funkcie svalov a pohybu.

Diagnostiku môže previesť neurológ. Liečba má následne za cieľ zmierniť príznaky. Stav pacientov možno zlepšiť aj chirurgickým zákrokom, pri ktorom sa im do tela zavedie stimulátor na zmiernenie trasu či stuhnutosti svalov.

Dôležitú úlohu hrá aj telesné cvičenie, doplnkové terapie, vyvážená strava a emočná podpora.

Napriek intenzívnemu výskumu je ochorenie nevyliečiteľné, no vďaka modernej liečbe sa kvalita života pacientov zlepšuje a dožívajú sa rovnakého priemerného veku ako ostatní jedinci.


Zdroj:
TASR
www.parkinson.sk