streda 10.04.2024

Diela ľudí s mentálnym znevýhodnením v Zichyho paláci

Veľmi rady sa zástupkyne nášho úradu 4. apríla 2024 ocitli na vernisáži výstavy výtvarných prác klientov Centra sociálnych služieb Javorinská (Bratislava) v Zichyho paláci v historickom centre hlavného mesta.
Okrem klientov CSS Javorinská tvorí výstavu aj projekt NANA, ktorý je výsledkom vzájomnej práce mladej dizajnérky Mgr.art. Natálie Golianovej a jej brata Mariana Goliana, ktorý má zdravotné znevýhodnenie. Predstavili dizajnové kúsky nábytku dotvorené farebnými gumičkami, ktoré pán Marian rád spája a hľadá im rôzne využitie. Ide o projekt, ktorí v sebe spája nápaditosť, sociálne cítenie a zmysel pre detail, ktoré autori zhmotnili do unikátneho diela.

Ľudia so zdravotným postihnutím sa tak aj týmto spôsobom môžu zapájať do života spoločnosti, a dokonca na ňu priamo vplývať. Nemusia tvoriť iba v zariadení a svoje diela vystavovať len vo svojich priestoroch, ale práve takouto cestou sa môže napĺňať aj inklúzia. Zároveň je to pre nich veľká česť - vystavovať v Zichyho paláci, to sa len tak každému nepodarí! Vďaka patrí aj oddeleniu inklúzie a sociálnych vecí MČ BA - Staré mesto. 

Výstavu pod záštitou predsedu Bratislavského samosprávneho kraja Juraja Drobu si v Zichyho paláci na Verntúrskej 9 môžete pozrieť ešte do štvrtku, 11. apríla 2024.