piatok 22.03.2024

Odporúčania komisárky k bezbariérovosti volieb

Zajtra (v sobotu, 23. marca 2024) nás čaká prvé kolo volieb prezidenta SR. Dostane sa do volebnej miestnosti každý oprávnený volič?
Náš prieskum architektonickej prístupnosti volebných miestností z jesene 2023 preukázal, že:
 • dostupné parkovanie pre osoby s ťažkým zdravotným postihnutím je nanajvýš v polovici prípadov
 • bezbariérový prístup do budovy naďalej chýba vo vyše 60% budov, v ktorých sa konajú voľby
 • bezbariérové interiéry budov, v ktorých sa konajú voľby, existujú len v necelej polovici prípadov

Komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím Zuzana Stavrvoská preto už dlhodobo samosprávam a organizátorom volieb odporúča:
 • budovy určené na voľby vyberať aj s ohľadom na možnosti parkovania pre osoby s ťažkým zdravotným postihnutím
 • v prípade budov, kde niektoré miestnosti majú bezbariérový prístup a iné nie, vybrať na voľby miestnosti s bezbariérovým prístupom
 • bezbariérovosť je potrebné zabezpečiť na všetkých schodoch, ak ich vedie do budovy viacero (nielen na prvých)
 • potrebné je myslieť aj na spôsob otvárania dverí, aby napríklad človek s barlami alebo odkázaný na invalidný vozík cez ne mohol prejsť bez pomoci
 • zároveň je potrebné vyberať také volebné miestnosti, ktorých interiér nemá bariéry a kde je dostatočný priestor na pohyb aj s barlami a invalidným vozíkom
 • dvere do budovy aj do volebnej miestnosti by mali mať šírku aspoň 90 cm
 • je vhodné odstrániť aj bariérové prahy dverí – či už úplne alebo umiestnením vyrovnávacej prechodovej lišty
 • pri odstraňovaní bariér pri vstupoch do budov sú ideálne nájazdové rampy
 • schodiskové plošiny nie sú univerzálnym riešením, pretože neriešia bezbariérový prístup pre všetkých – t.j. kočíky, ľudí s barlami a pod., často sú zamknuté alebo nefunkčné, chýba alebo nefunguje zvonček

Keďže bezbariérovosť sa nedá zabezpečiť zo dňa na deň, využiť aspoň zmierňujúce opatrenia na zachovanie dôstojnosti, napríklad:
 • aby okrskové volebné komisie mali pre prípady, keď musí volič s obmedzenou schopnosťou pohybu odvoliť pod schodami/pred budovou, určeného dobrovoľníka alebo brigádnika, ktorý by robil akéhosi „spojovateľa“ medzi okrskovou volebnou komisiou a voličom, t. j. informoval by volebnú komisiu, že dole pod schodami je volič, ktorý čaká, aby za ním prišli s prenosnou schránkou, aby tam volič nemusel dlho a nedôstojne čakať
 • v prípade nepriaznivých poveternostných podmienok by bolo vhodné minimálne zabezpečiť pred budovou provizórny prístrešok, napríklad taký, aký sa používal v období pandémie ochorenia COVID-19 na testovanie

Postupné odstraňovanie bariér je zároveň potrebné nielen na účely volieb, ale aj na účely všeobecného prístupu ľudí s obmedzenou schopnosťou pohybu do objektov určených verejnosti (školy, mestské a obecné úrady, domy kultúry, a pod.).

Často ide o jednoduché opatrenia, na ktoré nie sú nutné veľké zásahy ani veľa peňazí, no môžu do veľkej miery skvalitniť proces vykonania volebného práva mnohým ľuďom.


Súvisiace odkazy:  
Architektonická prístupnosť volebných miestností na Slovensku naďalej nie je zabezpečená - Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím (komisarprezdravotnepostihnutych.sk)
Parlamentné voľby 2023 - Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím (komisarprezdravotnepostihnutych.sk)

Fotografie:
Komisárka Zuzana Stavrovská v rozhovore pre reláciu Cesta (RTVS) na tému bezbariérovosti volieb, vysielať sa bude 13. 4. 2024.