pondelok 28.11.2022

Pozývame na Deň s komisárkou v Dubnici nad Váhom

Komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím Zuzana Stavrovská a časť jej tímu uskutoční v utorok 29. novembra 2022 výjazdový deň v Dubnici nad Váhom. Návšteva bola pôvodne plánovaná ešte v septembri, no zo zdravotných dôvodov bola presunutá.
Výjazdové dni organizuje Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím s cieľom posilniť presadzovanie  záujmov ľudí so zdravotným postihnutím v spoločnosti, spolupracovať s nimi priamo alebo prostredníctvom organizácií pôsobiacich v oblasti práv takýchto osôb a konzultovať s ľuďmi so zdravotným postihnutím problémy, ktoré sa ich týkajú, skúmať ich názory, podporovať ich záujem o verejné otázky a presvedčiť sa, ako je pre nich v danom regióne nastavená pomoc štátu.
 
„Deň s komisárkou“ potrvá od rána až do neskorých popoludňajších hodín. Predpoludním sa tím komisárky stretne so zástupkyňou primátora mesta Andreou Blajskovou, tiež so zamestnancami štátnych, verejných aj mimovládnych organizácií pôsobiacich v oblasti pomoci ľuďom so zdravotným postihnutím v Dubnici nad Váhom a okolí. Komisárka Zuzana Stavrovská im predstaví činnosť a pôsobnosť Úradu komisára pre osoby so zdravotným postihnutím, ako aj možnosti spolupráce so samosprávou. Následne výjazdový tím navštívi špecializované zariadenie sociálnych služieb Dubina, Prejta, ktoré poskytuje pobytové sociálne služby klientom v najťažších stupňoch odkázanosti, s Alzheimerovou a Parkinsonovou chorobou. Výjazdový tím komisárky zavíta aj do sociálneho podniku mesta  - triedičky odpadu, kde nachádzajú pracovné uplatnenie aj ľudia so zdravotným znevýhodnením a navštívi chránenú dielňu keramikárky so zrakovým postihnutím Sone Zeliskovej.
 
Popoludní 15:00 do 17:00 budú komisárka a jej kolegyne k dispozícii verejnosti v kultúrnom dome - s bezbariérovým prístupom. Obyvatelia môžu prísť osobne podať podnet alebo sa poradiť v súvislosti s ochranou práv ľudí so zdravotným postihnutím.
 

Od roku 2017 až doteraz sme zrealizovali 37 výjazdových dní po celom Slovensku. Keďže rozpočet nám zatiaľ neumožňuje zriadiť kancelárie mimo hlavného sídla v Bratislave, aspoň touto formou chodíme za ľuďmi do regiónov,

hovorí komisárka Zuzana Stavrovská.
  
 

Harmonogram výjazdového dňa v Dubnici nad Váhom 29.11.2022:

 
 • 8:45 – 9:15
  • stretnutie s vedením mesta – zástupkyňou primátora Andreou Blajskovou – kultúrny dom, Bratislavská 435/12
 • 9:30 – 10:30
  • prezentácia komisárky pre odbornú verejnosť – kultúrny dom, Bratislavská 435/12 
 • 10:45 – 11:15
  • návšteva mestského sociálneho podniku - triedička odpadu, Andreja Sládkoviča 1678/21
 • 11:30 – 12:15
  • obedná prestávka
 • 12:15 – 13:15
  • návšteva Špecializovaného zariadenia Dubina, Prejta –  Prejtská 131/152
 • 13:30 – 14:30
  • návšteva chránenej dielne – nevidiacej keramikárky Sone Zeliskovej, Centrum II, 77/12
 • 15:00 – 17:00
  • stretnutie s občanmi, poskytovanie individuálneho poradenstva, prijímanie podnetov – kultúrny dom, Bratislavská 435/12