piatok 01.03.2024

Osem rokov Úradu komisára pre osoby so zdravotným postihnutím

Presne pred ôsmimi rokmi, dňa 1. marca 2016 sme na Račianskej 153 v Bratislave, kde sme doteraz, otvorili Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím a začali sme poskytovať aktívnu pomoc ľuďom so zdravotným postihnutím a ochraňovať ich ľudské práva garantované Dohovorom OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím a v roku 2023 nám pribudla aj ochrana práv garantovaná v Dohovore OSN proti mučeniu a inému krutému, neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu.
Od začiatku existencie Úradu komisára pre osoby so zdravotným postihnutím (ÚKOZP) stojí na jeho čele komisárka Zuzana Stavrovská, ktorú poslanci NR SR zvolili do tejto funkcie najskôr 2. decembra 2015, a potom opätovne 3. decembra 2021 na druhé šesťročné funkčné obdobie.

ÚKOZP stojí na 4 hlavných pilieroch:
  1. Riešenie individuálnych podnetov ľudí so zdravotným postihnutím, ktorí sa domnievajú, že ich práva boli porušené konaním autorít a subjektov SR. Podnet je možné podať poštou, e-mailom, elektronickým formulárom na našom webe alebo osobne. Naše služby sú bezplatné.
  2. Monitorovacia činnosť priamo v psychiatrických zariadeniach, školách, zariadeniach sociálnych služieb a ďalších inštitúciách.
  3. Aktívne participovanie na medzirezortných pripomienkových konaniach a návrhoch legislatívnych zmien.
  4. Scitlivovanie spoločnosti vo vzťahu k ľuďom so zdravotným postihnutím.

Na fotke vidíte väčšinu nášho aktuálneho tímu. Ďakujeme za dôveru a tešíme sa na ďalšiu službu ľuďom so zdravotným znevýhodnením. 


Kompetencie komisárky a to, ako je možné podať podnet, nájdete v tomto článku: 
Postavenie komisárky pre osoby so zdravotným postihnutím - Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím (komisarprezdravotnepostihnutych.sk)

Kontakty na ÚKOZP:
Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím - Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím (komisarprezdravotnepostihnutych.sk)

Výročné správy o činnosti komisára pre osoby so zdravotným postihnutím: 
Zverejňovanie - Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím (komisarprezdravotnepostihnutych.sk)

Prehľad a správy z monitoringov ÚKOZP: 
Monitoring - Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím (komisarprezdravotnepostihnutych.sk)

Životopis komisárky pre osoby so zdravotným postihnutím JUDr. Zuzany Stavrovskej: 
Životopis komisárky pre osoby so zdravotným postihnutím - Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím (komisarprezdravotnepostihnutych.sk)