Rádiožurnál o 18:00
sobota 28.05.2022

Ukrajinci so zdravotným postihnutím zatiaľ nedostávajú prisľúbené príspevky

Reportáž o nejasnostiach okolo pomoci Ukrajincom so zdravotným postihnutím priniesol Rádiožurnál RTVS 28. mája 2022 o 18:00, v približne 16-tej minúte. Ponúkame upravený prepis textu bez niektorých nepresností.
Rodiny, ktoré utiekli pred vojnou na Ukrajine na Slovensko a majú dieťa alebo dospelého člena so zdravotným postihnutím, sa môžu uchádzať o príspevok na opatrovanie 508 Eur na mesiac. Hoci to platí od 1. mája, stále nevedia, ako postupovať, aby ho získali čím skôr.  V rukách to majú hlavne mimovládne medzinárodné organizácie.
 
Dobrovoľníčka Andrea Kráľová pomáha rodinám z Ukrajiny, ktoré majú deti so zdravotným postihnutím vybavovať rôzne potrebné dokumenty. Jednou z nich je rodina s tromi deťmi, pričom jedno má vážne zdravotné problémy:
 

Majú 10-ročné dievčatko, je ťažko zdravotne postihnuté, má detskú mozgovú obrnu, detský autizmus, je pliekovaná. Akým spôsobom sa môžu prihlásiť o tento príspevok, keďže pri žiadaní o príspevok v hmotnej núdzi, ktorý zatiaľ poberajú, sa ich nikto nepýtal, či  majú dieťa so zdravotným znevýhodnením?

 
Nárok na príspevok 508 Eur na mesiac má rodič, ktorý opatruje dieťa s ťažkým zdravotným postihnutím – a to zatiaľ na tri mesiace, od 1. 5.2022. Ak už niekto poberá príspevok v hmotnej núdzi, a týka sa ho aj zdravotné postihnutie, o príspevok 508 Eur  JE POTREBNÉ znova sa uchádzať novým registrovaním sa cez link UNHCR, potom bude jednotlivých žiadateľov kontaktovať buď UNICEF alebo IOM (Medzinárodná organizácia pre migráciu).
 
Komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím Zuzana Stavrovská však od Ukrajincov eviduje podnety a otázky:
 

Nie je jednoznačne určené, na základe akých dokladov budú posudzovať, či daný človek má zdravotné postihnutie a je odkázaný na opatrovanie.

 
Poradenstvo ukrajinským rodinám poskytuje aj Platforma rodín s deťmi so zdravotným znevýhodnením. Jana Lowinski z Platformy vysvetľuje, že spolupracujú aj na dotazníku, ktorý pomôže identifikovať ľudí s nárokom na príspevok.
 

Konzutovali sme to aj so samotnými medzinárodnými organizáciami, ktoré sa na nás obrátili s prosbou o spoluprácu a možno aj nastavenie nejakého vhodného efektívneho systému.


Príspevok by mali vyplácať samotné medzinárodné organizácie, preto je pri registrácii dôležité uvádzať aj číslo účtu. Či ho vyplatia už v júni, je otázne. Rodiny z Ukrajiny, ktoré majú člena odkázaného na opatrovanie doteraz  nemajú okrem dávky v hmotnej núdzi (380 Eur na rodinu), zatiaľ žiadne iné peňažné príspevky.Súvisiace odkazy:
Rádiožurnál o 18:00 - Rozhlasový archív RTVS (rtvs.sk)