Veľkosť textu

Featured product

There are currently no products.

Styk s médiami


Mgr. Elena Koritšánska
Styk s médiami a verejnosťou / Hovorkyňa
 
+421 907 732 923
+421 907 732 923
elena.koritsanska@komisar.sk
media@komisar.sk

Otvorenie úradu

Od pondelka,14. júna 2021 sa Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím opäť otvára verejnosti za dodržania aktuálne platných hygienických opatrení
 
Vážení klienti,s ohľadom na aktuálnu pandemickú situáciu, si budete môcť stretnutie vopred dohovoriť telefonicky, e-mailom, alebo cez formulár na webovom sídle úradu s právnikom príslušného referátu, alebo s komisárkou pre osoby so zdravotným postihnutím.

Ďakujeme za Vaše pochopenie.

Správa o činnosti

NPRZPOZP 2021 - 2030

Osobné údaje

[Error loading the control 'ContentSlider1', check event log for more details]

Tlačové správy a vyhlásenia

Komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím navrhuje, aby ľudia so zdravotn... Na rokovanie aktuálnej 65. schôdze NRSR je predložený o. i. poslanecký návrh na zmenu zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov (tlač 936). ... 28.04.2022
Viac tlačových správ a vyhlásení
Je pandémia, učí sa dištančne, príspevok na auto nepotrebujete - odkázal úrad... Ľudia so zdravotným postihnutím, ktorí sú odkázaní na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom, majú zo zákona nárok na peňažný príspevok na kúpu auta. Žiadateľ musí preukázať, že potrebuje pravidelne využívať auto na cestu do zamestnania, školy, resp. zariadenia sociálnych služieb. ... 16.05.2022
Udeľovanie štátnych vyznamenaní Prezidentka SR Zuzana Čaputová v nedeľu 8. mája 2022 v priestoroch Slovenskej filharmónie udelila 25 štátnych vyznamenaní osobnostiam spoločenského, kultúrneho a športového života pri príležitosti 29. výročia vzniku Slovenskej republiky, z toho šiestim in memoriam. ... 08.05.2022
Poskytovatelia sociálnych služieb môžu získať jednorazovú dotáciu na energie V piatok 29. apríla 2022 nadobudlo účinnosť nariadenie vlády SR č. 143/2022 Z. z. vydané vzhľadom na mimoriadnu situáciu v súvislosti s ozbrojeným konfliktom na Ukrajine a s dôsledkami, ktoré má na ekonomiku a extrémny nárast cien energií (najmä elektrickej energie a plynu).... 05.05.2022
Matke s dvoma synmi so zdravotným postihnutím úrad práce nepriznal príspevok ... Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny sa niekedy javia ako úrady, ktoré namiesto pomoci ľuďom s ťažkým zdravotným postihnutím pomoc odopierajú. ... 03.05.2022
Podporujeme Deň narcisov Aj tím komisárky Zuzany Stavrovskej podporuje Deň narcisov a zbierku Ligy proti rakovine. Celoročne riešime aj podnety od ľudí trpiacich onkologickým ochorením. Prispieť sa dá po dvoch rokoch výlučne online formy pre pandémiu už aj v uliciach miest alebo v obchodoch DM či TESCO... 28.04.2022
V zdravotníckom výbore rezonovali zistenia komisárky z monitorovacích návštev... Vo Výbore NR SR sa komisárka Zuzana Stavrovská zamerala na výsledky zistení z monitoringov psychiatrických oddelení nemocníc.... 27.04.2022
Nevidiaceho nevpustili do kúpeľov, lebo mal so sebou vodiaceho psa Rozbiehame rubriku uverejňovania príbehov z našej správy o činnosti, a keďže je dnes Medzinárodný deň vodiacich psov, začíname prípadom nevidiaceho pána, ktorý nemohol ísť do kúpeľov, lebo tam neumožnili vstup jeho kompenzačnej pomôcke - vodiacemu psovi. Hoci zákon umožňuje vstup s vodiacim psom všade tam, kam má bežne prístup verejnosť, stáva sa, že majitelia niektorých prevádzok či vedenia niektorých inštitúcií o tom nie sú dostatočne informov... 27.04.2022
Po tretí raz sa hľadajú DOBRÉ SRDCIA Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb v SR vyhlásila tretí ročník celoslovenskej ankety o najlepších pracovníkov v sociálnych službách - Národnú cenu starostlivosti DOBRÉ SRDCE. Členkou odbornej poroty je opäť aj komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím Zuzana Stavrovská. ... 25.04.2022
Darujte dve percentá ľuďom so zdravotným postihnutím Termín na poukázanie dvoch percent z daní sa kráti - môžete tak urobiť už iba do konca apríla 2022. Vaše dve percentá nežiadame pre nás. Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím nie je prijímateľom dvoch percent z daní. ... 22.04.2022
„Každý je originál“ - stretnutie so Špeciálnymi olympiádami Občianske združenie Špeciálne olympiády Slovensko (ŠOS) - športová organizácia, ktorá je členom medzinárodnej organizácie Special Olympics International, privítalo jedného z najvyšších predstaviteľov organizácie Special Olympics - Davida Evangelistu, prezidenta pre Special Olympics pre Európu a Euroáziu (SOEE). ... 22.04.2022
Viac správ

Mapa stránky

Kontakt

Administratívne centrum
Reding Tower 2
Račianska 153
831 54 Bratislava 35
Bratislavský kraj
Slovensko
+421 2 20 42 03 09
Vzhľadom na opatrenia v čase pandémie, je pevná linka po 5 sekundách presmerovaná na mobilné číslo sekretariátu. (+421 911 269 021)
+421 911 269 021
+421 2 20 42 03 00
sekretariat@komisar.sk

Agenda

  • Podanie
  •  
  • Elektronicky
  • Osobne
  • E-mailom