Sprístupňovanie informácií

Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím poskytuje informácie na základe žiadosti o sprístupnenie informácií podľa zákona č. 211/2000  Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácii). Podľa § 3 zákona o slobode informácií, každý má právo na prístup k informáciám, ktoré majú povinné osoby k dispozícii. Ak ste sa rozhodli využiť toto právo, vyplňte prosím nižšie uvedené tlačivo „Žiadosť o sprístupnenie informácií“.
Žiadosť o sprístupnenie informácii môžete podať písomne:
 • elektronickým formulárom na tejto stránke,
 • elektronickou poštou na adresu sekretariat@komisar.sk,
 • faxom na číslo +421 2 20 42 03 00,
 • listovou zásielkou,
 • osobne na Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím
  Račianska 153, 831 54  Bratislava.
   
  Počas úradných hodín pre styk s verejnosťou
  Pondelok:
  08:00-17:00
  Utorok
  08:00-16:00
  Streda
  08:00-17:00
  Štvrtok
  08:00-16:00
  Piatok
  08:00-14:00
 

Kontakt

Administratívne centrum Reding Tower 2
Račianska 153
831 54 Bratislava 35
Bratislavský kraj
Slovensko