streda 20.03.2024

Okrúhly stôl u verejného ochrancu práv - o ľudských právach človeka v chudobe

Pred časom verejnosťou otriasol prípad, keď človek bez domova zomrel ležiac na chodbe nemocnice. Vyvolalo to okrem iného aj otázky, ako efektívnejšie eliminovať prípady, keď človek doslova "prepadne" sieťou sociálno-zdravotnej starostlivosti.
Na pozvanie verejného ochrancu práv Róberta Dobrovodského sme sa preto aj my, práve počas Svetového dňa sociálnej práce 19. marca, zúčastnili na pracovnom stretnutí „Človek v chudobe a naplnenie jeho ľudských práv v systéme sociálno-zdravotnej starostlivosti“. 

Právnička nášho úradu Nadežda Šebová (za stolom po pravej ruke Róberta Dobrovodského) uviedla, že medzi priority komisárky pre osoby so zdravotným postihnutím Zuzany Stavrovskej na tento rok patrí okrem iného aj zameranie sa na problematiku bezdomovectva, v našom prípade sa zameriame špecificky na ľudí bez domova so zdravotným postihnutím.

Na pracovnom stretnutí sa zúčastnili zástupcovia štátnej správy (MPSVaR SR, MZ SR), zástupcovia organizácií poskytujúcich pomoc ľuďom bez domova, Slovenskej lekárskej komory, Inštitútu pre výskum práce a rodiny, SAV, Úradu komisára pre deti, VŠZaSP sv. Alžbety.

Účastníci diskutovali o pretrvávajúcich akútnych problémoch v dostupnosti zdravotnej starostlivosti pre ľudí bez domova, ľudí s dlhmi na zdravotnom poistení, ale aj o prekážkach v poskytovaní sociálnych služieb ľuďom bez domova a o zodpovednosti štátu za rýchlu a účinnú pomoc ľuďom bez domova. Priestor na prijatie potrebných zmien môže poskytnúť aj schválená Národná koncepcia prevencie a ukončovania bezdomovstva v SR a k nej spracovaný akčný plán, ktorý bude v krátkej dobe predložený do medzirezortného pripomienkového konania.

Ďalšie stretnutie na túto tému avizuje verejný ochranca práv v júni tohto roku s cieľom predostrieť konkrétne tézy a návrhy. Veľmi radi a ochotne sa na ňom opäť zúčastníme a ďakujeme za inicatívu. 


Odkaz na reportáž o prípade človeka bez domova, ktorý zomrel na chodbe nemocnice:
Celé dni bol na chodbe nemocnice, nepomohli mu, kým nezomrel - Správy RTVS