piatok 17.06.2022

Komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím chystá výjazdové dni, zavíta na východ Slovenska

V dňoch 21. - 23. júna 2022 absolvuje komisárka Zuzana Stavrovská a časť jej tímu výjazdové dni v mestách Stará Ľubovňa, Bardejov a Svidník. „Deň s komisárkou“ potrvá v každom meste od rána až do neskorých popoludňajších hodín.
Predpoludním sa tím komisárky stretne s predstaviteľmi a zástupcami miest, zamestnancami štátnych, verejných aj mimovládnych organizácií pôsobiacich v oblasti pomoci ľuďom so zdravotným postihnutím. Predstaví im činnosť a pôsobnosť Úradu komisára pre osoby so zdravotným postihnutím, ako aj možnosti spolupráce so samosprávou. Zároveň v každom meste alebo jeho blízkom okolí navštívi aj dve zariadenia sociálnych služieb, ale napríklad aj špeciálnu školu – konkrétne v Starej Ľubovni, kde tiež zavíta do Domu Sv. Anny a do Domova seniorov.  V Bardejove komisárku privítajú v dennom stacionári, seniorcentre a zariadení pre seniorov. Vo Svidníku si výjazdový tím komisárky pozrie chránenú dielňu a denné centrum a v neďalekej obci Ladomírová denný stacionár.  
 
Popoludní vždy od 15:00h do 17:00h budú komisárka a jej kolegyne k dispozícii verejnosti: v Starej Ľubovni na Mestskom úrade, v Bardejove v Poľsko-slovenskom dome a vo Svidníku v Dome kultúry; všade s bezbariérovým prístupom. Obyvatelia môžu prísť osobne podať podnet alebo sa poradiť v súvislosti s ochranou práv ľudí so zdravotným postihnutím.
 

Výjazdové dni organizujeme od roku 2017 s cieľom posilniť presadzovanie  záujmov ľudí so zdravotným postihnutím v spoločnosti, spolupracovať s nimi priamo alebo prostredníctvom organizácií pôsobiacich v oblasti práv takýchto osôb a konzultovať s ľuďmi so zdravotným postihnutím problémy, ktoré sa ich týkajú, skúmať ich názory a podporovať ich záujem o verejné otázky a presvedčiť sa, ako je pre nich v danom regióne nastavená pomoc štátu,


hovorí komisárka Zuzana Stavrovská.
 
Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím doteraz zrealizoval 32 výjazdových dní po celom Slovensku.