pondelok 19.09.2022

Komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím chystá jesennú sériu výjazdových dní

Po júnovej - letnej sérii výjazdových dní na východnom Slovensku pokračuje komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím Zuzana Stavrovská a časť jej tímu trojicou jesenných výjazdových dní 22. septembra v Dubnici nad Váhom, 4. októbra v Revúcej a 5. októbra v Rimavskej Sobote.
Výjazdové dni organizuje Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím s cieľom posilniť presadzovanie  záujmov ľudí so zdravotným postihnutím v spoločnosti, spolupracovať s nimi priamo alebo prostredníctvom organizácií pôsobiacich v oblasti práv takýchto osôb a konzultovať s ľuďmi so zdravotným postihnutím problémy, ktoré sa ich týkajú, skúmať ich názory, podporovať ich záujem o verejné otázky a presvedčiť sa, ako je pre nich v danom regióne nastavená pomoc štátu.
 
„Deň s komisárkou“ potrvá v každom meste od rána až do neskorých popoludňajších hodín. Predpoludním sa tím komisárky stretne s predstaviteľmi a zástupcami miest, zamestnancami štátnych, verejných aj mimovládnych organizácií pôsobiacich v oblasti pomoci ľuďom so zdravotným postihnutím. Predstaví im činnosť a pôsobnosť Úradu komisára pre osoby so zdravotným postihnutím, ako aj možnosti spolupráce so samosprávou. Zároveň v každom meste alebo jeho blízkom okolí navštívi zariadenia sociálnych služieb, ktoré poskytujú či už ambulantné alebo pobytové sociálne služby ľuďom so zdravotným postihnutím a/alebo seniorom, v Rimavskej Sobote si pozrie aj podporované bývanie. V Revúcej aj Rimavskej Sobote navštívi základné školy, v ktorých sú integrované deti so zdravotným postihnutím, v Dubnici nad Váhom zas sociálny podnik – triedičku odpadu a chránenú dielňu nevidiacej keramikárky Sone Zeliskovej. V Rimavskej Sobote výjazdový tím komisárky navštívi  aj rómsku komunitu.
 
Popoludní vždy od 15:00h do 17:00h budú komisárka a jej kolegyne k dispozícii verejnosti: v Dubnici nad Váhom v kultúrnom dome, v Revúcej v priestoroch Gymnázia Martina Kukučína a v Rimavskej Sobote v priestoroch Základnej školy Pavla Dobšinského;  všade s bezbariérovým prístupom. Detaily zverejnia mestá na svojich informačných tabuliach aj internetových stránkach. Obyvatelia môžu prísť osobne podať podnet alebo sa poradiť v súvislosti s ochranou práv ľudí so zdravotným postihnutím.
 

Keďže rozpočet nám neumožňuje zriadiť kancelárie mimo hlavného sídla v Bratislave, aspoň touto formou chodíme za ľuďmi do regiónov, pretože nie každý sa môže alebo vie osobne dopraviť do Bratislavy alebo podať nám podnet poštou. Tieto stretnutia sú však dôležité aj pre nadviazanie osobného kontaktu s vedeniami samospráv a ich odborov sociálnych služieb,“


hovorí komisárka Zuzana Stavrovská.
 
Od roku 2017 až doteraz zrealizoval úrad 35 výjazdových dní po celom Slovensku.