utorok 07.03.2023

Pozývame na vernisáž výstavy SME AKO VY

Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím organizuje ďalšiu výstavu – tentokrát vo svojich priestoroch ponúkne fotografie zachytávajúce deti a dospelých s Downovým syndrómom.

Výstava SME AKO VY putuje po rôznych miestach Slovenska už 10 rokov. Jej cieľom je upriamiť pozornosť na ľudí s Downovým syndrómom, pomôcť zviditeľniť a integrovať ich do spoločnosti a do jej bežného fungovania. Realizátorom výstavy je Spoločnosť Downovho syndrómu na Slovensku a fotografka Marta Földešová.
 

Nielen samotné fotenie, ale aj stretnutia s rodinami a ich deťmi boli pre mňa obohacujúce,

spomína na fotenie spred desiatich rokov fotografka Marta Földešová.
 

Deti s Downovým syndrómom sú bezprostredné, sú z môjho pohľadu obdarené bezpodmienečnou láskou. Ich náklonnosť sa získava ľahko, zároveň ich duša je veľmi krehká, úprimná a čistá bez škrabancov a predsudkov,  pretože zostávajú deťmi aj v dospelosti. Mnohé z detí vďaka  starostlivosti a obrovskej dávke energie svojich rodičov majú vyvinuté výborné zručnosti, či už v jazde na koňoch, plávaní, tanci, lyžovaní, v kreatívnej oblasti. V niektorých oblastiach dosahujú lepšie výsledky ako deti bez hendikepu.

Obdivuhodné je podľa Marty Földešovej aj ich nadšenie pre konkrétnu vec a schopnosť zotrvať pri nej.

Marcový termín otvorenia výstavy nie je náhodný: Svetový deň Downovho syndrómu je každoročne 21. marca.

Tešíme sa, že si môžeme Svetový deň Downovho syndrómu  pripomenúť práve touto výstavou, a to dokonca v tomto jubilejnom roku 2023, keď Spoločnosť Downovho syndrómu oslavuje 30 rokov od svojho vzniku, a keď  výstava SME AKO VY putuje už neuveriteľných 10 rokov po rôznych miestach Slovenska,

hovorí komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím Zuzana Stavrovská.

Podľa predsedu Spoločnosti Downovho syndrómu Roberta Leza výstava má stále čo povedať: poukázať na potrebu rešpektu, práv a zvyšovanie povedomia o ľuďoch, ktorí majú Downov syndróm.
 

Pozitívne sa už ale napríklad javí zamestnávanie ľudí s Downovým syndrómom,

dodáva.

Medzitým sa z detí na fotografiách, ktoré pochádzajú najmä zo západného Slovenska, stali dospelí ľudia, no Spoločnosti Downovho syndrómu sa stále hlásia ďalší rodičia, ktorí by chceli fotografiami svojich detí tiež poukázať na problémy v ďalších regiónoch. Je preto možné, že výstava bude mať svoje pokračovanie s novými fotografiami.

Súčasťou výstavy v priestoroch Úradu komisára pre osoby so zdravotným postihnutím je aj niekoľko obrazov z Výtvarného salónu - prehliadky diel ľudí s mentálnym postihnutím Združenia na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v SR (ZPMP v SR).

Vernisáž výstavy SME AKO VY sa uskutoční v stredu, 8. marca 2023 o 14:00h v priestoroch Úradu komisára pre osoby so zdravotným postihnutím na Račianskej ul. 153 v Bratislave. Otvorí ju komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím Zuzana Stavrovská. Zúčastní sa na nej aj fotografka Marta Földešová, predseda Spoločnosti Downovho syndrómu na Slovensku Robert Lezo, ďalší členovia organizácie aj mladý muž Dávid, ktorý pred desiatimi rokmi absolvoval fotenie na výstavu. Za ZPMP v SR sa na vernisáži zúčastní podpredsedníčka Ľubica Vyberalová.

Následne bude výstava prístupná pre verejnosť každý pracovný deň v úradných hodinách a potrvá do mája 2023.