pondelok 25.03.2024

Návšteva zo Senior parku v Rohovciach

Do nášho úradu dnes zavítali štyri klientky spolu so zamestnankyňou zo Senior parku v Rohovciach - prišli si pozrieť výstavu obrazov, v rámci ktorej naše priestory zdobí aj obraz jednej z klientiek tohto zriadenia.
 Ilustrácia klientky tohto zariadenia je súčasťou knihy o ľudských právach Medzinárodnoprávna ochrana osôb so zdravotným postihnutím, ktorú sme vydali a aj pokrstili v januári tohto roku, a do ktorej ilustrácie mohli posielať práve ľudia so zdravotným znevýhodnením. Spolu nám prišlo až 94 ilustrácií. Keďže všetky sa do knihy nezmestili, urobili sme z nich výstavu v našom úrade.

Ďakujeme za milú návštevu.


Viac info o knihe aj o výstave:
Krst knihy Medzinárodnoprávna ochrana osôb so zdravotným postihnutím a otvorenie výstavy Ľudské práv - Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím (komisarprezdravotnepostihnutych.sk)
Zasadla porota súťaže o ilustráciu na obálku knihy o ľudských právach - Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím (komisarprezdravotnepostihnutych.sk)
Namaľujte nám obálku výnimočnej knihy o ľudských právach - Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím (komisarprezdravotnepostihnutych.sk)