"Cesta môjho zotavenia" v Úrade komisára pre osoby so zdravotným postihnutím

Priestory Úradu komisára pre osoby so zdravotným postihnutím (ÚKOZP) v Bratislave sa opäť zaplnili ďalšími dielami ľudí so zdravotným postihnutím.
Tentokrát ide o približne stovku výtvarných a literárnych diel od vyše tridsiatich autorov - ľudí so skúsenosťou s duševnou poruchou. Podľa komisárky JUDr. Zuzany Stavrovskej cieľom výstavy je upozorniť na podporu komunitnej psychiatrickej starostlivosti:

Od vzniku úradu poskytujeme priestory umelcom s rôznymi druhmi zdravotného postihnutia. Väčšinou organizujeme výstavy diel klientov zariadení sociálnych služieb najmä s intelektovým znevýhodnením. Nemenej dôležité je však upozorniť aj na životy a potreby ľudí s duševnými poruchami, obzvlášť v dnešnej dobe, keď je duševné zdravie celej spoločnosti oslabené a potrebuje podporu.


Vernisáž a výstavu „Cesta môjho zotavenia“ zorganizoval ÚKOZP v spolupráci s OZ Otvorme dvere, otvorme srdcia (ODOS) a jeho členským združením OZ Krídla. Výstava v priestoroch ÚKOZP je zavŕšením putovnej výstavy, ktorá sa realizovala v uplynulom roku na rôznych miestach Slovenska od východu až po západ.
 

Autormi sú členovia OZ Otvorme dvere, otvorme srdcia, ako aj našich ďalších členských združení z celého Slovenska, ktorí  sa rozhodli, že o svoje skúsenosti s duševnou poruchou a o cestu svojho zotavenia sa podelia so svetom. Táto putovná výstava umenia má za cieľ inšpirovať ďalších k otvoreným rozhovorom o zdraví a zároveň podporiť koncept komunitnej starostlivosti o duševné zdravie na Slovensku,

vysvetľuje predsedníčka OZ ODOS Mgr. Laura Kundrátová.

Posilnenie tzv. komunitnej starostlivosti o duševné zdravie považujú odborníci aj ľudia so skúsenosťou s duševnou poruchou za jeden z hlavných pilierov reformy psychiatrickej starostlivosti na Slovensku. Pokračuje psychiatrička, odborníčka Ministerstva zdravotníctva SR pre psychiatriu v Prešovskom samosprávnom kraji a výkonná riaditeľka OZ ODOS  MUDr. Dagmar Breznoščáková, Ph.D.:

Zariadenia komunitnej psychiatrickej starostlivosti a s nimi súvisiace psychiatrické stacionáre a novovybudované psychosociálne centrá by mali umožniť ľuďom s duševnými ťažkosťami lepší a promptnejší prístup k pomoci aj následnej starostlivosti po akútnej liečbe, ale aj k podpore či pomoci pre svojich blízkych. V  neposlednom rade by sa prostredníctvom existencie týchto zariadení mohol  znížiť počet hospitalizácií v ústavných zariadeniach. Počas putovania výstavy v rôznych krajoch sme nadviazali diskusiu aj o potrebe existencií takýchto centier a je potešujúce, že prvé prostriedky na vznik a rekonštrukciu psychosociálnych center už boli schválené. Dúfame, že sa ich podarí zriadiť vo viacerých regiónoch a že ich udržateľnosť a zazmluvnenie s poisťovňami budú štát a orgány verejnej správy viac garantovať a podporovať.


Za nápadom putovnej výstavy stojí Miloš Šviderský, ktorý má tiež osobnú skúsenosť s duševnou poruchou a je jedným z prvých peer konzultantov na Slovensku. Zmyslom pomoci peer konzultantov je zdieľanie s druhými na základe vlastnej skúsenosti:

Peer konzultant je nositeľom nádeje, že zotaviť sa je možné. Zotavenie vnímam ako cestu hľadania a nachádzania nových možností, schopností, zmenu postojov a cestu osobnej transformácie do zmysluplného a napĺňajúceho života.  Putovná výstava Cesta môjho zotavenia ponúkla príležitosť ľuďom so skúsenosťou s duševnou nepohodou splnomocniť sa, vyjsť z tieňa stigmy a zdieľať svoju cestu zotavenia. Sú to kresby, maľby, plastiky, knihy či zbierky básní. Spojila ľudí z rôznych organizácií a miest a priniesla pocit prepojenia, že v tom nie som sám, že v tom nie sme sami. Diela odhaľujú krehkosť, citlivosť a zraniteľnosť duše a nabádajú k zamysleniu nad hodnotami, akými sú autentickosť, láskavosť, spolupatričnosť a podpora.


OZ ODOS hodnotí celoročné putovanie tejto výnimočnej výstavy pozitívne.
 

Ozývajú sa nám jednotlivci, ľudia, ktorí boli doteraz so svojím ochorením sami, že chcú nadviazať kontakt. Takisto sa táto téma dostala medzi širšiu verejnosť, na výstavu chodili napríklad aj celé triedy zo škôl,

vymenúva prínosy predsedníčka OZ ODOS Mgr. Laura Kundrátová.

Výstava  v priestoroch Úradu komisára pre osoby so zdravotným postihnutím svoje putovanie zavŕši. Širokej verejnosti  bude prístupná počas úradných hodín ÚKOZP až do polovice januára 2024.

Popis titulnej fotografie: zľava: Bc. Lenka Kolbasová, členka OZ Otvorme dvere, otvorme srdcia (ODOS), Mgr. Laura Kundrátová, predsedníčka OZ ODOS, komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím JUDr. Zuzana Stavrovská, MUDr. Dagmar Breznoščáková, Ph.D., psychiatrička, odborníčka Ministerstva zdravotníctva SR pre psychiatriu v Prešovskom samosprávnom kraji a výkonná riaditeľka OZ ODOS, MUDr. Marcela Barová, bývalá výkonná riaditeľka OZ ODOS a Miloš Šviderský, jeden z prvých peer konzultantov na Slovensku, ktorý spolupracuje na projekte Spolutvorba Ligy za duševné zdravie aj s OZ Psychiatria nie je na hlavu, spolupracujúci s OZ ODOS.

Link na  záznam tlačovej konferencie:  Tlačová konferencia k vernisáži výstavy "Cesta môjho zotavenia" - YouTube