streda 20.09.2023

Komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím pokračuje vo výjazdových dňoch - navštívi trojicu miest na strednom Slovensku

V dňoch 26.9. – 28.9.2023 absolvuje komisárka Zuzana Stavrovská a časť jej tímu výjazdové dni v mestách Detva, Banská Štiavnica a Žiar nad Hronom. Bude to v poradí 42. - 44. mesto, kde absolvujú výjazdový deň od vzniku úradu v roku 2016.
V Detve sa „Deň s komisárkou“ začína napoludnie a potrvá do večera. V Banskej Štiavnici a Žiari nad Hronom je program naplánovaný od rána až do večera.
 
V každom meste sa výjazdový tím komisárky stretne s predstaviteľmi a zástupcami miest, ako aj so zamestnancami štátnych, verejných aj mimovládnych organizácií pôsobiacich v oblasti pomoci ľuďom so zdravotným postihnutím. Predstaví im činnosť a pôsobnosť Úradu komisára pre osoby so zdravotným postihnutím, ako aj možnosti spolupráce so samosprávou.
 
Zároveň v každom meste alebo jeho blízkom okolí navštívi niekoľko zariadení venujúcich sa ľuďom so zdravotným postihnutím. V Detve to bude mestský Domov seniorov a Denný stacionár pre ľudí so zdravotným postihnutím, takisto zriadený mestom.  V Banskej Štiavnici sa komisárka a jej tím stretnú s klientmi Denného stacionára Margarétka, o.z. a DSS Slovenského červeného kríža. Zavítajú aj do pohrebníctva Cháron, ktorý zamestnáva aj ľudí so zdravotným postihnutím. Popoludnie strávia v Zariadení pre seniorov Domov Života a Sociálnom podniku JA life. V Žiari nad Hronom sa zastavia v operačnom stredisku mestského kamerového systému (chránené pracovisko), ďalej navštívia Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom – Žiarsko a mestské zariadenie pre seniorov Domov pri kaštieli.
 
V Detve od 17.00h do 18.00h a v Banskej Štiavnici a Žiari nad Hronom od 15.00h do 17.00h bude komisárka a jej kolegyne k dispozícii verejnosti. V Detve to bude v Obradnej sieni Mestského úradu, v Banskej Štiavnici priamo v priestoroch zariadenia pre seniorov Domov Života na Pletiarskej ul.č. 9 a v Žiari nad Hronom privítajú verejnosť v Mestskom kultúrnom centre; všade s bezbariérovým prístupom. Obyvatelia môžu prísť osobne podať podnet alebo sa poradiť v súvislosti s ochranou práv ľudí so zdravotným postihnutím.
 

Organizovanie výjazdových dní sa ukazuje ako veľmi dôležitá súčasť činnosti Úradu komisára pre osoby so zdravotným postihnutím,

konštatuje komisárka Zuzana Stavrovská.  Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím aj týmto spôsobom môže zisťovať, v akých reálnych podmienkach žijú ľudia so zdravotným postihnutím v jednotlivých mestách a akú podporu im ich mestá poskytujú – napríklad, aké majú schválené všeobecné záväzné nariadenia vo vzťahu k obyvateľom so zdravotným postihnutím.
 

Môžeme tiež v praxi vidieť, ako jednotlivé samosprávy spolupracujú s organizáciami zastupujúcimi ľudí so zdravotným postihnutím,

zdôrazňuje komisárka Zuzana Stavrovská. V každom meste, ktoré organizuje Deň s komisárkou, sa nájdu aj takí obyvatelia, ktorí by inak pomoc komisárky nevyhľadali, a ktorým dokáže výjazdový tím komisárky pomôcť a poradiť alebo usmerniť ich priamo na mieste, a aj z tohto dôvodu majú tieto návštevy veľký význam.
 
Na výjazdových dňoch sú vítaní aj zástupcovia médií.  Pre povolenie pre vstup do jednotlivých zariadení sociálnych služieb, prosíme, kontaktujte jednotlivé zariadenia.