Ministerstvo práce rozširuje inflačnú pomoc aj na ľudí starajúcich sa o dlhodobo choré deti

V rámci tzv. inflačného balíčka na pomoc rodinám Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR rozšírilo okruh prijímateľov aj o ľudí, väčšinou rodičov, ktorí sa starajú o deti so zdravotným postihnutím či o dlhodobo choré deti.
O jednorazový príspevok 100 eur však musia požiadať. Vyplatia im ho na základe žiadosti o dotáciu na podporu humanitárnej pomoci.

Žiadať oň môžu v predĺženej lehote, a to až do 30. septembra 2022, aby tak o dotáciu mohli požiadať všetci, ktorí na ňu majú nárok.

Viac informácií nájdete priamo na webstránke ministerstva.


Súvisiace odkazy:
Inflačnú pomoc sme rozšírili aj na osoby starajúce sa o dlhodobo choré deti - MPSVR SR (gov.sk)