Príspevok na opatrovanie a na osobnú asistenciu sa zvýši

Hodinová sadzba sa k 1. júlu 2022 pri osobnej asistencii zvýši z 4,82 na 5,20 Eur a príspevok na opatrovanie z 508 na 525,65 Eur. Schválila to vláda 8.6.2022, podrobnosti nájdete v priloženom linku a dokumente.

Viac ako 76-tisíc poberateľom sa zvýši príspevok na opatrovanie a osobnú asistenciu

Od júla 2022 dostanú vyšší peňažný príspevok na opatrovanie všetci opatrovatelia, ktorí sa doma starajú o svojich blízkych. Vláda SR schválila nariadenie z dielne ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, ktoré upravuje hodinovú sadzbu osobnej asistencie a výšku peňažného príspevku na opatrovanie. Po novom je tento príspevok vo výške čistej minimálnej mzdy pre rok 2022, t.j. 525,65 eur mesačne. Zvyšuje sa tiež hodinová sadzba osobnej asistencie, a to na 5,20 eur. Za posledné dva roky, t.j. od roku 2020 je to takmer 25-percentný nárast, pričom opatrovatelia si v priemere polepšili o približne 50 eur.

Zvýšené príspevky poberatelia pocítia už v auguste, keď im bude vyplatený príspevok za mesiac júl. Ešte v tomto roku pôjde z kapitoly rezortu práce na tento účel takmer 7,8 miliónov eur.Zdroj:
Viac ako 76-tisíc poberateľom zvýšime príspevok na opatrovanie a osobnú asistenciu - MPSVR SR (gov.sk)