O alarmujúcom stave v sociálnych službách v diskusii Z prvej ruky

V nadväznosti na našu tlačovú konferenciu a otvorený list o alarmujúcom stave v zariadeniach sociálnych služieb pozvala komisárku Zuzanu Stavrovskú do diskusie Rádia Slovensko Z prvej ruky moderátorka Karolína Lacová. Druhou hostkou bola telefonicky generálna riaditeľka Sekcie sociálnej politiky MPSVR Katarína Fedorová. ...
Z prvej ruky
utorok 25.01.2022

Vyjadrenie k zákonu o inšpekcii v sociálnych veciach pre portál Aktuality.sk

Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím si uplatnil zásadné pripomienky v medzirezortnom pripomienkovom konaní k návrhu zákona o inšpekcii v sociálnych veciach, ktorý pripravuje Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Niektoré z pripomienok úradu zhrnul v článku portálu Aktutality.sk redaktor Rudolf Sivý....

Rozhovor s komisárkou v časopise Mosty inklúzie

Po opätovnom zvolení Zuzany Stavrovskej za komisárku pre osoby so zdravotným postihnutím 3.12.2021 v NRSR sa na náš Úrad obrátil aj redaktor Peter Halada z časopisu Mosty inklúzie. Komisárka Zuzana Stavrovská mu poskytla rozsiahly rozhovor. Hovorili napríklad aj o doterajších výsledkoch jej práce či o plánoch do nasledujúceho obdobia. ...

Stretnutie prezidentky s komisárkou v Rádiožurnále

Rokovanie prezidentky SR Zuzany Čaputovej s komisárkou pre osoby so zdravotným postihnutím Zuzanou Stavrovskou spracovala do spravodajského príspevku redaktorka Rádiožurnálu Slovenského rozhlasu RTVS Štefánia Kačalková. Príspevok sa odvysielal 20. januára 2022 o 12:00 približne v ôsmej minúte relácie. ...
Rádiožurnál o 12:00
štvrtok 20.01.2022

Diskusia .týždňa o situácii v sociálnych službách po tragédii v Osadnom

V nadväznosti na tlačovú konferenciu komisárky pre osoby so zdravotným postihnutím a organizácií pôsobiacich v sociálnych službách o alarmujúcom stave v sociálnych službách pozval redaktor .týždňa Michal Oláh do online diskusie .blížni Michala Oláha štyri odborníčky v tejto oblasti: komisárku Zuzanu Stavrovskú, štatutárnu zástupkyňu nezávislej platformy SocioFórum, o.z. Lýdiu Brichtovú, predsedníčku Asociácie poskytovateľov sociálnych služieb Annu Ghannamovú a generálnu riaditeľku Sekcie sociálnej politiky MPSVR SR Katarínu Fedorovú....

Plány komisárky do nového funkčného obdobia v Rádiožurnále

Plány na rozšírenie agendy Úradu komisára pre osoby so zdravotným postihnutím o seniorov či návrhy ďalších legislatívnych zmien - aj na to sa zamerala redaktorka Rádiožurnálu Štefánia Kačalková v nadväznosti na opätovné zvolenie Zuzany Stavrovskej za komisárku pre osoby so zdravotným postihnutím 3.12.2021 v NRSR. Príspevok si môžete vypočuť v archíve Rádiožurnálu RTVS, 17.1.2022 o 12:00 od minúty 07:30....
Rádiožurnál o 12:00
pondelok 17.01.2022

Ochrana práv znevýhodnených v Rádiu Slovensko

Redaktorka RTVS Petra Strižková si do relácie Kontakty pozvala okrem komisárky Zuzany Stavrovskej aj predsedníčku Slovenského zväzu telesne postihnutých Moniku Vrábľovú. Hovorili o problémoch, s ktorými sa stretávajú ľudia so zdravotným postihnutím: napríklad o nepriznávaní peňažných príspevkov, nedostupnosti osobných asistentov či o naťahovačkách so susedmi ohľadom montáží schodiskových plošín v panelákoch. Poslucháči sa dozvedeli aj to, ktoré diskriminačné ustanovenia sa v uplynulých rokoch podarilo odstrániť z legislatívy vďaka iniciatíve Úradu komisára pre osoby so zdravotným postihnutím. Ponúkame vám krátku video-ukážku aj fotky. Relácia sa vysielala naživo 11. januára 2022 od 20:00 do 21:00. ...

Rozhovor s komisárkou Zuzanou Stavrovskou pre Aktuality.sk

Čo ukázali kontroly zariadení sociálnych služieb? Redaktorka Michaela Paulovič sa zamerala najmä na monitorovacie návštevy Úradu komisára pre osoby so zdravotným postihnutím v zariadeniach sociálnych služieb, ktoré Úrad vykonáva od roku 2017. Dozviete sa, aké nedostatky Úrad zaznamenal, čo všetko si všíma počas kontroly, ako aj to, aké kroky môžu podniknúť klienti alebo ich rodinní príslušníci, keď v zariadeniach dôjde k pochybeniam....

Anketa denníka Pravda: Aký bude rok 2022?

Denník Pravda urobil anketu medzi ľuďmi pôsobiacimi v rôznych sférach o ich očakávaniach a želaniach do nového roka. Redaktorka denníka Pravda Lucia Hakszer oslovila aj komisárku pre osoby so zdravotným postihnutím Zuzanu Stavrovskú. Jedným z prianí a očakávaní Zuzany Stavrovskej je, aby Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím ešte viac pomáhal ľuďom so zdravotným postihnutím, a aby prispieval k scitlivovaniu verejnosti a zmene spoločenskej mienky o ľuďoch so zdravotným postihnutím a k odstraňovaniu nielen architektonických bariér, ale aj bariér v myslení. ...

Reportáž Televízie JOJ k požiaru v domove sociálnych služieb v Osadnom

Reportáž Televízie JOJ z pondelka 3. januára 2022, v ktorej odznelo aj vyjadrenie komisárky Zuzany Stavrovskej, zaslané médiám vo zvuku spolu s tlačovou správou úradu komisára pre osoby so zdravotným postihnutím v stredu 22. decembra 2021....

Zvieratá v zariadeniach sociálnych služieb

Redaktorka TA3 Barbora Šišoláková oslovila komisárku pre osoby so zdravotným postihnutím Zuzanu Stavrovskú k téme zvieratá a seniori v domovoch sociálnych služieb. Počas vyše 100 monitorovacích návštev Úradu komisára pre osoby so zdravotným postihnutím v rôznych zariadeniach sociálnych služieb za uplynulých takmer 6 rokov sme zvieratká zaznamenali približne v polovici z nich. Máme skúsenosti s tým, že zvieratá môžu pomôcť ľuďom prekonávať pocity osamelosti, stabilizovať psychický stav aj zlepšiť motoriku. Pre klientov v zariadeniach má veľký zmysel aj to, že sa majú o koho starať. Zvieratká sú buď priamo v zariadení a využívajú sa priebežne v rámci terapií, alebo prichádzajú do zariadenia na canisterapiu alebo felinoterapiu. V niektorých zariadeniach majú dokonca aj hospodárske zvieratá - najmä tam, kde sú mladší klienti, a títo sa v rámci pracovnej terapie starajú o zvieratá. Zariadenie má tak zároveň zo zvierat aj úžitok....

Vyjadrenie komisárky k začatiu konania v DSS v Osadnom

Dvojnásobná mamina v týchto dňoch veľmi intenzívne prežíva tragédiu v Domove sociálnych služieb Zátišie v Osadnom (okr. Snina). Až štyri obete z radov klientov a náhla smrť riaditeľa Jána Šrenkela († 54) ju dojali k slzám. V zariadení totiž pred pôrodom pôsobila ako opatrovateľka. Na kolegov ako i na zosnulého riaditeľa spomína s obrovskou láskou, pričom nešetrí kritikou hejterov zo sociálnych sietí....

Vyjadrenie komisárky k požiaru v DSS v Osadnom

Redaktorka denníka Korzár Jana Otriová oslovila Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím s prosbou o spresnenie postupu Úradu v prípade požiaru v DSS v Osadnom. Vysvetlili sme, že náš postup spočíva v žiadaní a skúmaní všetkých potrebných informácií a dokumentácie: skúmame, aké boli v budove prístupy z hľadiska bezbariérovosti pre klientov umiestnených na poschodiach, napríklad aj to, či klienti neboli uzamknutí v izbách zvonku alebo fixovaní v posteliach, z ktorých sa bez pomoci inej osoby nedostanú. Skúmame, kde bol personál, kedy zistil, že v zariadení je požiar, ako bola zabezpečená protipožiarna ochrana aj to, či zamestnanci a klienti prešli protipožiarnym a evakuačným školením....

Začatie konania Úradu komisára v prípade požiaru v DSS v Osadnom

Na tlačovú správu Úradu komisára pre osoby so zdravotným postihnutím o začatí konania z vlastnej iniciatívy v prípade požiaru v DSS Zátišie v Osadnom reagovala aj redaktorka TA3 Barborka Šišoláková. Oslovila komisárku Zuzanu Stavrovskú s doplňujúcimi otázkami, na čo sa Úrad v rámci konania zameria. Vysvetlili sme aj to, že v zariadeniach sociálnych služieb sa často stretávame s tým, že klienti neabsolvujú protipožiarne školenia. V rámci monitorovacích návštev v deviatich zariadeniach sociálnych služieb v roku 2020 sme ôsmim uložili povinnosť nápravy....

Voľba komisára pre deti a komisára pre osoby so zdravotným postihnutím v Rádiožurnále RTVS

Komisárku Zuzanu Stavrovskú požiadala o vyjadrenie redaktorka spravodajstva RTVS – Slovenského rozhlasu Štefánia Kačalková. Od minúty 10:30 si môžete vypočuť spravodajský príspevok o voľbe komisárov pre deti a pre osoby so zdravotným postihnutím....
Rádiožurnál o 18:00
piatok 03.12.2021