Práva zdravotne postihnutých zvýrazní kampaň Aj my sme tu

Tlačová správa agentúry TASR na základe tlačovej správy ÚKOZP o druhom ročníku kampane....

Národný preventívny mechanizmus proti mučeniu

Komisárka Zuzana Stavrovská bola hostkou v živom vysielaní RTVS 24....

Na Slovensku už pôsobia špeciálne tímy na monitorovanie mučenia

Spravodajský príspevok v Rádiožurnále RTVS po spoločnej TK VOP, ÚKOZP a ÚKD, od 22-hej minúty....

Na Slovensku začali pôsobiť špeciálne tímy na monitorovanie mučenia

Tlačová správa agentúry TASR po spoločnej tlačovej konferencii VOP, ÚKOZP a ÚKD....

Nové pravidlá parkovania pre osoby s ŤZP v Trenčíne

Reportáž v Žurnále Rádia Regina o novom VZN v Trenčíne, do ktorej sme sa vyjadrili aj my, od minúty 08:15....

Komisárka preverí parkovanie v Trenčíne

Televízna reportáž o novom VZN v Trenčíne týkajúcom sa parkovania osôb s ŤZP....

Žilinka a Stavrovská budú užšie spolupracovať

Tlačová agentúra TASR informovala o podpise Memoranda o spolupráci medzi Generálnou prokuratúrou SR a Úradom komisára pre osoby so zdravotným postihnutím....

Vysťahovaných nájomníkov sa zastala komisárka

Reportáž o podaní podnetu na Generálnu prokuratúru SR komisárkou Zuzanou Stavrovskou vo veci vysťahovania seniorov so zdravotným postihnutím z nájomnej bytovky v Trenčianskych Tepliciach....

Vysťahovanie seniorov v Trenčianskych Tepliciach bolo podľa komisárky nezákonné

Reportáž o podaní podnetu na Generálnu prokuratúru SR komisárkou Zuzanou Stavrovskou vo veci vysťahovania seniorov so zdravotným postihnutím z nájomnej bytovky v Trenčianskych Tepliciach....

Seniori z Trenčianskych Teplíc museli opustiť mestskú bytovku. Primátorka teraz čelí podozreniu z trestného činu

Reportáž o podaní podnetu na Generálnu prokuratúru SR komisárkou Zuzanou Stavrovskou vo veci vysťahovania seniorov so zdravotným postihnutím z nájomnej bytovky v Trenčianskych Tepliciach....

Komisárka podala podnet na Generálnu prokuratúru SR pre postup radnice v Trenčianskych Tepliciach

Rozhlasová reportáž o podaní podnetu na Generálnu prokuratúru SR komisárkou Zuzanou Stavrovskou vo veci vysťahovania seniorov so zdravotným postihnutím z nájomnej bytovky v Trenčianskych Tepliciach. Od 23-tej minúty....

Dôchodcov v Trenčianskych Tepliciach mesto prinútilo vysťahovať sa z bytového domu. Niektorí sú ťažko chorí

Reportáž o podaní podnetu na Generálnu prokuratúru SR komisárkou Zuzanou Stavrovskou vo veci vysťahovania seniorov so zdravotným postihnutím z nájomnej bytovky v Trenčianskych Tepliciach....

Porušilo mesto zákon?

Reportáž o podaní podnetu na Generálnu prokuratúru SR komisárkou Zuzanou Stavrovskou vo veci vysťahovania seniorov so zdravotným postihnutím z nájomnej bytovky v Trenčianskych Tepliciach....

Zamestnávanie ľudí s mentálnym postihnutím

Rozhlasový príspevok o problematike zamestnanosti ľudí s mentálnym postihnutím spracovali redaktorka Rádiožurnálu Štefánia Kačalková....

Výstava výtvarných a literárnych diel ľudí so skúsenosťou s duševnou poruchou

Vernisáž výstavy Cesta môjho zotavenia v ÚKOZP navštívila 26.10.2023 aj redaktorka RTVS - Rádio Regina Západ Mária Babinská. Reportáž odvysielali v rámci rubriky Dobre vedieť v pondelok 30.10.2023....

Ľudí so zdravotným znevýhodnením pribúda. Bariéry ale neubúdajú

Redaktor TV JOJ Martin Nagy prežil jeden deň na invalidnom vozíku a zisťoval, aké bariéry sú v Bratislave. Oslovil aj komisárku Zuzanu Stavrovskú....

Pútavá výstava v Úrade komisára pre ŤZP

Článok na základe tlačovej správy ÚKOZP o vernisáži výstavy Cesta môjho zotavenia priniesol aj portál netky.sk....

Výstava Cesta môjho zotavenia má podnietiť k debatám o duševnom zdraví

Krátku tlačovú správu o vernisáži Cesta môjho zotavenia v ÚKOZP zverejnil aj portál TERAZ.SK (tlačová agentúry TASR)....

Bezbariérové voľby

V Ranných správach RTVS 24 sa odvysielal živý vstup o našom Prieskume architektonickej prístupnosti volebných budov a miestností s hovoryňou ÚKOZP Elenou Koritšánskou. Od 53-tej minúty....

Zamestnanci o bitkách a obťažovaní

Reportáž z relácie Reflex z 11.10.2023 o situácii v DSS Javorina aj s naším vyjadrením odvysielali v skrátenej podobe následne aj v Televíznych novinách 15.10.2023. Od 25-tej minúty....

Nedokázal sa ubrániť

Prípad sexuálneho násilia vo väzenskej nemocnici a situácia v DSS Javorina. Televízia Markíza priniesla v relácii Reflex dve navzájom súvisiace reportáže, v oboch prípadoch koná aj Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím....

Do poslaneckých lavíc mestského zastupiteľstva zasadá nepočujúca poslankyňa

Reportáž o problematike nepočujúcich, resp. ľudí so zdravotným postihnutím vo volených funkciách, odvysielali po spravodajstve aj v publicistike Rádia Regina Stred....

Komisárka Zuzana Stavrovská strávila deň v Žiari nad Hronom

Reportáž TV Žiar o výjazdovom dni komisárky v meste Žiar nad Hronom (28.9.2023)....

Seniori z Trenčianskych Teplíc opustili mestské nájomné byty. Radnica im s hľadaním bývania nepomohla

Téme vysťahovania seniorov a ľudí so zdravotným postihnutím z nájomných bytov sa venovali aj v regionálnom denníku MY Trenčín (SME)....

Ľudia so zdravotným postihnutím vo volených funkciách

V reportáži Žurnálu Rádia Regina zaznelo aj vyjadrenie komisárky Zuzany Stavrovskej - v nadväznosti na tému, že v mestskom zastupiteľstve v Žiline pôsobí nepočujúca poslankyňa Jana Filipová. Od cca 14-tej minúty....

Prieskum architektonickej prístupnosti volebných budov a miestností

Redaktor RTVS Daniel Mališ spracoval nielen tlačovú správu ÚKOZP o prieskume ÚKOZP, ale oslovil aj zástupcov niektorých samospráv, ako sa s touto problematikou vysporadúvajú....

Skončia seniori na ulici?

V televíznej reportáži RTVS sa komisárka Zuzana Stavrovská vyjadrila k prípadu v Trenčianskych Tepliciach, keď primátorka ukončila nájomné bývanie seniorom a ľuďom so zdravotným postihnutím, nezabezpečila im pritom adekvátne náhradné bývanie. Komisárka upozorňuje, že mesto sa nesmie správať ako komerčný prenajímateľ....

Seniorom na vysťahovanie ostalo pár hodín, niektoré stále nemajú náhradné ubytovanie

Komisárka Zuzana Stavrovská sa vyjadrila v reportáži TA3 k prípadu, keď obyvatelia v seniorskom veku a so zdravotným postihnutím dostali od mesta Trenčianske Teplice výpoveď z ubytovania v mestských nájomných bytoch....

Majú deti so znevýhodnením na Slovensku vytvorené adekvátne podmienky na vzdelávanie?

V publicistickom príspevku Rádia Regina Západ zaznelo aj vyjadrenie ÚKOZP k téme vzdelávania detí so zdravotným postihnutím - v dvoch blokoch....

Obyvatelia mestskej bytovky v Trenčianskych Tepliciach sa musia vysťahovať

V reportáži Žurnálu Rádia Regina sa vyjadrila aj komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím Zuzana Stavrovská, od cca 7-mej minúty....

Príde o bývanie?

V Novinách TV JOJ sa hneď v prvom príspevku redaktorka Drahu Dobrovicsová venovala pokračovaniu vývoja prípadu pána Ladislava z obce Ohrady, zaznelo aj vyjadrenie ÚKOZP. ...

Stavrovská bude opäť zisťovať prístupnosť volebných miestností

Agentúra TASR spracovala tlačovú správu na základe tlačovej správy ÚKOZP z 24.9.2023....

Komisárka Stavrovská navštívi stredné Slovensko

Agentúra TASR spracovala tlačovú správu na základe tlačovej správy ÚKOZP z 20.9.2023....

Volebná abeceda: pomoc pri hlasovaní osobám so zdravotným postihnutím

V rámci rubriky Volebná abeceda pred voľbami do NR SR (30.9.2023) spracovali v Správach RTVS tému s vyjadrením ÚKOZP....

Národná cena starostlivosti Dobré srdce 2023

Reportáž z oceňovania Dobré srdce 2023 spracovali aj v relácii Showbiz na TA3....

V biede bez príspevku

Komisárka Zuzana Stavrovská sa vyjadrila v reportáži o situácii pána Poldaufa opatrujúceho svoju ťažko chorú matku....

Oceňovanie Dobré srdce

V televíznych Správach RTVS odvysielali reportáž po galavečere Dobré srdce, počas ktorého bola ocenená aj komisárka Zuzana Stavrovská....

Cenu Dobré srdce získala aj komisárka Stavrovská

Rádiožurnál RTVS o 7:00 priniesol reportáž po slávnostnom udeľovaní cien Dobré srdce, kde bola medzi ocenenými aj komisárka Zuzana Stavrovská. Od minúty 10:50....

Odovzdávanie cien Dobré srdce

Rozšírenú verziu reportáže o odovzdávaní cien Dobré srdce spracovala redaktorka Rádiožurnálu Štefánia Kačalková aj v Rádiožurnále o 12:00h od 16-tej minúty....

Reforma posudkového systému

Redaktorka Štefánia Kačalková spracovala tému o pripravovanej reforme posudkového systému, v ktorej zazneli aj vyjadrenia nášho úradu. Od 7. minúty....

Sú volebné miestnosti prístupné pre osoby so zdravotným postihnutím?

Redaktor RTVS - Rádio Regina Stred Daniel Mališ spracoval publicistický príspevok o bariérach vo voľbách v nadväznosti na tlačovú správu ÚKOZP z 24.8.2023 s odporúčaniami komisárky k bezbariérovému zabezpečeniu volieb....

Bariéry vo volebných miestnostiach

V rámci rubriky Volebná abeceda spracovali Správy RTVS tému o bariérovosti volebných miestností aj s naším vyjadrením a odporúčaniami komisárky....

Dobrovoľníci pri voľbách

V nadväznosti na našu tlačovú správu z 24.8.2023 odvysielali Správy RTVS reportáž o odporúčaní komisárky zapojiť do pomoci ľuďom so zdravotným postihnutím počas volieb dobrovoľníkov....

Ako zlepšiť prístupnosť volebných miestností

Komisárka Zuzana Stavrovská bola hostkou relácie Aktuálne 24 na RTVS 24 na tému nadväzujúcu na našu tlačovú správu....

Vstup do volebných miestností by mal byť bezbariérový

Tlačová agentúra TASR vydala tlačovú správu v nadväznosti na našu tlačovú správu....

Vyhlásili súťaž na obal knihy o ochrane osôb so zdravotným postihnutím

Tlačová agentúra TASR spracovala našu tlačovú správu a vydala tlačovú správu na portáli teraz.sk....

Kontroly v ZSS majú zmysel. Ako prebiehajú?

Komisárka Zuzana Stavrovská bola hostkou v diskuii TA3 o Inšpekcii v sociálnych veciach - nového orgánu MPSVaR, druhým hosťom bol generálny riaditeľ Inšpekcie Ján Hudák....

Príspevky im mali pomôcť. Príklady z praxe podľa komisárky svedčia o zavádzaní ťažko postihnutých osôb úradmi

V článku sme poskytli praktické skúsenosti - z príbehov z našej Správy o činnosti komisára pre osoby so zdravotným postihnutím za rok 2022....