utorok 02.04.2024

Deti s autizmom sú pre štát ako kúsok puzzle, ktoré nikam nezapadá

Každoročne dostávame množstvo podnetov, keď rodičovi dieťaťa s autizmom, ktoré je vylúčené na domáce vzdelávanie, úrad práce neprizná príspevok na opatrovanie. Pri príležitosti Svetového dňa povedomia o autizme (2. apríl) zverejňujeme súvisiaci príbeh zo Správy o činnosti komisára pre osoby so zdravotným postihnutím za rok 2023.
Bol to aj prípad 13-ročného Milana, ktorému škola, do ktorej dovtedy chodil, navrhla domáce vzdelávanie. Jeho mama sa tak vzdala svojej práce, a teda aj príjmu, a ostala so synom doma. Milan, aj podľa lekárskych správ, potrebuje neustály dohľad, pretože je fixovaný na oheň a má nutkavé potreby zapaľovať sporák, zápalky či sviečky.

Napriek tomu, že jeho mama o tom informovala úrad práce, sociálnych vecí a rodiny a zdravotný stav syna riadne podložila lekárskymi správami, úrad práce jej žiadosti o priznanie peňažného príspevku na opatrovanie syna nevyhovel. Odôvodnil to tvrdením, že jej syn vraj nepotrebuje nadmernú starostlivosť rodiča. Takáto starostlivosť je podľa úradu práce porovnateľná so starostlivosťou poskytovanej jeho rovesníkom.

Suma sumárum: mama teda ostala doma bez práce, a teda bez príjmu, okrem bežnej starostlivosti mala zabezpečovať synovi s autizmom ešte aj domáce vzdelávanie, ale neuznali jej ani nárok na príspevok na opatrovanie.

Milanova mama však nakoniec mala šťastie a s pomocou nášho úradu uspela v odvolacom konaní. Nielenže podala rozsiahle a podrobné písomne odvolanie, ale úrad práce presvedčila, že dieťa s takouto diagnózou je skutočne odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a má skutočne narušenú schopnosť fungovať v bežnom svete.
Mnoho iných rodičov, ktorých počet sa alarmujúco zvyšuje, však toto šťastie nemá a úrad práce sa im nepodarí presvedčiť, musia sa súdiť, bojovať, dokazovať a - žiť v začarovanom kruhu zúfalstva....

Komisárka Zuzana Stavrovská už v roku 2019 vláde SR odporúčala zmeniť príslušnú legislatívu, aby rodičia detí s autizmom a Aspergerovým syndrómom mali nárok na príspevok na opatrovanie. Ministerstvo to zohľadnilo iba v súvislosti s parkovacími preukazmi, väčšina takýchto detí však potrebuje aj celodenný dohľad dospelej osoby. Ministerstvo práce pripravuje komplexnú zmenu posudzovania odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, komisárka preto aj pri tejto príležitosti navrhuje vláde SR zmeniť prístup  v prípade detí s autizmom a Aspergerovým syndrómom.
 
Milanov príbeh sme spracovali do výročnej správy komisára pre osoby so zdravotným postihnutím. Jeho podrobné znenie nájdete tu:

Deti s autizmom sú pre štát ako kúsok puzzle, ktorý nikam nezapadá - Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím (komisarprezdravotnepostihnutych.sk)