Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím
Veľkosť textu
Preverujeme podnety týkajúce sa ľudí so zdravotným postihnutím, ktorí sa domnievajú, že boli poškodení konaním autorít a subjektov Slovenskej republiky. Viac informáciíPodať podnet
 Podnety
 Opatrenia
 Prokuratúry
 Súdne konania

Informácie

Aktualizované: 16.07.2019 22:42

Súdne konania