Pripomíname si aj pamiatku ľudí zavraždených pre zdravotné postihnutie

Dnes je Medzinárodný deň pamiatky obetí holokaustu - presne pred 77 rokmi 27. januára 1945 bol oslobodený koncentračný tábor Auschwitz-Birkenau. Počas genocídy bolo vyvraždených približne 6 miliónov Židov. Na takzvané „konečné riešenie“ boli určení aj Slovania, Rómovia, homosexuáli a ľudia s telesným či mentálnym postihnutím....
#WeRemember2022
štvrtok 27.01.2022

Prístup detí so zdravotným znevýhodnením k vzdelávaniu treba zlepšiť

Komisárka Zuzana Stavrovská a právnička úradu Lenka Bodnárová sa stretli so štátnou tajomníčkou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Svetlanou Síthovou a jej spolupracovníkmi. Prediskutovali systémové možnosti zlepšenia prístupu detí so zdravotným postihnutím k vzdelávaniu, ako vyjadrenia ich práva plnohodnotne rozvíjať svoje individuálne schopnosti a kompetencie....

Návšteva prezidentky SR Zuzany Čaputovej na Úrade komisára pre osoby so zdravotným postihnutím

Komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím Zuzana Stavrovská sa dnes na pôde Úradu komisára pre osoby so zdravotným postihnutím stretla s prezidentkou SR Zuzanou Čaputovou. ...

Odborné stretnutie v NRSR k návrhu zákona o mediálnych službách

Bude tlmočenie do slovenského posunkového jazyka a titulky pre nepočujúcich v televíznom vysielaní bežnou praxou?...
streda 19.01.2022

Otvorený list členom vlády SR k alarmujúcej situácii v poskytovaní sociálnych služieb

Fyzické a právnické osoby, ktoré zastupujú ľudí so zdravotným postihnutím, seniorov, poskytovateľov sociálnych služieb a profesionálov v sociálnej oblasti, sa spoločným otvoreným listom obracajú na predsedu vlády SR Eduarda Hegera a ministra práce, sociálnych vecí a rodiny SR Milana Krajniaka. V otvorenom liste upozorňujú na alarmujúcu situáciu v poskytovaní sociálnych služieb na Slovensku....

Ochrana práv znevýhodnených v Rádiu Slovensko

Redaktorka RTVS Petra Strižková si do relácie Kontakty pozvala okrem komisárky Zuzany Stavrovskej aj predsedníčku Slovenského zväzu telesne postihnutých Moniku Vrábľovú....

Diskusia s nepočujúcimi

Komisárku Zuzanu Stavrovskú si pozvali do svojej online diskusie Posunkovňa zástupcovia OZ Myslím – centrum kultúry Nepočujúcich. Diskusiu moderoval nepočujúci moderátor – riaditeľ združenia Michal Hefty. Tlmočenie pre počujúcich aj nepočujúcich zabezpečoval tlmočník slovenského posunkového jazyka. ...

Rozhovor s komisárkou Zuzanou Stavrovskou pre Implementačnú agentúru MPSVR

Ako Zuzana Stavrovská hodnotí svoje opätovné zvolenie do funkcie komisárky, či aké sú plány Úradu pre osoby so zdravotným postihnutím do najbližšieho obdobia? Aj o tom sa s komisárkou rozprávala Zuzana Hricová z Implementačnej agentúry Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny....

Je veľmi dôležité chrániť práva najzraniteľnejších

10. decembra 1948 Valné zhromaždenie OSN prijalo Všeobecnú deklaráciu ľudských práv, ktorou sa členské štáty po druhej svetovej vojne zaviazali, že sa budú usilovať o rešpektovanie a uznávanie základných ľudských práv a slobôd. Udalosť sa pripomína ako Medzinárodný deň ľudských práv od roku 1950. ...
piatok 10.12.2021

Potrebujeme odstraňovať nielen architektonické bariéry, ale najmä bariéry v myslení

3. december je Medzinárodný deň osôb so zdravotným postihnutím. Na Úrade komisára pre osoby so zdravotným postihnutím sa stretávame s množstvom prípadov, keď práve tie inštitúcie, ktoré majú ľuďom so zdravotným znevýhodnením pomáhať, im naopak pomoc upierajú a zabraňujú im tak v napĺňaní potreby žiť čo najviac nezávislý život....

Hodnota človeka v sociálnych službách

Odbornú konferenciu o tom, ako sa rešpektuje hodnota človeka v sociálnych službách, zorganizovala Implementačná agentúra MPSVR prostredníctvom Národného projektu Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb – podpora transformačných tímov. Svoje skúsenosti na nej priblížila aj komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím Zuzana Stavrovská....

O senioroch so zdravotným znevýhodnením v rádiu Lumen

Starší ľudia sú obzvlášť zraniteľní, o to viac, ak majú zdravotné znevýhodnenie či zdravotné problémy, ktoré sa zhoršujú s pribúdajúcimi rokmi. Akým problémom čelia a s čím im vie pomôcť Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím - aj o tom diskutovali komisárka pre ľudí so zdravotným postihnutím Zuzana Stavrovská a prezidentka Fóra pre pomoc starším Ľubica Gálisová v relácii Rádia Lumen ÚV hovor s moderátorkou Adrianou Borgulovou....
ÚV hovor 26.11.2021
piatok 26.11.2021

Medzinárodný deň za odstránenie násilia páchaného na ženách

Týmto dňom sa 25. novembra každoročne z iniciatívy OSN začína aj 16-dňová medzinárodná kampaň aktivizmu proti rodovo podmienenému násiliu. Na Slovensku kampaň po tretí raz oficiálne realizuje Koordinačno-metodické centrum pre prevenciu násilia na ženách (KMC) Inštitútu pre výskum práce a rodiny (IVPR). ...
Zastavme násilie
štvrtok 25.11.2021

Konferencia o práci s mládežou

Vo štvrtok 18. novembra 2021 sme sa zúčastnili konferencie s medzinárodnou účasťou „Práca s mládežou“, ktorú zorganizoval Slovenský inštitút mládeže - IUVENTA, spojenou s oceňovaním výnimočných počinov v oblasti práce s mládežou....
štvrtok 18.11.2021

Na Úrade komisára sa opäť roztancovali farby na obrazoch umelkýň zo zariadenia sociálnych služieb

Výstavu diel grafiky a keramiky sme slávnostne otvorili na Úrade komisára pre osoby so zdravotným postihnutím. Je pre nás vždy veľkým sviatkom, keď môžeme v priestoroch úradu vystavovať nové výtvarné diela umelcov so zdravotným postihnutím. Mnohé diela majú profesionálny charakter....
pondelok 18.10.2021

Konferencia na tému „FÓRUM INKLÚZIE V ŠPORTE – SPRAVODLIVOSŤ = DOHODA“

V piatok 8. októbra 2021 sa v priestoroch hotela Bôrik uskutočnila konferencia na tému Fórum inklúzie v športe – Spravodlivosť = Dohoda. Za Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím sa konferencie zúčastnila komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím, Zuzana Stavrovská a právnička Úradu komisára Eva Arnoldová....
piatok 15.10.2021

Svetový deň bielej palice

Pätnásty október je Svetový deň bielej palice. Biela palica je pomôcka, ktorú vymyslela Guilly d’Herbemont (1888-1980). Osobné skúsenosti priviedli túto francúzsku aristokratku k úvahám, ako u nevidiacich znížiť nebezpečenstvo úrazu a tým aj ich závislosť na iných. Inšpiráciou sa jej stali biele palice, ktorými policajti riadili dopravu na parížskych križovatkách. Vyvinula veľké úsilie, aby úrady vo viacerých krajinách uznali bielu palicu za ochranný znak nevidiacich, za čo získala viacero vyznamenaní. Desať tisíce nevidiacich po celom svete jej však ďakujú denne. Za samostatnosť a nezávislosť pri pohybe....
štvrtok 14.10.2021

Animovaný film o včasnej intervencii

V rámci medzinárodného projektu AGORA, s podporou Nadácie Velux vznikol animovaný film o včasnej intervencii. Film predstavuje základné princípy tejto služby pre rodiny s deťmi so zdravotným postihnutím alebo s deťmi v riziku zaostávania vo vývine. ...
sobota 09.10.2021

Slávnostné otvorenie Týždňa otvoreného vládnutia 2021 - 10 rokov otvoreného vládnutia na Slovensku

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti má 10. ročné výročie. 10 rokov uplynulo aj od pripojenia sa Slovenskej republiky k medzinárodnej iniciatíve vlád Partnerstvo pre otvorené vládnutie (Open Government Partnership). Medzi osem zakladajúcich členov iniciatívy patria Spojené štáty americké, Brazília, Filipíny, Indonézia, Južná Afrika, Mexiko, Nórsko a Veľká Británia a Slovenská republika sa k nim pripojila. Zámerom iniciatívy je zlepšovanie vládnutia a spravovania vecí verejných cez zvyšovanie transparentnosti, efektivity a zodpovednosti, ako aj vytváraním inštitúcií, ktoré občanom umožnia participovať na vládnutí....
utorok 05.10.2021

Medzinárodný deň posunkových jazykov

Dnes je Medzinárodný deň posunkových jazykov. Asociácia Nepočujúcich Slovenska a zástupcovia verejného a neziskového sektora sa spolu s nami zapojili do výzvy "Global Leaders Challenge". Oslavujme a spoločne posunkujme za ľudské práva!...
štvrtok 23.09.2021

Seminár na tému „Titulky pre sluchovo postihnutých“

Vo štvrtok, 23. septembra 2021 sa právnička Úradu komisára pre osoby so zdravotným postihnutím, JUDr. Eva Arnoldová, zúčastnila seminára na tému „Titulky pre sluchovo postihnutých“. Hlavnou témou seminára bol nedostatočný prístup k informáciám v médiách pre osoby so sluchovým postihnutím, ktoré používajú primárne hovorenú reč. ...
štvrtok 23.09.2021

Národná cena starostlivosti „Dobré srdce“

Vo večerných hodinách sa v priestoroch Starej Tržnice v Bratislave rozsvietili na veľkoplošnej obrazovke stovky svietiacich červených sŕdc. V tejto nádhernej atmosfére sa však všetci prítomní hostia najviac zaujímali o nositeľov „dobrých sŕdc“, o ľudí, ktorí zasvätili svoj život tým, ktorí potrebujú pomoc druhého, tým, ktorí si nevedia svoj život bez svojich nositeľov dobrých sŕdc ani predstaviť. ...
utorok 21.09.2021

Výjazdový deň komisárky s tímom v meste Hlohovec

V utorok 14. septembra 2021 sme mali možnosť prežiť celý deň s obyvateľmi mesta Hlohovec a to preto, že mesto Hlohovec sme oslovili s návrhom zrealizovať Výjazdový deň komisárky pre osoby so zdravotným postihnutím s tímom za účelom nadviazať bližšiu spoluprácu s mestom a pomôcť občanom mesta so zdravotným postihnutím pri riešení ich zložitých životných situácií. ...
utorok 14.09.2021

Sociálny čin roka 2019 a 2020

Komisárka Zuzana Stavrovská prijala pozvanie ministra práce, sociálnych vecí a rodiny SR Milana Krajniaka na slávnostné odovzdávanie ocenení za sociálny čin roka a významnú pomoc rodinám v rokoch 2019 a 2020....
štvrtok 09.09.2021

Výjazdový deň komisárky v meste Dunajská Streda

Komisárka JUDr. Zuzana Stavrovská občanom mesta Dunajská Streda dňa 09. septembra 2021 na svojom výjazdovom dni počas prednášky predstavila a vysvetlila činnosť referátov Úradu komisára pre osoby so zdravotným postihnutím a do pozornosti dala viaceré príbehy osôb so zdravotným postihnutím, ktoré sa na ňu obrátili a ktorým jej úrad poskytol potrebnú pomoc....
štvrtok 09.09.2021

Deň krivých zrkadiel

Naposledy sme sa mohli pozrieť do symbolického krivého zrkadla, nastaveného pre nás zo strany Združenia na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v SR v roku 2019. A práve posledný augustový týždeň túto akciu Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v SR zorganizovalo. A komisárka Stavrovská bola pri tom....
utorok 31.08.2021

Radničkine trhy

V piatok a počas víkendu 27. - 29. augusta 2021 sa konečne po 2 rokoch konali trhy, ktorých hlavnými aktérmi boli osoby so zdravotným postihnutím. Jedli sa koláčiky, ktoré s láskou pripravili, pila sa kávička, ktorú sami, alebo s pomocou asistentov naliali do šáločiek a predávali sa výrobky, ktoré vďaka trpezlivosti a vlastnému umu dokázali ušiť, či zlepiť, alebo inak vyrobiť. ...
sobota 28.08.2021

Zo srdca

Hviezdoslavovo námestie sa cez víkend 28. a 29. augusta zmenilo na miesto plné pochopenia a krásnych vecí, ktoré vyrobili ľudia so zdravotným postihnutím. Starostka Strarého mesta Ing. Arch. Zuzana Aufrichtová zorganizovala ukážku chránených dielní, kvalitného pohostenia a dobrej zábavy....
sobota 28.08.2021

MATP Challenge Day

V piatok 20.8.2021 sme zažili nádherný deň s kolegyňou Úradu komisára pre osoby so zdravotným postihnutím. Ako diváci a podporovatelia sme sa zúčastnili Špeciálnych olympiád pre deti s intelektuálnym a viacnásobným znevýhodnením v Hoteli Jasoň vo Vršatskom Podhradí....
piatok 20.08.2021

Celoslovenský workshop sebaobhajcov, ľudí s mentálnym postihnutím

Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Slovenskej republike zorganizovalo vďaka finančnej podpore Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky v dňoch 26. - 30. júla celoslovenský workshop sebaobhajcov. ...
streda 04.08.2021

Sľub slovenských športovcov k rukám prezidentky Slovenskej republiky

Hry XXXII. olympiády a XVI. paralympijské hry v Tokiu sú pred dverami. Naši olympionici a paralympionici dnes zložili k rukám prezidentky SR Zuzany Čaputovej slávnostný sľub na nádvorí Prezidentského paláca v Bratislave. ...
streda 14.07.2021

Úprava výšky peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP

Od 1. júla 2021 nadobudlo účinnosť Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 244/2021 Z. z. o úprave súm životného minima....
piatok 02.07.2021

Udeľovanie štátnych vyznamenaní pri príležitosti 28. výročia vzniku Slovenskej republiky

V Nedeľu večer 27. júna 2021 udeľovala prezidentka Zuzana Čaputová štátne vyznamenania 24 osobnostiam. Na slávnostnú ceremóniu bola pozvaná aj komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím JUDr. Zuzana Stavrovská. Štátne vyznamenania sa zvyčajne udeľujú na začiatku kalendárneho roka, ale pandémia aj tu zamiešala karty....
nedeľa 27.06.2021

Novela o sociálnych službách má zamedziť podvodom na senioroch

Niektorí obyvatelia domovov sociálnych služieb musia čeliť nevhodnému zaobchádzaniu zo strany zamestnancov týchto zariadení. Ničím neobvyklým nie je ani zneužívaniu funkcie opatrovníka. Na tieto problémy aj ďalšie nedostatky každoročne poukazuje Komisár pre osoby so zdravotným postihnutím....
štvrtok 10.06.2021

Rozhovor s komisárkou k novele zákona o sociálnych službách

Rozhovor s komisárkou pre osoby so zdravotným postihnutím, JUDr. Zuzanou Stavrovskou k článku o novele zákona o sociálnych službách, kde sa vyjadruje a odpovedá na niekoľko otázok pre SITA (SITA Slovenská tlačová agentúra a.s.) k prijatým zmenám vyvodeným aj na základe správy úradu komisára pre osoby so zdravotným postihnutím, ktoré boli uvedené v dôvodovej správe novely....
štvrtok 10.06.2021

Dotácie na vytvorenie detských ihrísk

V utorok, 1. júna 2021 bol v obci Veľká Paka dôvod na radosť. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny pridelilo dotácie vo výške 50 tisíc eur na vytvorenie detského ihriska, ktoré bude slúžiť aj osobám so zdravotným postihnutím....
utorok 01.06.2021

Návrh novely zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve

Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím víta, že vláda SR uznesením zo dňa 14. apríla 2021 odobrila návrh novely zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve, ktorá je výsledkom dohody na opätovnom zjednotení správy školstva pod Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky....
utorok 20.04.2021

Európsky deň za práva pacientov

18. apríl je Európskym dňom za práva pacientov. Úrad komisárky Stavrovskej denne bojuje nielen za práva osôb so zdravotným postihnutím, ale aj za ich práva ak sa stanú pacientmi. ...
štvrtok 15.04.2021

Tlačová konferencia k 2. ročníku Národnej ceny starostlivosti - DOBRÉ SRDCE

V stredu, 14. apríla 2021 sa konala tlačová konferencia k 2. ročníku Národnej ceny starostlivosti - DOBRÉ SRDCE. Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb v SR vyhlásila celoslovenskú anketu o najlepších pracovníkov v sociálnych službách. ...
streda 14.04.2021

Tlačová beseda k asistovanému sčítaniu obyvateľov domov a bytov

V utorok, 13. apríla 2021 sa konala Tlačová konferencia na pôde Ministerstva vnútra SR k asistovanému sčítaniu obyvateľstva, ktoré sa spustí začiatkom mája 2021. Každá obec aj mestská časť si ho bude organizovať sama tak, aby nemohlo dôjsť k zneužitiu bezbranných dôchodcov, ani osôb so zdravotným postihnutím. ...
utorok 13.04.2021

Informácie k pomoci pri sčítaní obyvateľov domov a bytov

V piatok, 19. marca 2021 mala komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím Zuzana Stavrovská online stretnutie kvôli Projektu pomoci pri sčítaní obyvateľov domov a bytov, ktorí to z rôznych dôvodov do konca marca nestihnú. Celá kampaň slúži na ochranu zraniteľných osôb, ako sú osoby so zdravotným postihnutím alebo starší ľudia, pred podvodníkmi a na podporu a pomoc pri sčítaní....
štvrtok 25.03.2021

Reforma stavebného zákona

Vo štvrtok, 11. marca 2021 sa konalo online pracovné stretnutie na tému „Reforma stavebného zákona“. Pracovného stretnutia sa zúčastnili komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím JUDr. Zuzana Stavrovská a právnička Úradu komisára pre osoby so zdravotným postihnutím JUDr. Eva Arnoldová a za Úrad vlády SR štátny tajomník Úradu vlády SR pán Ing. Martin Hypký a pani Slávka Salajová. ...
štvrtok 11.03.2021

Komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím vo vysielaní Rádia Regina

Dnes bola komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím Zuzana Stavrovská a hovorkyňa úradu Andrea Pavlík hosťami Tatiany Šuškovej v relácii "Hosť Rádia Regina" v živom vysielaní Rádio Regina Západ. Témou bolo 5. výročie otvorenia úradu komisára pre osoby so zdravotným postihnutím. ...
streda 10.03.2021

Návrh skupiny poslancov na zmenu zákona o sociálnych službách

Dávame Vám na vedomie návrh novely zákona č. 448/2008 Z. z., ktorú iniciovala poslankyňa Katarína Hatráková a v ktorom sa vo veľkej miere odkazuje aj na správy Komisárky pre osoby so zdravotným postihnutím, jej zistenia z monitoringov DSS a odporúčania na zmenu zákona (dôvodová správa)....
utorok 02.03.2021

Medzinárodný deň zriedkavých chorôb

28. februára si každoročne pripomíname Medzinárodný deň zriedkavých chorôb. Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím vyjadruje účasť s osobami, ktoré trpia zriedkavými chorobami. V súčasnosti rozlišujeme 5000 až 8000 rôznych zriedkavých chorôb, ktoré postihujú celkovo 6% až 8% populácie. Inými slovami, približne 27 miliónov až 36 miliónov ľudí v Európskej únii. Väčšina z nich trpí chorobami postihujúcimi menej ako 1 zo 100 tisíc ľudí....
pondelok 01.03.2021

Prerokovanie zásadných pripomienok komisárky k legislatívnym úlohám vlády Slovenskej republiky na rok 2021

Vo štvrtok, 25. februára 2021 sa konalo online rozporové konanie k Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2021, zverejnenému na portáli Slov-Lex pod číslom LP/2020/622, a to k zásadným pripomienkam Úradu komisára pre osoby so zdravotným postihnutím. Rozporového konania sa zúčastnili komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím JUDr. Zuzana Stavrovská a právnička Úradu komisára JUDr. Eva Arnoldová, zástupcovia Úradu vlády SR pán Peter Rohaľ, Ministerstva dopravy a výstavby SR pani JUDr. Martina Pastýriková z Odboru legislatívy a generálny riaditeľ Sekcie legislatívy Ministerstva spravodlivosti SR JUDr. Juraj Palúš. ...
štvrtok 25.02.2021

Zaznamenali sme absolútne zlyhanie obce, súdom ustanoveného opatrovníka a komunity

V piatok, 5. februára 2020 sme zažili šok. Vďaka podnetu miestnej aktivistky, pani Lucie žijúcej vo Veľkých Levároch, sme sa dostavili na adresu, kde býva pani Anna, o ktorej nám napísala. Býva v dome, no toto slovo vôbec nesedí na ten chliev a dezolátny stav, či už dvora alebo izieb. ...
sobota 06.02.2021

Ombudsmanky v teleráne

Dnes bola komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím JUDr. Zuzana Stavrovská spolu so zvieracou ombudsmankou Mgr. Zuzanou Stanovou v Teleráne. ...
streda 03.02.2021

Svetový deň proti rakovine

V tento štvrtok, 4. februára si pripomíname Svetový deň proti rakovine. Zastavme sa na chvíľu a vyjadrime úctu ľuďom, ktorí bojujú proti tomuto ťažkému ochoreniu. Pomyslime aj na tých, ktorí sprevádzajú chorých, či už doma, alebo v nemocniciach. Veľká vďaka patrí aj obetavým lekárom a zdravotným sestrám ošetrujúcim pacientov s rakovinou. ...
streda 03.02.2021

Príspevky na zdravotnícke pomôcky je nutné zvýšiť

V nedeľu, 20. decembra 2020 Televízne noviny TV Markíza vo večernom spravodajstve odvysielali reportáž o tom, že Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny sa podujalo viac pomáhať osobám so zdravotným postihnutím, pretože príspevky na pomôcky sú stále nízke (oproti iným európskym štátom ako napr. Rakúsko, Nemecko, Nórsko). ...
pondelok 21.12.2020