Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím
Veľkosť textu

Správy

Návrh novely zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím víta, že vláda SR uznesením zo dňa 14. apríla 2021 odobrila návrh novely zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve, ktorá je výsledkom dohody na opätovnom zjednotení správy školstva pod Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.... 20.04.2021
Európsky deň za práva pacientov 18. apríl je Európskym dňom za práva pacientov. Úrad komisárky Stavrovskej denne bojuje nielen za práva osôb so zdravotným postihnutím, ale aj za ich práva ak sa stanú pacientmi. ... 15.04.2021
Tlačová konferencia k 2. ročníku Národnej ceny starostlivosti - DOBRÉ SRDCE V stredu, 14. apríla 2021 sa konala tlačová konferencia k 2. ročníku Národnej ceny starostlivosti - DOBRÉ SRDCE. Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb v SR vyhlásila celoslovenskú anketu o najlepších pracovníkov v sociálnych službách. ... 14.04.2021
Tlačová beseda k asistovanému sčítaniu obyvateľov domov a bytov V utorok, 13. apríla 2021 sa konala Tlačová konferencia na pôde Ministerstva vnútra SR k asistovanému sčítaniu obyvateľstva, ktoré sa spustí začiatkom mája 2021. Každá obec aj mestská časť si ho bude organizovať sama tak, aby nemohlo dôjsť k zneužitiu bezbranných dôchodcov, ani osôb so zdravotným postihnutím. ... 13.04.2021
Informácie k pomoci pri sčítaní obyvateľov domov a bytov V piatok, 19. marca 2021 mala komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím Zuzana Stavrovská online stretnutie kvôli Projektu pomoci pri sčítaní obyvateľov domov a bytov, ktorí to z rôznych dôvodov do konca marca nestihnú. Celá kampaň slúži na ochranu zraniteľných osôb, ako sú osoby so zdravotným postihnutím alebo starší ľudia, pred podvodníkmi a na podporu a pomoc pri sčítaní.... 25.03.2021
Reforma stavebného zákona Vo štvrtok, 11. marca 2021 sa konalo online pracovné stretnutie na tému „Reforma stavebného zákona“. Pracovného stretnutia sa zúčastnili komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím JUDr. Zuzana Stavrovská a právnička Úradu komisára pre osoby so zdravotným postihnutím JUDr. Eva Arnoldová a za Úrad vlády SR štátny tajomník Úradu vlády SR pán Ing. Martin Hypký a pani Slávka Salajová. ... 11.03.2021
Komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím vo vysielaní Rádia Regina Dnes bola komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím Zuzana Stavrovská a hovorkyňa úradu Andrea Pavlík hosťami Tatiany Šuškovej v relácii "Hosť Rádia Regina" v živom vysielaní Rádio Regina Západ. Témou bolo 5. výročie otvorenia úradu komisára pre osoby so zdravotným postihnutím. ... 10.03.2021
Návrh skupiny poslancov na zmenu zákona o sociálnych službách Dávame Vám na vedomie návrh novely zákona č. 448/2008 Z. z., ktorú iniciovala poslankyňa Katarína Hatráková a v ktorom sa vo veľkej miere odkazuje aj na správy Komisárky pre osoby so zdravotným postihnutím, jej zistenia z monitoringov DSS a odporúčania na zmenu zákona (dôvodová správa).... 02.03.2021
Medzinárodný deň zriedkavých chorôb 28. februára si každoročne pripomíname Medzinárodný deň zriedkavých chorôb. Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím vyjadruje účasť s osobami, ktoré trpia zriedkavými chorobami. V súčasnosti rozlišujeme 5000 až 8000 rôznych zriedkavých chorôb, ktoré postihujú celkovo 6% až 8% populácie. Inými slovami, približne 27 miliónov až 36 miliónov ľudí v Európskej únii. Väčšina z nich trpí chorobami postihujúcimi menej ako 1 zo 100 tisíc ľudí.... 01.03.2021
Prerokovanie zásadných pripomienok komisárky k legislatívnym úlohám vlády Slo... Vo štvrtok, 25. februára 2021 sa konalo online rozporové konanie k Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2021, zverejnenému na portáli Slov-Lex pod číslom LP/2020/622, a to k zásadným pripomienkam Úradu komisára pre osoby so zdravotným postihnutím. Rozporového konania sa zúčastnili komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím JUDr. Zuzana Stavrovská a právnička Úradu komisára JUDr. Eva Arnoldová, zástupcovia Úradu vlády SR ... 25.02.2021
Zaznamenali sme absolútne zlyhanie obce, súdom ustanoveného opatrovníka a kom... V piatok, 5. februára 2020 sme zažili šok. Vďaka podnetu miestnej aktivistky, pani Lucie žijúcej vo Veľkých Levároch, sme sa dostavili na adresu, kde býva pani Anna, o ktorej nám napísala. Býva v dome, no toto slovo vôbec nesedí na ten chliev a dezolátny stav, či už dvora alebo izieb. ... 06.02.2021
Ombudsmanky v teleráne Dnes bola komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím JUDr. Zuzana Stavrovská spolu so zvieracou ombudsmankou Mgr. Zuzanou Stanovou v Teleráne. ... 03.02.2021
Svetový deň proti rakovine V tento štvrtok, 4. februára si pripomíname Svetový deň proti rakovine. Zastavme sa na chvíľu a vyjadrime úctu ľuďom, ktorí bojujú proti tomuto ťažkému ochoreniu. Pomyslime aj na tých, ktorí sprevádzajú chorých, či už doma, alebo v nemocniciach. Veľká vďaka patrí aj obetavým lekárom a zdravotným sestrám ošetrujúcim pacientov s rakovinou. ... 03.02.2021
Príspevky na zdravotnícke pomôcky je nutné zvýšiť V nedeľu, 20. decembra 2020 Televízne noviny TV Markíza vo večernom spravodajstve odvysielali reportáž o tom, že Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny sa podujalo viac pomáhať osobám so zdravotným postihnutím, pretože príspevky na pomôcky sú stále nízke (oproti iným európskym štátom ako napr. Rakúsko, Nemecko, Nórsko). ... 21.12.2020
Otrasný prípad týrania seniorov v súkromnom dome v Hronovciach V nedeľu, 20. decembra 2020 Televízne noviny TV Markíza vo večernom spravodajstve tiež upozornili na neľudské zaobchádzanie so seniormi v súkromnom dome v Hronovciach. Seniori podľa zistenia nedostávali poriadnu stravu, nemali možnosť dobrej hygieny, boli veľmi zanedbaní a žili medzi zvieracími výkalmi a hmyzom. ... 21.12.2020
Medzinárodný deň osôb so zdravotným postihnutím Predvčerom som zažila v rámci práce niečo prekrásne. Boli sme s pani komisárkou Zuzanou Stavrovskou v Rimavskej Sobote na súde, ktorý pojednával o navrátení svojprávnosti (odborne sa tomu vraví spôsobilosť na právne úkony) pre jednu 45 ročnú pani.... 03.12.2020
Osobné želanie komisárky Zuzany Stavrovskej pri príležitosti Medzinárodného d... Dnes, 3. decembra 2020 si pripomíname Medzinárodný deň osôb so zdravotným postihnutím. Dovoľte, aby som pri príležitosti tohto medzinárodného dňa zaželala Vám, všetkým ľuďom so zdravotným postihnutím a Vašim najbližším, aby ste čo najmenej zasahujúco prežili tieto ťažké dni a aby ste zostali zdraví. Z celého srdca Vám želám tiež, aby ste čo najmenej museli bojovať za Vaše prirodzené ľudské práva, aby ste nemuseli absolvovať niekoľkoročné súdne al... 03.12.2020
Dom svitania Dnes, 30. novembra 2020 sme zažili krásne privítanie v Dome Svitania v Jakubove, kde pracujú v chránených dielňach vozičkári, ale aj milí ľudia s mentálnym postihnutím. Sú tu vítaní všetci, ktorí majú nejaký druh zdravotného postihnutia... 30.11.2020
Webinár inštitútu CELSI o integrácii ľudí so zdravotným postihnutím V piatok 20. novembra sa od 10:00 do 12:30 konal webinár, ktorý organizoval Stredoeurópsky inštitút pre výskum práce (CELSI) o integrácií ľudí so zdravotným postihnutím a chronickými chorobami. Online stretnutia sa zúčastnili Nóri, Rakúšania, Holanďania a Slováci. ... 20.11.2020
Európsky samit inklúzie 2020 Vo štvrtok 18. novembra 2020 sa komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím JUDr. Zuzana Stavrovská, riaditeľka Úradu komisára pre osoby so zdravotným postihnutím Mgr. Eva Megová a právnička úradu Katarína Kohýlová, LL.M zúčastnili online stretnutia predstaviteľov členských štátov Európskej únie reprezentujúcich špecializované orgány chrániace práva osôb so zdravotným postihnutím v rámci Európskeho samitu inklúzie 2020.... 18.11.2020
Svetový deň chronickej obštrukčnej choroby pľúc 17. novembra si pripomíname Svetový dňom chronickej obštrukčnej choroby pľúc. CHOCHP patrí medzi celoživotné trvalo progresívne ochorenie. Výrazne zhoršuje kvalitu života pacientov a veľmi často vedie k trvalej invalidite a predčasnej smrti. CHOCHP má tiež vážne psychosociálne dopady. U takto chorého človeka môže dôjsť k zmene alebo dokonca k strate roly v rodine, v partnerstve, ku strate zamestnania, k sociálnej izolácii. Pacienti s týmto ochore... 17.11.2020
 |<  < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  >  >| 
Zobrazené výsledky 1-20 (z 351)

Kontakt

Administratívne centrum
Reding Tower 2
Račianska 153
831 54 Bratislava 35
Bratislavský kraj
Slovensko
+421 2 20 42 03 09
Vzhľadom na opatrenia v čase pandémie, je pevná linka po 5 sekundách presmerovaná na mobilné číslo sekretariátu. (+421 911 269 021)
+421 911 269 021
+421 2 20 42 03 00
sekretariat@komisar.sk

Agenda

  • Podanie
  •  
  • Elektronicky
  • Osobne
  • E-mailom