Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím
Veľkosť textu

Správy

Konferencia na tému „FÓRUM INKLÚZIE V ŠPORTE – SPRAVODLIVOSŤ = DOHODA“ V piatok 8. októbra 2021 sa v priestoroch hotela Bôrik uskutočnila konferencia na tému Fórum inklúzie v športe – Spravodlivosť = Dohoda. Za Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím sa konferencie zúčastnila komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím, Zuzana Stavrovská a právnička Úradu komisára Eva Arnoldová.... 15.10.2021
Svetový deň bielej palice Pätnásty október je Svetový deň bielej palice. Biela palica je pomôcka, ktorú vymyslela Guilly d’Herbemont (1888-1980). Osobné skúsenosti priviedli túto francúzsku aristokratku k úvahám, ako u nevidiacich znížiť nebezpečenstvo úrazu a tým aj ich závislosť na iných. Inšpiráciou sa jej stali biele palice, ktorými policajti riadili dopravu na parížskych križovatkách. Vyvinula veľké úsilie, aby úrady vo viacerých krajinách uznali bielu palicu za ochr... 14.10.2021
Slávnostné otvorenie Týždňa otvoreného vládnutia 2021 - 10 rokov otvoreného v... Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti má 10. ročné výročie. 10 rokov uplynulo aj od pripojenia sa Slovenskej republiky k medzinárodnej iniciatíve vlád Partnerstvo pre otvorené vládnutie (Open Government Partnership). Medzi osem zakladajúcich členov iniciatívy patria Spojené štáty americké, Brazília, Filipíny, Indonézia, Južná Afrika, Mexiko, Nórsko a Veľká Británia a Slovenská republika sa k nim pripojila. Zámerom iniciatí... 05.10.2021
Medzinárodný deň posunkových jazykov Dnes je Medzinárodný deň posunkových jazykov. Asociácia Nepočujúcich Slovenska a zástupcovia verejného a neziskového sektora sa spolu s nami zapojili do výzvy "Global Leaders Challenge". Oslavujme a spoločne posunkujme za ľudské práva!... 23.09.2021
Seminár na tému „Titulky pre sluchovo postihnutých“ Vo štvrtok, 23. septembra 2021 sa právnička Úradu komisára pre osoby so zdravotným postihnutím, JUDr. Eva Arnoldová, zúčastnila seminára na tému „Titulky pre sluchovo postihnutých“. Hlavnou témou seminára bol nedostatočný prístup k informáciám v médiách pre osoby so sluchovým postihnutím, ktoré používajú primárne hovorenú reč. ... 23.09.2021
Národná cena starostlivosti „Dobré srdce“ Vo večerných hodinách sa v priestoroch Starej Tržnice v Bratislave rozsvietili na veľkoplošnej obrazovke stovky svietiacich červených sŕdc. V tejto nádhernej atmosfére sa však všetci prítomní hostia najviac zaujímali o nositeľov „dobrých sŕdc“, o ľudí, ktorí zasvätili svoj život tým, ktorí potrebujú pomoc druhého, tým, ktorí si nevedia svoj život bez svojich nositeľov dobrých sŕdc ani predstaviť. ... 21.09.2021
Výjazdový deň komisárky s tímom v meste Hlohovec V utorok 14. septembra 2021 sme mali možnosť prežiť celý deň s obyvateľmi mesta Hlohovec a to preto, že mesto Hlohovec sme oslovili s návrhom zrealizovať Výjazdový deň komisárky pre osoby so zdravotným postihnutím s tímom za účelom nadviazať bližšiu spoluprácu s mestom a pomôcť občanom mesta so zdravotným postihnutím pri riešení ich zložitých životných situácií. ... 14.09.2021
Sociálny čin roka 2019 a 2020 Komisárka Zuzana Stavrovská prijala pozvanie ministra práce, sociálnych vecí a rodiny SR Milana Krajniaka na slávnostné odovzdávanie ocenení za sociálny čin roka a významnú pomoc rodinám v rokoch 2019 a 2020.... 09.09.2021
Výjazdový deň komisárky v meste Dunajská Streda Komisárka JUDr. Zuzana Stavrovská občanom mesta Dunajská Streda dňa 09. septembra 2021 na svojom výjazdovom dni počas prednášky predstavila a vysvetlila činnosť referátov Úradu komisára pre osoby so zdravotným postihnutím a do pozornosti dala viaceré príbehy osôb so zdravotným postihnutím, ktoré sa na ňu obrátili a ktorým jej úrad poskytol potrebnú pomoc.... 09.09.2021
Deň krivých zrkadiel Naposledy sme sa mohli pozrieť do symbolického krivého zrkadla, nastaveného pre nás zo strany Združenia na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v SR v roku 2019. A práve posledný augustový týždeň túto akciu Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v SR zorganizovalo. A komisárka Stavrovská bola pri tom.... 31.08.2021
Radničkine trhy V piatok a počas víkendu 27. - 29. augusta 2021 sa konečne po 2 rokoch konali trhy, ktorých hlavnými aktérmi boli osoby so zdravotným postihnutím. Jedli sa koláčiky, ktoré s láskou pripravili, pila sa kávička, ktorú sami, alebo s pomocou asistentov naliali do šáločiek a predávali sa výrobky, ktoré vďaka trpezlivosti a vlastnému umu dokázali ušiť, či zlepiť, alebo inak vyrobiť. ... 28.08.2021
Zo srdca Hviezdoslavovo námestie sa cez víkend 28. a 29. augusta zmenilo na miesto plné pochopenia a krásnych vecí, ktoré vyrobili ľudia so zdravotným postihnutím. Starostka Strarého mesta Ing. Arch. Zuzana Aufrichtová zorganizovala ukážku chránených dielní, kvalitného pohostenia a dobrej zábavy.... 28.08.2021
MATP Challenge Day V piatok 20.8.2021 sme zažili nádherný deň s kolegyňou Úradu komisára pre osoby so zdravotným postihnutím. Ako diváci a podporovatelia sme sa zúčastnili Špeciálnych olympiád pre deti s intelektuálnym a viacnásobným znevýhodnením v Hoteli Jasoň vo Vršatskom Podhradí.... 20.08.2021
Celoslovenský workshop sebaobhajcov, ľudí s mentálnym postihnutím Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Slovenskej republike zorganizovalo vďaka finančnej podpore Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky v dňoch 26. - 30. júla celoslovenský workshop sebaobhajcov. ... 04.08.2021
Sľub slovenských športovcov k rukám prezidentky Slovenskej republiky Hry XXXII. olympiády a XVI. paralympijské hry v Tokiu sú pred dverami. Naši olympionici a paralympionici dnes zložili k rukám prezidentky SR Zuzany Čaputovej slávnostný sľub na nádvorí Prezidentského paláca v Bratislave. ... 14.07.2021
Úprava výšky peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP Od 1. júla 2021 nadobudlo účinnosť Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 244/2021 Z. z. o úprave súm životného minima.... 02.07.2021
Udeľovanie štátnych vyznamenaní pri príležitosti 28. výročia vzniku Slovenske... V Nedeľu večer 27. júna 2021 udeľovala prezidentka Zuzana Čaputová štátne vyznamenania 24 osobnostiam. Na slávnostnú ceremóniu bola pozvaná aj komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím JUDr. Zuzana Stavrovská. Štátne vyznamenania sa zvyčajne udeľujú na začiatku kalendárneho roka, ale pandémia aj tu zamiešala karty.... 27.06.2021
Novela o sociálnych službách má zamedziť podvodom na senioroch Niektorí obyvatelia domovov sociálnych služieb musia čeliť nevhodnému zaobchádzaniu zo strany zamestnancov týchto zariadení. Ničím neobvyklým nie je ani zneužívaniu funkcie opatrovníka. Na tieto problémy aj ďalšie nedostatky každoročne poukazuje Komisár pre osoby so zdravotným postihnutím.... 10.06.2021
Rozhovor s komisárkou k novele zákona o sociálnych službách Rozhovor s komisárkou pre osoby so zdravotným postihnutím, JUDr. Zuzanou Stavrovskou k článku o novele zákona o sociálnych službách, kde sa vyjadruje a odpovedá na niekoľko otázok pre SITA (SITA Slovenská tlačová agentúra a.s.) k prijatým zmenám vyvodeným aj na základe správy úradu komisára pre osoby so zdravotným postihnutím, ktoré boli uvedené v dôvodovej správe novely.... 10.06.2021
Dotácie na vytvorenie detských ihrísk V utorok, 1. júna 2021 bol v obci Veľká Paka dôvod na radosť. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny pridelilo dotácie vo výške 50 tisíc eur na vytvorenie detského ihriska, ktoré bude slúžiť aj osobám so zdravotným postihnutím.... 01.06.2021
Návrh novely zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím víta, že vláda SR uznesením zo dňa 14. apríla 2021 odobrila návrh novely zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve, ktorá je výsledkom dohody na opätovnom zjednotení správy školstva pod Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.... 20.04.2021
 |<  < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  >  >| 
Zobrazené výsledky 1-20 (z 370)

Kontakt

Administratívne centrum
Reding Tower 2
Račianska 153
831 54 Bratislava 35
Bratislavský kraj
Slovensko
+421 2 20 42 03 09
Vzhľadom na opatrenia v čase pandémie, je pevná linka po 5 sekundách presmerovaná na mobilné číslo sekretariátu. (+421 911 269 021)
+421 911 269 021
+421 2 20 42 03 00
sekretariat@komisar.sk

Agenda

  • Podanie
  •  
  • Elektronicky
  • Osobne
  • E-mailom