Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím
Veľkosť textu

Správy

Stretnutie na Ministerstve dopravy a výstavby Slovenskej republiky Vo štvrtok 21. mája 2020 sa konalo stretnutie na Ministerstve dopravy a výstavby Slovenskej republiky za účasti komisárky pre osoby so zdravotným postihnutím Zuzany Stavrovskej a kolegyne z úradu Evy Arnoldovej, zamerané na prerokovanie záverov a odporúčaní adresovaných tomuto ministerstvu v Správe o činnosti komisárky pre osoby so zdravotným postihnutím za rok 2019. Toto bolo prvé stretnutie, pričom boli oslovené všetky dotknuté ministerstvá s p... 21.05.2020
Správa o činnosti za rok 2019 je schválená Po prezentácii Správy o činnosti komisára pre osoby so zdravotným postihnutím za rok 2019 v troch výboroch, odprezentovala v piatok 15. mája 2020 komisárka JUDr. Zuzana Stavrovská správu aj v pléne Národnej rady Slovenskej republiky. ... 19.05.2020
Poslanci ocenili v závere rokovacieho dňa správu komisárky Zuzany Stavrovskej Nedostatok personálu na počet klientov, využívanie vreckového na znižovanie nedoplatkov či nelegálne zamestnávanie. Na tieto nedostatky v zariadeniach sociálnych služieb poukázala v závere štvrtého rokovacieho dňa 7. schôdze komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím Zuzana Stavrovská, ktorá predložila správu o činnosti jej úradu za minulý rok.... 15.05.2020
Prerokovanie Správy o činnosti komisárky pre osoby so zdravotným postihnutím ... So Správou o činnosti komisára pre osoby so zdravotným postihnutím za rok 2019 oboznámila v utorok 12. mája 2020 komisárka JUDr. Zuzana Stavrovská v Národnej rade Slovenskej republiky na zasadnutí Výboru pre sociálne veci a Výboru pre zdravotníctvo prítomných poslancov. ... 12.05.2020
Prerokovanie Správy o činnosti komisárky pre osoby so zdravotným postihnutím ... Tak ako po každý rok, aj teraz dostala komisárka pre zdravotne postihnutých JUDr. Zuzana Stavrovská pozvánku na prerokovanie Správy o činnosti komisárky pre osoby so zdravotným postihnutím za rok 2019.... 28.04.2020
30 rokov Slovenského zväzu sclerosis multiplex (SZSM) Vážená pani prezidentka SZSM, Vážené dámy, Vážení páni, Milí členovia, v týchto dňoch si pripomínate 30 rokov od založenia Vášho občianskeho združenia, ktoré vzniklo s cieľom pomáhať osobám s diagnózou SM, podporovať a povzbudzovať tých pacientov, ktorí SM vzdorujú a na zmierňovanie ťažkostí tých, ktorí už bojovať nevládzu a sú odkázaní na starostlivosť a pomoc rodinných príslušníkov, lekárov, rehabilitačných pracovníkov a iných ľudí.... 27.04.2020
Trinásty Svetový deň povedomia o autizme Dnes je 2. apríl 2020, trinásty Svetový deň povedomia o autizme. V tento deň si pripomíname práva osôb s autizmom. No tohto roku sa tak deje uprostred krízy v oblasti verejného zdravia, ťažko porovnateľnej s akoukoľvek inou v našich životoch - krízy, ktorá vystavuje osoby s autizmom neúmernému riziku v dôsledku koronavírusu a jeho vplyvu na spoločnosť.... 02.04.2020
Pozdrav pri príležitosti Svetového dňa Downovho syndrómu Drahí priatelia, dovoľte, aby som Vás pri príležitosti Svetového dňa Downovho syndrómu všetkých čo najsrdečnejšie pozdravila a zaželala Vám všetkým, aby ste zostali zdraví, aby ste tieto ťažké dni strachu o zdravie a izolácie strávili čo najviac v pohode a so skvelými ľuďmi. Posielam Vám pozdravy takto na diaľku. Verím, že sa skoro stretneme osobne.... 21.03.2020
Svetový deň Downovho syndrómu - My sa rozhodujeme Na podnet organizácií Down Syndrome International (ďalej DSI) a European Down Syndrome Association (ďalej EDSA) bol v roku 2006 prvýkrát vyhlásený 21. marec ako Svetový deň Downovho syndrómu. Tento deň by mal v jednotlivých krajinách prispieť k lepšiemu pochopeniu života ľudí s Downovým syndrómom.... 18.03.2020
Metropolitné fórum Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Metropolitný plán Bratislava 2030 bol centrom záujmu na stretnutí, ktorého sa dňa vo štvrtok 5. marca zúčastnila riaditeľka Úradu komisára pre osoby so zdravotným postihnutím Mgr. Eva Megová a právnička úradu JUDr. Eva Arnoldová v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca v Bratislave.... 05.03.2020
Úrad komisára má 4 roky 1. marec je pre Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím významný deň. Týmto dňom sa datuje začiatok činnosti a poskytovania služieb v pôsobnosti komisárky pre zdravotne postihnutých JUDr. Zuzany Stavrovskej.... 02.03.2020
Výjazdový deň komisárky v meste Komárno Tento rok pokračujeme v návšteve miest na Slovensku a vo štvrtok 27. februára navštívila komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím JUDr. Zuzana Stavrovská spolu s riaditeľkou úradu Mgr. Evou Megovou a kolegyňami Katarínou Kohýlovou LL.M. a Michaelou Scherhaufer mesto Komárno.... 27.02.2020
Analytik OBSE na Slovensku Zaujímavé, podnetné a veľmi aktuálne stretnutie sa uskutočnilo v stredu 26. februára na Úrade komisára pre osoby so zdravotným postihnutím. Za prítomnosti komisárky JUDr. Zuzany Stavrovskej, riaditeľky úradu Mgr. Evy Megovej a právničky úradu JUDr. Evy Arnoldovej sa predstaviteľ OBSE pán Septimius Parvu, volebný analytik živo zaujímal o mnohé detaily týkajúce sa uplatnenia volebného práva osobami so zdravotným postihnutím v nadchádzajúcich parlam... 26.02.2020
Stretnutie zástupcov ľudsko-právnych organizácii v SR Na pozvanie komisárky pre zdravotne postihnutých JUDr. Zuzany Stavrovskej sa v utorok 25. februára v priestoroch Úradu komisára pre osoby so zdravotným postihnutím konalo stretnutie zástupcov ľudsko-právnych organizácií v SR.... 25.02.2020
Rezortné vyznamenania ministra práce Komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím JUDr. Zuzana Stavrovská sa v urotok 25. februára zúčastnila na slávnostnom podujatí, ktoré už tradične organizovalo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny v SR.... 25.02.2020
Zdieľame skúsenosti so zahraničnými partnermi Riaditeľ Centra nezávislého života v Bostone sa v stredu 19. februára stretol s komisárkou pre osoby so zdravotným postihnutím JUDr. Zuzanou Stavrovskou.... 19.02.2020
Prvý podporný projekt pre pomáhajúce profesie V moderne zrekonštruovanom objekte DSS Zavar, pod vedením riaditeľky doc. PhDr. Anny Pavlovičovej, PhD. sa zrodil originálny zážitkový program, ktorý komisárke JUDr. Zuzane Stavrovskej vo štvrtok 13. februára prišla odprezentovať nielen už spomínaná pani riaditeľka, ale aj koučka a lektorka PhDr. Tatiana Pavlovičová.... 13.02.2020
Komisárka sa stretla s vládnym splnomocnencom Splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti pán Martin Giertl bol v stredu, 12. februára na Úrade komisára pre osoby so zdravotným postihnutím hosťom komisárky JUDr. Zuzany Stavrovskej. ... 12.02.2020
Odborný seminár v Nových Zámkoch Zamestnankyne Úradu komisára pre osoby so zdravotným postihnutím, JUDr. Zuzana Fechová a Katarína Kohýlová, LL.M., sa zúčastnili na odbornom seminári „Fórum pacientskych organizácií“, ktorý organizovalo v utorok 12. februára Centrum zdravia a výživy Fakultnej nemocnice s poliklinikou v Nových Zámkoch.... 11.02.2020
Ochrana proti požiaru je nedostatočná, zamestnanci nie sú školení Kontrolóri upozorňujú na nedostatočné protipožiarne opatrenia v zariadeniach sociálnych služieb. Zistili, že väčšina z nich má zamknuté únikové východy a bariéry pre imobilných ľudí. Problémom sú aj staré hasiace prístroje. Pre manipuláciu s ohňom pritom v podobnom zariadení nedávno v susednom Česku zomrelo osem ľudí.... 09.02.2020
 |<  < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  >  >| 
Zobrazené výsledky 1-20 (z 290)

Kontakt

Administratívne centrum
Reding Tower 2
Račianska 153
831 54 Bratislava 35
Bratislavský kraj
Slovensko
+421 2 20 42 03 09
+421 911 269 021
+421 2 20 42 03 00
sekretariat@komisar.sk

Agenda

  • Podanie
  •  
  • Elektronicky
  • Osobne
  • E-mailom