Dajte si kávičku na "Malíčka"

Podporujeme kampaň na pomoc predčasne narodeným deťom. ...

Keď život ťažko chorého človeka ešte viac zhorší nekompetentný prístup Sociálnej poisťovne

 Pani Marta je onkologická pacientka, dôchodkyňa, ktorá istý čas pracovala aj v Rakúsku. Jedného dňa jej Sociálna poisťovňa oznámila, že sa pomýlili pri výpočte dôchodku, a tak jej namiesto 390 Eur mesačne budú posielať počas piatich mesiacov dôchodok iba 260 Eur mesačne, a potom jej vypočítajú nový dôchodok. Tým ju však uvrhli do veľmi nepriaznivej finančnej situácie. ...

Výjazdový deň v Dubnici nad Váhom je zrušený

Žiaľ, zo zdravotných dôvodov rušíme "Deň s komisárkou" v Dubnici nad Váhom, ktorý mal byť 22. septembra 2022. O náhradnom termíne budeme včas informovať. Ďakujeme za porozumenie....

Chránime aj práva ľudí trpiacich Alzheimerovou chorobou

Dnešný deň - 21. september - je svetový deň Alzheimerovej choroby. Jeho cieľom je podporiť a pochopiť ľudí, ktorí ňou trpia....

Vážime si ťažkú prácu opatrovateliek a opatrovateľov

Na pozvanie predsedníčky Komory opatrovateliek Slovenska (KOS) Dany Grafikovej vystúpila 12. septembra 2022 na valnom zhromaždení KOS aj komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím Zuzana Stavrovská....

Rokovania so štátnymi tajomníkmi MPSVR Jurajom Káčerom a Soňou Gaborčákovou

Komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím Zuzana Stavrovská a časť jej tímu absolvovali 6. septembra 2022 ďalšie dve stretnutia s rezortom práce, sociálnych vecí a rodiny. Prerokovali návrhy, ktoré vyplynuli zo Správy o činnosti komisára pre osoby so zdravotným postihnutím za rok 2021. ...

Podporujeme kampaň Biela pastelka

Už v piatok 23. septembra 2022 bude možné v uliciach Slovenska prispieť do zbierky Biela pastelka na podporu ľudí so zrakovým postihnutím....

Druhý ročník Festivalu Zo srdca

Hviezdoslavovo námestie v Bratislave sa počas piatka 16. septembra až nedele 18. septembra premenilo na miesto, kde sa stretli umelci so zdravotným znevýhodnením. Mestská časť Bratislava - Staré Mesto zorganizovala druhý ročník podujatia na podporu inklúzie. ...

Pozývame na Deň s komisárkou v Dubnici nad Váhom

Komisárka pr​e osoby so zdravotným postihnutím Zuzana Stavrovská a časť jej tímu chystá sériu jesenných výjazdových dní....

Návšteva zo Zväzu postihnutých civilizačnými chorobami v SR

V rámci nadväzovania a budovania kontaktov s organizáciami zastupujúcimi rôzne zdravotné postihnutia, ochorenia či poruchy sme 14.9.2022 pozvali na stretnutie predsedníčku Zväzu postihnutých civilizačnými chorobami v SR Zoju Camberovú a podpredsedníčku Máriu Kuttnerovú....

Pozývame na festival Zo srdca

Bratislavské historické centrum bude opäť patriť talentovaným ľuďom so zdravotným znevýhodnením. Po minulotýždňových Radničkiných trhoch vás pozývame opäť do bratislavského Starého mesta, tentoraz na druhý ročník multižánrového festivalu ZO SRDCA na Hviezdoslavovo námestie....

Kampaň proti podvodom na senioroch

Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím spolupracuje s Ministerstvom vnútra SR na preventívnej kampani zameranej na ochranu seniorov či už pri "klasických" podvodoch v teréne, ale aj na internete....

Odovzdávanie ocenení Dobré srdce 2022

Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb po tretí raz ocenila najlepších pracovníkov v sociálnych službách....

Radničkine trhy 2022

V piatok 9. septembra a sobotu 10. septembra ožilo historické centrum Starého mesta Bratislavy predajno-prezentačnými trhmi chránených dielní a umelcov so zdravotným postihnutím....

Na montáž stoličkového výťahu nie je potrebný súhlas ostatných majiteľov bytov, obec Častkovce koná v rozpore so zákonom

Pani Hummelová býva v bytovke s nájomnými bytmi v obci Častkovce. Keďže po úraze nie je schopná vyjsť sama po schodoch (a výťah v bytovke nie je), chcela si dať na schodisko namontovať tzv. stoličkový výťah. Obec jej na to ale nedala súhlas....

Nesmieme zabúdať na dôchodcov

Zvyšujúca sa inflácia a zdražovanie výrazne zasiahnu aj seniorov. Medzi ľuďmi so zdravotným postihnutím je aj mnoho starších ľudí. ...

Deň obetí holokaustu a rasového násilia

Presne pred 81 rokmi 9. septembra bol vydaný tzv. Židovský kódex. ...

Je rozhodnuté, kto získa cenu Dobré srdce 2022

Členky odbornej poroty 7. septembra 2022 tajným hlasovaním rozhodli o šiestich ocenených, ktorí získajú Dobré srdce v tohtoročnom treťom ročníku národnej ceny starostlivosti....

Pozývame na Radničkine trhy

V piatok 9. septembra a v sobotu 10. septembra 2022 budú v historickom centre Bratislavy predajno-prezentačné trhy na podporu zamestnávania ľudí so zdravotným znevýhodnením. ...

Školský rok sa nezačal pre všetkých: Dávida s Aspergerom už v triede nechceli, iné školy ho odmietli tiež

Dnes sa začal nový školský rok. Nie však pre všetkých žiakov. Dávid má 18 rokov. Keď si v júni prevzal vysvedčenie na záver druhého ročníka strednej školy, netušil, že to bude poslednýkrát. Problémom pre jeho spolužiakov a školu boli jeho diagnózy Aspergerov syndróm, ADHD, OCD, Tourettov syndróm a porucha správania....

Pracovníci úradov práce odhovárajú ľudí so zdravotným postihnutím od prihlásenia sa do evidencie uchádzačov o zamestnanie

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR nedávno oznámilo, že počet znevýhodnených uchádzačov na trhu práce sa znížil. Na prvý pohľad to môže znieť ako dobrá správa, ktorá navodzuje dojem, že sa im lepšie darí sa zamestnať. Boli by sme veľmi radi, keby to bolo tak....

Rokovanie s Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Každý rok sa po vydaní našej správy o činnosti obraciame na všetky ministerstvá, ktorých sa naša agenda dotýka s požiadavkou o prerokovanie kľúčových tém z danej oblasti, našich zistení a návrhov na zmeny legislatívy uverejnených v správe....

Platí pri peňažných príspevkoch na bezbariérovú úpravu bytu zdravý rozum alebo „Hlava 22“?

Zákon upravoval výšku príspevkov na bezbariérovú prerábku nehnuteľnosti naposledy v roku 2009, ľudia si tak musia veľkú časť prerábky uhradiť sami. No zastaraný zákon je len jedna časť problému....

Stretnutie so združením pacientov trpiacich epilepsiou

Združenie občanov Slovenska postihnutých epilepsiou AURA pozvalo na stretnutie komisárku Zuzanu Stavrovskú....

Návšteva z Európskeho fóra zdravotného postihnutia

V rámci návštevy Slovenska sa stretli s komisárkou Zuzanou Stavrovskou zástupkyne medzinárodnej neziskovej organizácie European Disability Forum (EDF) Giulia D´agnolo a Phillipa Tucker....

Cestovanie vlakom Zorky Lednárovej sa opäť nezaobišlo bez problémov

Na hlavnej železničnej stanici v Bratislave ju bola osobne odprevadiť a situáciu skontrolovať komisárka Zuzana Stavrovská....

Čo sa zmenilo v ochrane práv ľudí so zdravotným postihnutím za uplynulý rok – výročná schôdza vozičkárov

Po roku sa 13. augusta 2022 v Nitre konala XXIX. Členská schôdza Republikovej špecifickej organizácie ťažko telesne postihnutých a vozičkárov v rámci Slovenského zväzu telesne postihnutých. ...

Krádež za 11 eur: duševne chorú ženu posiela súd do väzenia. Absurdné, hovorí psychiater

Článok o prípade ženy so zdravotným postihnutím, ktorý rieši aj Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím, zverejňujeme so súhlasom Hospodárskych novín, ktoré ho publikovali 6. júla 2022. Aktualizácia 05.08.2022 (Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím). ...

Seniori nemajú svojho ombudsmana, uchádza sa o to komisárka Stavrovská

Svetový deň starých rodičov a seniorov sa zatiaľ oslavuje len druhý rok - minulý rok jeho vznik inicioval pápež František a ustanovil ho na štvrtú nedeľu v júli, ktorá v tomto roku pripadla na 24. júl....

Je neprípustné, aby človek na invalidnom vozíku cestoval v batožinovom vozni alebo v sklade s občerstvením

Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím začína riešiť prípad Zorky Lednárovej....

Plne podporujeme zvýšenie minimálnych dôchodkov

V súčasnej situácii, keď pre infláciu raketovo stúpajú ceny viac-menej všetkého, nesmieme zabudnúť na nízkopríjmových seniorov....

Nový „trend“, keď sa chce rodina zbaviť seniora: obmedzí ho v spôsobilosti na právne úkony

O prípade pána Dušana (meno sme zmenili), ktorý sa ocitol v zariadení sociálnych služieb s celoročnou pobytovou formou proti svojej vôli, informovalo Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím občianske združenie Fórum na pomoc starším....

Stretnutie s novým komisárom pre deti

Cieľom stretnutia s novým komisárom pre deti Jozefom Mikloškom bolo nadviazať na doterajšiu spoluprácu s Úradom komisára pre deti a oboznámiť nového komisára pre deti s našimi aktivitami v oblasti ochrany práv detí so zdravotným postihnutím. ...

XV. Slovenský psychiatrický zjazd

V dňoch 23. - 25. júna 2022 sa v Bratislave konal jubilejný XV. slovenský psychiatrický zjazd, ktorý zorganizovala Slovenská psychiatrická spoločnosť (SPS)....

Vznikla Rada vlády SR pre osoby so zdravotným postihnutím

Vláda SR schválila 28. júna 2022 transformáciu Výboru pre osoby so zdravotným postihnutím na Radu vlády pre osoby so zdravotným postihnutím. Z výboru, ktorý bol doslova poradným orgánom poradného orgánu (Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť), sa tak stal priamy poradný orgán vlády SR....

Výjazdový deň vo Svidníku

Trojicu výjazdových dní sme zavŕšili vo svidníckom okrese, ktorý nás milo prekvapil pestrosťou sociálnych služieb, záujmom zo strany odbornej aj laickej verejnosti....

Výjazdový deň v Bardejove

Druhý z trojice júnových výjazdových dní na východnom Slovensku sme začali prijatím u primátora Bardejova Borisa Hanuščaka a ďalších zástupcov vedenia samosprávy a mestského úradu....

Výjazdový deň v Starej Ľubovni

Výjazdový týždeň komisárky na východe sme odštartovali v Starej Ľubovni. ...

Keď seniorovi nechce umožniť zmeniť zariadenie jeho príbuzný

Zariadenia sociálnych služieb sa často dostávajú do situácií, keď želania alebo rozhodnutia ich klientov môžu byť v rozpore s predstavami ich rodinných príslušníkov. Často ide o zložité situácie, pri ktorých však zariadenie musí aktívne realizovať postup plne rešpektujúci vôľu klienta, zvlášť, keď ide o klienta plne spôsobilého na právne úkony. Aj nasledujúci príbeh je toho dôkazom....

Dodržiava sa v zariadeniach sociálnych služieb Dohovor o právach osôb so zdravotným postihnutím?

Príspevok komisárky Zuzany Stavrovskej na XX. odbornej konferencii APSS v SR...

Komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím chystá výjazdové dni, zavíta na východ Slovenska

V dňoch 21. - 23. júna 2022 absolvuje komisárka Zuzana Stavrovská a časť jej tímu výjazdové dni v mestách Stará Ľubovňa, Bardejov a Svidník. ...

Vystúpenie komisárky Zuzany Stavrovskej v pléne NRSR

Komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím predniesla pred poslancami NR SR Správu o činnosti za rok 2021....

V Banskej Bystrici súťažia špeciálni športovci

V Banskej Bystrici sa v dňoch 12. a 13. júna 2022 konajú Národné hry Špeciálnych olympiád....

Deň krivých zrkadiel 2022

"Chceme žiť s vami, nie vedľa vás," je motto, ktoré už po 16-ty raz zaplavilo Hviezdoslavovo námestie v Bratislave na Dni krivých zrkadiel. ...

Budú mať ľudia v špecifických konaniach nárok na bezplatné služby advokáta?

Komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím Zuzana Stavrovská sa dlhodobo usiluje presadiť iniciatívu, aby ľudí so zdravotným postihnutím v špecifických druhoch súdnych konaní povinne bezplatne zastupoval advokát. ...

Nadviazali sme kontakt so Sekciou sociálnych vecí Magistrátu mesta Bratislavy

Bude v Bratislave v budúcnosti nová požičovňa pomôcok pre ľudí so zdravotným znevýhodnením? Aké riešenia pre Bratislavu prináša nový komunitný plán sociálnych služieb na roky 2022 - 2030? Vznikne z pracovnej skupiny Prístupná Bratislava poradný orgán, ktorý bude v meste dohliadať na prístupnosť? Aké služby mesta prejdú v budúcnosti ďalšími auditmi prístupnosti? ...

Výstava, ktorá na tvárach vyčarí úsmev

Priestory Úradu komisára pre osoby so zdravotným postihnutím dostali opäť nový šat: po štvrťroku zmenili výzdobu vďaka výstave „Usmej sa!“ diel klientov a zamestnancov chránenej dielne Impulz - Združenia na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Bratislave - Petržalke a diel klientov Centra sociálnych služieb Javorinská v Bratislave....

Želania ku Dňu detí

Svoj deň dnes majú všetky deti, a to aj deti so zdravotným znevýhodnením. V rámci Úradu komisára pre osoby so zdravotným postihnutím máme samostatný Referát starostlivosti o maloletých, kde prešetrujeme podnety týkajúce sa porušenia práv detí so zdravotným postihnutím a „strážime“ legislatívu, aby tieto deti nediskriminovala a zaručovala im všetky ich práva. Slovensko má však aj v tejto oblasti čo doháňať. ...

Od Tatier k Dunaju na bicykli aj napriek skleróze multiplex

Rozhovor s predsedníčkou Združenia Sclerosis Multiplex Nádej a organizátorkou podujatia Jaroslavou Valčekovou pri príležitosti svetového dňa sklerózy multiplex 30. mája 2022....

Diskusia s IPčkom: Zdravotné postihnutie a duševné zdravie

V Klube Machovisko, ktorý prevádzkuje IPčko (internetová poradňa nielen pre mladých) sa konala zaujímavá diskusia o zdravotnom postihnutí a duševnom zdraví. ...