Keď seniorovi nechce umožniť zmeniť zariadenie jeho príbuzný

Zariadenia sociálnych služieb sa často dostávajú do situácií, keď želania alebo rozhodnutia ich klientov môžu byť v rozpore s predstavami ich rodinných príslušníkov. Často ide o zložité situácie, pri ktorých však zariadenie musí aktívne realizovať postup plne rešpektujúci vôľu klienta, zvlášť, keď ide o klienta plne spôsobilého na právne úkony. Aj nasledujúci príbeh je toho dôkazom....

Komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím chystá výjazdové dni, zavíta na východ Slovenska

V dňoch 21. - 23. júna 2022 absolvuje komisárka Zuzana Stavrovská a časť jej tímu výjazdové dni v mestách Stará Ľubovňa, Bardejov a Svidník. ...
piatok 17.06.2022

Vystúpenie komisárky Zuzany Stavrovskej v pléne NRSR

Komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím predniesla pred poslancami NR SR Správu o činnosti za rok 2021....
piatok 17.06.2022

V Banskej Bystrici súťažia špeciálni športovci

V Banskej Bystrici sa v dňoch 12. a 13. júna 2022 konajú Národné hry Špeciálnych olympiád....

Deň krivých zrkadiel 2022

"Chceme žiť s vami, nie vedľa vás," je motto, ktoré už po 16-ty raz zaplavilo Hviezdoslavovo námestie v Bratislave na Dni krivých zrkadiel. ...

Nadviazali sme kontakt so Sekciou sociálnych vecí Magistrátu mesta Bratislavy

Bude v Bratislave v budúcnosti nová požičovňa pomôcok pre ľudí so zdravotným znevýhodnením? Aké riešenia pre Bratislavu prináša nový komunitný plán sociálnych služieb na roky 2022 - 2030? Vznikne z pracovnej skupiny Prístupná Bratislava poradný orgán, ktorý bude v meste dohliadať na prístupnosť? Aké služby mesta prejdú v budúcnosti ďalšími auditmi prístupnosti? ...
utorok 07.06.2022

Výstava, ktorá na tvárach vyčarí úsmev

Priestory Úradu komisára pre osoby so zdravotným postihnutím dostali opäť nový šat: po štvrťroku zmenili výzdobu vďaka výstave „Usmej sa!“ diel klientov a zamestnancov chránenej dielne Impulz - Združenia na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Bratislave - Petržalke a diel klientov Centra sociálnych služieb Javorinská v Bratislave....
streda 01.06.2022

Želania ku Dňu detí

Svoj deň dnes majú všetky deti, a to aj deti so zdravotným znevýhodnením. V rámci Úradu komisára pre osoby so zdravotným postihnutím máme samostatný Referát starostlivosti o maloletých, kde prešetrujeme podnety týkajúce sa porušenia práv detí so zdravotným postihnutím a „strážime“ legislatívu, aby tieto deti nediskriminovala a zaručovala im všetky ich práva. Slovensko má však aj v tejto oblasti čo doháňať. ...
streda 01.06.2022

Od Tatier k Dunaju na bicykli aj napriek skleróze multiplex

Rozhovor s predsedníčkou Združenia Sclerosis Multiplex Nádej a organizátorkou podujatia Jaroslavou Valčekovou pri príležitosti svetového dňa sklerózy multiplex 30. mája 2022....
Od Tatier k Dunaju
pondelok 30.05.2022

Diskusia s IPčkom: Zdravotné postihnutie a duševné zdravie

V Klube Machovisko, ktorý prevádzkuje IPčko (internetová poradňa nielen pre mladých) sa konala zaujímavá diskusia o zdravotnom postihnutí a duševnom zdraví. ...

Konferencia SME SI ROVNÍ aj o potrebe tzv. spinálnych jednotiek

Uplynulé dva dni sa v Šamoríne konala medzinárodná konferencia SME SI ROVNÍ. Národný projekt SME SI ROVNÍ sa na Slovensku realizuje od marca 2020 vďaka Slovenskému paralympijskému výboru (SPV). Cieľom projektu je zlepšovať začleňovanie ľudí so zdravotným znevýhodnením do spoločnosti a podnecovať riešenia vytvárania rovnakých podmienok pre všetkých....

Novým komisárom pre deti sa stal Jozef Mikloško

Poslanci Národnej rady SR zvolili Jozefa Mikloška za druhého komisára pre deti v histórii SR. ...

Stretnutie s Ukrajincami v Gabčíkove / Зустріч з біженцями в Габчикові

Tím úradu komisárky dnes navštívil utečencov v ubytovni v Gabčíkove. Migračný úrad Ministerstva vnútra SR vyhovel našej žiadosti, aby sme mohli osobne utečencov informovať o našej činnosti a o možnostiach pomoci nášho úradu....
utorok 24.05.2022

Zapojili sme sa do Zelených dní

Bratislavské dobrovoľnícke centrum každoročne organizuje Zelené dni, keď sa môžu rôzne firmy, ale aj individuálni dobrovoľníci prihlásiť na výpomoc rôznym organizáciám so zámerom skrášliť zeleň a urobiť niečo prospešné pre životné prostredie. ...
Zelené dni
piatok 20.05.2022

Je pandémia, učí sa dištančne, príspevok na auto nepotrebujete - odkázal úrad práce matke ťažko chorého chlapca

Ľudia so zdravotným postihnutím, ktorí sú odkázaní na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom, majú zo zákona nárok na peňažný príspevok na kúpu auta. Žiadateľ musí preukázať, že potrebuje pravidelne využívať auto na cestu do zamestnania, školy, resp. zariadenia sociálnych služieb. ...

Aj ľudia so zdravotným postihnutím majú právo zapojiť sa do verejného a politického života, pomohli by im elektronické voľby

Nevidiaci a slabozrakí ľudia nemôžu, resp. nedokážu voliť samostatne. Slovenská legislatíva im umožňuje voľbu s asistentom, ale aj to je veľmi citlivé, najmä pokiaľ osoba so zrakovým postihnutím nechce zdieľať svoj názor s iným členom rodiny alebo s osobným asistentom. ...

Udeľovanie štátnych vyznamenaní

Prezidentka SR Zuzana Čaputová v nedeľu 8. mája 2022 v priestoroch Slovenskej filharmónie udelila 25 štátnych vyznamenaní osobnostiam spoločenského, kultúrneho a športového života pri príležitosti 29. výročia vzniku Slovenskej republiky, z toho šiestim in memoriam. ...

Poskytovatelia sociálnych služieb môžu získať jednorazovú dotáciu na energie

V piatok 29. apríla 2022 nadobudlo účinnosť nariadenie vlády SR č. 143/2022 Z. z. vydané vzhľadom na mimoriadnu situáciu v súvislosti s ozbrojeným konfliktom na Ukrajine a s dôsledkami, ktoré má na ekonomiku a extrémny nárast cien energií (najmä elektrickej energie a plynu)....

Matke s dvoma synmi so zdravotným postihnutím úrad práce nepriznal príspevok na opatrovanie

Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny sa niekedy javia ako úrady, ktoré namiesto pomoci ľuďom s ťažkým zdravotným postihnutím pomoc odopierajú. ...

Podporujeme Deň narcisov

Aj tím komisárky Zuzany Stavrovskej podporuje Deň narcisov a zbierku Ligy proti rakovine. Celoročne riešime aj podnety od ľudí trpiacich onkologickým ochorením. Prispieť sa dá po dvoch rokoch výlučne online formy pre pandémiu už aj v uliciach miest alebo v obchodoch DM či TESCO...
Deň narcisov
štvrtok 28.04.2022

Nevidiaceho nevpustili do kúpeľov, lebo mal so sebou vodiaceho psa

Rozbiehame rubriku uverejňovania príbehov z našej správy o činnosti, a keďže je dnes Medzinárodný deň vodiacich psov, začíname prípadom nevidiaceho pána, ktorý nemohol ísť do kúpeľov, lebo tam neumožnili vstup jeho kompenzačnej pomôcke - vodiacemu psovi. Hoci zákon umožňuje vstup s vodiacim psom všade tam, kam má bežne prístup verejnosť, stáva sa, že majitelia niektorých prevádzok či vedenia niektorých inštitúcií o tom nie sú dostatočne informovaní alebo tolerantní. ...

V zdravotníckom výbore rezonovali zistenia komisárky z monitorovacích návštev v psychiatriách

Vo Výbore NR SR sa komisárka Zuzana Stavrovská zamerala na výsledky zistení z monitoringov psychiatrických oddelení nemocníc....

Po tretí raz sa hľadajú DOBRÉ SRDCIA

Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb v SR vyhlásila tretí ročník celoslovenskej ankety o najlepších pracovníkov v sociálnych službách - Národnú cenu starostlivosti DOBRÉ SRDCE. Členkou odbornej poroty je opäť aj komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím Zuzana Stavrovská. ...

Darujte dve percentá ľuďom so zdravotným postihnutím

Termín na poukázanie dvoch percent z daní sa kráti - môžete tak urobiť už iba do konca apríla 2022. Vaše dve percentá nežiadame pre nás. Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím nie je prijímateľom dvoch percent z daní. ...

„Každý je originál“ - stretnutie so Špeciálnymi olympiádami

Občianske združenie Špeciálne olympiády Slovensko (ŠOS) - športová organizácia, ktorá je členom medzinárodnej organizácie Special Olympics International, privítalo jedného z najvyšších predstaviteľov organizácie Special Olympics - Davida Evangelistu, prezidenta pre Special Olympics pre Európu a Euroáziu (SOEE). ...

Vo Výbore NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny komisárka zdôraznila príbehy ľudí

Správu o činnosti komisára pre osoby so zdravotným postihnutím za rok 2021 komisárka Zuzana Stavrovská predstavila na rokovaní ďalšieho výboru NR SR, a to Výboru pre ľudské práva a národnostné menšiny. V prezentácii sa preto zamerala na podnety, ktoré úrad riešil najmä v súvislosti s porušením ľudských práv a slobôd....

Komisárka uviedla Správu o činnosti za rok 2021 na Výbore NR SR pre sociálne veci

Komisárka Zuzana Stavrovská na výbore zdôraznila okrem iného aj problém s podporou sociálnych podnikov, ktoré môžu pomôcť zamestnať sa aj ľuďom so zdravotným postihnutím: Z analýzy nášho úradu vyplynulo, že z celkovej sumy európskych štrukturálnych fondov, ktoré malo Slovensko na podporu sociálnych podnikov - takmer 49 miliónov Eur - sa nevyčerpá ani 10%, a to pre zle nastavené podmienky projektu. ...

Slovenská pošta sľubuje odstrániť bariéry v budove v Prievidzi

O bariérovej pošte v Prievidzi sme sa dozvedeli v súvislosti s reportážou, ktorú pripravovala redaktorka RTVS Miriam Dobrotová a o stanovisko požiadala aj Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím. Reportáž odvysielali Správy RTVS 14.2.2022....

POZNALI SME IBA „RAINMANA“ - rozhovor s mamou dieťaťa s autizmom

Teo má 8 rokov, navštevuje prvý ročník špeciálnej základnej školy v Prešove. Rozprávať začal takmer v štyroch rokoch, ale čítať sa naučil sám a pozná hlavné mestá afrických štátov. V reštaurácii už vydrží obsedieť hodinu, aj keď tam nič nezje. Už asi tri roky jedáva iba jeden a ten istý druh pokrmu - kupované mäsovo-zeleninové pyré a okrem toho len suché pečivo, slané tyčinky a dva druhy sladkostí. Nič viac. Ale už sa nechá ostrihať v kaderníctve. Nedávno začal reagovať na svoje meno a naučil sa osloviť svoju mamu. ...

Oceňujeme prístup personálu pri požiari v domove dôchodcov v Spišskej Novej Vsi

Pri včerajšom požiari v Domove dôchodcov v Spišskej Novej Vsi, našťastie, nedošlo k stratám na životoch ani zraneniam. Podľa medializovaných informácií sa tam v čase požiaru nachádzalo až 190 klientov a 40 zamestnancov....

80-te výročie prvého transportu do koncentračného tábora

25. marca 1942 - presne pred 80 rokmi - odišiel prvý transport slovenských Židov, konkrétne židovských dievčat a žien z nášho územia do koncentračného tábora v Osvienčime....
piatok 25.03.2022

Ľudia so zdravotným postihnutím nepotrebujú väčšiu kontrolu, ale väčšiu pomoc

Podľa návrhu nového Zákona o inšpekcii v sociálnych veciach sa na poberateľov finančných príspevkov na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia chystajú silnejšie kontroly, inšpekcia a dohľad. Komisárka Zuzana Stavrovská preto svoje pripomienky vysvetlila poslankyni NRSR, členke Výboru NRSR pre sociálne veci Jane Žitňanskej (Za ľudí)....

Napĺňam si stopy snov - Reportáž o živote človeka s Downovým syndrómom

Bože deti, ktoré sa radujú s radujúcimi a plačú s plačúcimi, nevedia nenávidieť, a vedia dať veľmi veľa lásky. Možno vás prekvapí, že toto sú spoločné črty tých, od ktorých ste možno aj vy ešte donedávna odvracali zrak: ľudí s Downovým syndrómom. Prinášame inšpiratívny príbeh jedného z nich, keďže 21. marec je Svetovým dňom Downovho syndrómu. ...

Parlament napriek výhradám komisárky aj prezidentky schválil novelu Zákonníka práce

Poslanci NRSR schválili poslanecký návrh novely Zákonníka práce aj napriek tomu, že komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím Zuzana Stavrovská upozorňovala, že zhoršuje postavenie ľudí so zdravotným postihnutím na trhu práce - aj keď deklarovaným cieľom poslaneckého návrhu bol opak. ...

Bilancia Zimných paralympijských hier Peking 2022

Najväčšie zimné paralympijské hry v Pekingu sa konali 4.3. - 13.3.2022. Slovensko získalo v Pekingu šesť cenných kovov. V hodnotení úspešnosti krajín nám to zabezpečilo 10. miesto. Medailová bilancia slovenskej výpravy v Pekingu skončila na troch zlatých a troch bronzových medailách. Zjazdári a družstvo v curlingu na vozíku dosiahli navyše päť štvrtých miest. V medailovej bilancii krajín sa udržali na konci prvej desiatky. ...

Medzinárodný deň zriedkavých chorôb

V kontexte uplynulých dní, keď vypukla vojna na Ukrajine, myslíme viac ako kedykoľvek predtým na najviac zraniteľných - deti, starých ľudí, ľudí s ťažkými chorobami a zdravotným postihnutím. Zhodou okolností je dnešok Medzinárodným dňom ľudí so zriedkavým ochorením. Na Slovensku ich žije podľa Slovenskej aliancie zriedkavých chorôb 300 000. Vo svete ich je 300 000 000. Tisícky ľudí s týmito ochoreniami žijú aj na Ukrajine. Nezabúdajme na nich. ...

Prezidentka prihliadla na názor komisárky a nepodpísala novelu Zákonníka práce

Pred vyše týždňom sa komisárka Zuzana Stavrovská obrátila na prezidentku SR Zuzanu Čaputovú a požiadala ju, aby nepodpísala schválenú novelu Zákonníka práce. Podľa komisárky bola totiž novela v rozpore so záujmami osôb so zdravotným postihnutím a nasvedčovala tomu, že nie je ani v súlade s Ústavou SR a Dohovorom OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím....

Začala sa vojna

To, čo si donedávna nikto ani len nevedel predstaviť, je dnes pravdou: v Európe je opäť vojna. Odsudzujeme inváziu Ruskej federácie na Ukrajinu. Myšlienkami sme najmä s najzraniteľnejšími - deťmi, ženami, starými ľuďmi a ľuďmi so zdravotným postihnutím, ktorí vojenskými konfliktmi trpia najviac....
štvrtok 24.02.2022

Pomáha štát rodičom detí so zdravotným postihnutím alebo ich trestá?

Pre deti so zdravotným postihnutím a ich rodičov je momentálne najpálčivejšou témou odnímanie peňažných príspevkov na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia. Preto sme sa na druhom online stretnutí komisárky Zuzany Stavrovskej a právničky úradu Lenky Bodnárovej so zástupcami Platformy rodín detí so zdravotným znevýhodnením venovali práve tejto téme....
streda 23.02.2022

Ako ďalej po tragédii v Osadnom? Stretnutie so štátnou tajomníčkou rezortu práce

Viac ako mesiac po tlačovej konferencii z 12.1.2022, na ktorej sme predstavili otvorený list komisárky pre osoby so zdravotným postihnutím Zuzany Stavrovskej a signatárov z prostredia organizácií pôsobiacich v sociálnych službách, pozvala ich zástupcov na online stretnutie štátna tajomníčka Ministerstva práce, soc.vecí a rodiny Soňa Gaborčáková. ...
utorok 22.02.2022

Komisárka a jej tím pozdravili paralympionikov

Komisárka Zuzana Stavrovská a jej tím na online stretnutí zaželali veľa úspechov paralympionikom, ktorí budú reprezentovať SR na Zimných paralympijských hrách v Pekingu 2022. Slovenskí reprezentanti budú súťažiť v curlingu, parahokeji a zjazdovom lyžovaní. 56-členná výprava vrátane 28 športovcov odlieta už o týždeň. ...

Medzinárodný deň epilepsie

Dnes je nielen Valentín, ale aj Medzinárodný deň epilepsie (pripadá na druhý februárový pondelok). Napriek tomu tieto dva sviatky spolu súvisia - epilepsiu totiž v minulosti považovali za ochorenie „božského“ pôvodu a v Európe bol patrónom ľudí s epilepsiou svätý Valentín. V období renesancie považovali ľudí s epilepsiou za výnimočných či prorokov. Až v 19. storočí bolo akceptované Hippokratovo tvrdenie, že epilepsia je ochorenie mozgu....

Svetový deň chorých a pandémia COVID-19

Dnes je svetový deň chorých, ktorý existuje presne 30 rokov. V roku 1992 ho ustanovil vtedajší pápež Ján Pavol II. Cieľom je upriamiť pozornosť na nevyliečiteľne chorých ľudí na celom svete a na potrebu vytvárania takých podmienok, aby mohli znášať svoje choroby a čeliť smrti v dôstojných podmienkach....
piatok 11.02.2022

Deti so zdravotným postihnutím čelia šikane v školách, neprijímaniu do škôlok či nedostupnosti služieb

Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím má s Platformou rodín detí so zdravotným znevýhodnením mnohé spoločné vízie a už dlhšie spolu komunikujeme pri iniciatíve zmien v školskej legislatíve. Zástupcovia oboch spomínaných organizácií sú členmi pracovných skupín Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, ktoré v rámci plánovanej veľkej reformy v školstve pripravujú podrobnú realizáciu prijatej Stratégie inklúzie vo vzdelávaní....

Príliš bohatí na príspevok od štátu?

Stretnutie so zástupcami Organizácie muskulárnych dystrofikov v SR. Keď chcú ľudia so zdravotným postihnutím požiadať o príspevok napríklad na kúpu auta či úpravu bytu, často narážajú na problém, že súhrnná hodnota ich majetku presiahne zákonom stanovenú hranicu 39 833 EUR....

Svetový deň boja proti rakovine

Svetový deň boja proti rakovine je zjednocujúcou globálnou iniciatívou s cieľom zvýšiť povedomie o rakovine pozitívnym a inšpiratívnym spôsobom. Cieľom tohto dňa je podľa OZ Slovenský pacient každoročne zabrániť miliónom úmrtí, ktorým sa dá predísť zvyšovaním povedomia a zlepšovaním vzdelávania o tejto chorobe, pričom vyzýva vlády a jednotlivcov na celom svete, aby prijali opatrenia smerujúce k eliminácii zbytočných úmrtí....
piatok 04.02.2022

Máme niečo spoločné - stretnutie s poslancom NRSR Dominikom Drdulom

Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím navštívil poslanec Národnej rady SR Dominik Drdul (OĽANO), ktorý od svojho narodenia žije so zdravotným znevýhodnením - rázštepom chrbtice a dlhodobo sa venuje obhajobe práv osôb s ťažkým zdravotným postihnutím. Rokovali s ním komisárka Zuzana Stavrovská a riaditeľka Úradu komisára pre osoby so zdravotným postihnutím Ľuba Rehánková....
streda 02.02.2022

Pripomíname si aj pamiatku ľudí zavraždených pre zdravotné postihnutie

Dnes je Medzinárodný deň pamiatky obetí holokaustu - presne pred 77 rokmi 27. januára 1945 bol oslobodený koncentračný tábor Auschwitz-Birkenau. Počas genocídy bolo vyvraždených približne 6 miliónov Židov. Na takzvané „konečné riešenie“ boli určení aj Slovania, Rómovia, homosexuáli a ľudia s telesným či mentálnym postihnutím....
#WeRemember2022
štvrtok 27.01.2022

Prístup detí so zdravotným znevýhodnením k vzdelávaniu treba zlepšiť

Komisárka Zuzana Stavrovská a právnička úradu Lenka Bodnárová sa stretli so štátnou tajomníčkou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Svetlanou Síthovou a jej spolupracovníkmi. Prediskutovali systémové možnosti zlepšenia prístupu detí so zdravotným postihnutím k vzdelávaniu, ako vyjadrenia ich práva plnohodnotne rozvíjať svoje individuálne schopnosti a kompetencie....

Návšteva prezidentky SR Zuzany Čaputovej na Úrade komisára pre osoby so zdravotným postihnutím

Komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím Zuzana Stavrovská sa dnes na pôde Úradu komisára pre osoby so zdravotným postihnutím stretla s prezidentkou SR Zuzanou Čaputovou. ...