Podmienky cestovania v Bratislave a Bratislavskom kraji pre odídencov z Ukrajiny od 1. júla 2022

Умови поїздок Братиславою та Братиславським регіоном для вихідців з України з 1 липня 2022 року.

Od 1. júla 2022 už odídenci z Ukrajiny nemajú všade cestovné zadarmo. Podrobnosti nájdete aj na priložených linkoch aj v ukrajinčine.

З 1 липня 2022 року емігранти з України вже не скрізь мають безкоштовний проїзд. Ви також можете знайти подробиці за доданими посиланнями українською мовою.

 

V Bratislavskej mestskej hromadnej doprave:

Nárok na bezplatnú prepravu majú už len tí občania Ukrajiny, ktorí sa okrem preukazu totožnosti (občiansky preukaz, pas), pri splnení ďalších podmienok, súčasne preukážu: osobitným dokladom SLOVAK HELP s červenou pečiatkou s textom v UA jazyku, ktorý je vydávaný pri prekročení štátnej hranice UA-SK, alebo osobitným dokladom preukazujúcim získanie statusu o dočasnom útočisku v prvom vydaní.
V MHD môžu cestovať až do skončenia platnosti dokladu SLOVAK HELP, alebo s dokladom preukazujúcim dočasné útočisko bez časového obmedzenia (resp. do obdobia, kým nepríde ku zmene podmienok).
 

Nárok na bezplatnú prepravu nad rámec vyššie uvedených majú aj občania Ukrajiny, ak ide o:

1. Deti a mládež do dovŕšenia 18 rokov a žiaci stredných škôl, vrátane jednej sprevádzajúcej osoby, je však potrebné, aby sa preukázali:

dokladom o dočasnom útočisku
a súčasne
potvrdením o návšteve školy

Nárok na bezplatnú prepravu platí len počas dní školského vyučovania z miesta obvyklého pobytu, ktoré je uvedené na doklade o dočasnom útočisku, do miesta sídla školy a späť. Nárok na bezplatnú prepravu vzniká pre sprevádzajúcu osobu aj pri jej návrate z miesta sídla školy do miesta obvyklého pobytu po odprevadení dieťaťa na vyučovanie a pri ceste po dieťa z miesta obvyklého pobytu do miesta sídla školy z dôvodu sprevádzania dieťaťa z vyučovania. Sprevádzajúca osoba musí mať so sebou potvrdenie o návšteve školy dieťaťa.
 

2. Pracujúcich, ktorí sa prepravujú do/zo zamestnania a preukážu sa:

dokladom o dočasnom útočisku
a súčasne
potvrdením zamestnávateľa o pracovnom pomere

Nárok na bezplatnú prepravu platí počas 60 dní odo dňa získania statusu dočasného útočiska z miesta obvyklého pobytu, ktoré je uvedené na osobitnom doklade o dočasnom útočisku do miesta sídla zamestnávateľa.
 

V regionálnej doprave v rámci BID – Bratislavskej integrovanej doprave:

Nárok na bezplatnú prepravu budú mať od júla tí občania Ukrajiny, ktorí sa okrem preukazu totožnosti (občiansky preukaz, pas), pri splnení ďalších podmienok, súčasne preukážu:

osobitným dokladom SLOVAK HELP s červenou pečiatkou (viď. príloha č. 1) s textom v UA jazyku, ktorý je vydávaný pri prekročení štátnej hranice UA-SK,
alebo
osobitným dokladom preukazujúcim získanie statusu o dočasnom útočisku v prvom vydaní (viď. príloha č. 2).

V regionálnej autobusovej a vlakovej doprave môžu občania Ukrajiny s uvedenými dokladmi bezplatne cestovať v deň získania dokladu a nasledujúce 4 dni.
 

Nárok na bezplatnú prepravu nad rámec vyššie uvedených majú aj občania Ukrajiny, ak ide o:

1. Deti a mládež do dovŕšenia 18 rokov a žiaci stredných škôl, vrátane jednej sprevádzajúcej osoby, je však potrebné, aby sa preukázali:

dokladom o dočasnom útočisku
a súčasne
potvrdením o návšteve školy

Nárok na bezplatnú prepravu platí len počas dní školského vyučovania z miesta obvyklého pobytu, ktoré je uvedené na doklade o dočasnom útočisku, do miesta sídla školy a späť. Nárok na bezplatnú prepravu vzniká pre sprevádzajúcu osobu aj pri jej návrate z miesta sídla školy do miesta obvyklého pobytu po odprevadení dieťaťa na vyučovanie a pri ceste po dieťa z miesta obvyklého pobytu do miesta sídla školy z dôvodu sprevádzania dieťaťa z vyučovania. Sprevádzajúca osoba musí mať so sebou potvrdenie o návšteve školy dieťaťa.
 

2. Pracujúcich, ktorí sa prepravujú do/zo zamestnania a preukážu sa:

dokladom o dočasnom útočisku
a súčasne
potvrdením zamestnávateľa o pracovnom pomere 

Nárok na bezplatnú prepravu platí počas 60 dní odo dňa získania statusu dočasného útočiska z miesta obvyklého pobytu, ktoré je uvedené na osobitnom doklade o dočasnom útočisku do miesta sídla zamestnávateľa.
Súvisiace odkazy:
Dopravný podnik Bratislava | Od 1. júla sa menia podmienky cestovania pre občanov Ukrajiny (dpb.sk)
Od 1. júla sa menia podmienky cestovania pre občanov Ukrajiny - IDS BK (idsbk.sk)

Пов'язані посилання:
З 1 липня зміняться умови проїзду для громадян України (dpb.sk)
З 1 липня зміняться умови проїзду для громадян України - IDS BK (idsbk.sk)