Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím
Veľkosť textu

Aktuality

Vernisáž výstavy Svet očami klientov Denného stacionára Golden Fox Poprad Na úrade pravidelne každý štvrťrok organizujeme vernisáže diel umelcov, ktorých celkom iste nepoznáte, ale ktorí majú úžasný talent zobraziť svoj pohľad na svet cez výtvarné umenie. Takouto je aj výstava umelcov so zdravotným postihnutím z Denného stacionára Golden Fox Poprad. V mene organizátorov tejto výstavy Vás srdečne pozývame na vernisáž dňa 15.1.2020 o 15,00 hod. v priestoroch úradu.... 15.01.2020
Nový rok - nová vernisáž Aj rok 2020 začíname vernisážou výtvarných prác s názvom Svet očami klientov Denného stacionára Golden Fox Poprad. Slávnostná udalosť sa konala v priestoroch galérie Úradu komisára pre osoby so zdravotným postihnutím v Bratislave na Račianskej ulici v stredu 15. januára o 15:00.... 15.01.2020
Chcem pracovať, kto mi pomôže? Stredoeurópsky inštitút pre výskum práce (CELSI), Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť (SGI) a University of South-Eastern Norway sa zamerali na otázky posilnenia spolupráce medzi tvorcami politík a neziskovým sektorom pri integrácii osôb so zdravotným postihnutím na trhu práce.... 10.01.2020
Medzi subjektami sociálnych služieb pribudlo nové zariadenie v Galante - Hodo... Pred poskytovateľmi sociálnych služieb stoja obrovské výzvy, ako tieto služby vylepšovať vo všetkých formách. Rada konštatujem, že práve oblasť poskytovania sociálnych služieb za posledné obdobie mení svoj charakter k dôslednejšej ochrane ľudských práv a k napĺňaniu vízie nezávislého spôsobu života.... 12.12.2019
Vianočná benefícia Tak ako v predchádzajúcom roku, aj teraz sme namierili naše úsilie na pomoc, tam kde sa jej doposiaľ nedostalo. Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím sa spojil so spoločnosťou Velcon a v tradícii obdarovať pokračuje.... 10.12.2019
Ďalšia veľká zmena v legislatíve! Príbehy ľudí, ktorí sa kvôli svojmu zdravotnému postihnutiu nedokážu dostať medzi ľudí, von zo svojho bytu sa už nebudú opakovať.... 05.12.2019
Stretnutie s predsedom Trnavského samosprávneho kraja Pred blížiacim sa koncom roka sme s radosťou privítali možnosť stretnutia s trnavským županom Mgr. Jozefom Viskupičom.... 04.12.2019
Medzinárodný deň osôb so zdravotným postihnutím Od roku 1981 si 3. decembra každoročne pripomíname Medzinárodný deň osôb so zdravotným postihnutím, ktorý bol ustanovený na popud OSN. Jeho základným cieľom je podporovať lepšie chápanie problému zdravotného postihnutia so zameraním na práva osôb so zdravotným postihnutím a možnosť integrácie osôb so zdravotným postihnutím do spoločnosti v oblasti politickej, sociálnej, ekonomickej a v kultúrnom živote.... 03.12.2019
„Deň bez bariér“ v Hlohovci Množstvo aktivít, rôznorodé činnosti, zaujímavé kurzy a iné nezvyčajné veci ponúkol 26. november 2019. Právnička Úradu komisára pre osoby so zdravotným postihnutím, JUDr. Eva Arnoldová sa už tradične a s dávkou očakávania nových vecí zúčastnila podujatia „Deň bez bariér“, ktorý organizoval Odbor spoločenských služieb Mestského úradu v Hlohovci.... 26.11.2019
Vozíčkar uväznený vo svojom byte nám už drží päste v našej práci z neba S veľkým zármutkom som si prečítala emailovú správu od rodiny nášho klienta pána Eugena Hlaváča, ktorou nám oznámili, že už nie je medzi nami, že prehral svoj boj s ťažkou chorobou. Zároveň sa však vo mne tento smútok striedal so zlosťou namierenou na susedov pána Hlaváča, ktorí už môžu „kľudne“ spávať. Som nahnevaná a súčasne zarmútená z toho, že napriek snahám mnohých ľudí, našim odporúčaniam, opatreniam na nápra... 26.11.2019
R.K. IGNIS - Cena charakteru Slovenský paralympijský výbor a Nadácia Slovenského paralympijského výboru sa rozhodli udeliť každoročne toto vyznamenanie človeku, ktorý sa pričinil o rozvoj životného priestoru pre zdravotne znevýhodnených, svojou vytrvalosťou a činmi napĺňa ideu a odkaz paralympijskej rodiny a neúnavne pracuje na vytvorení takej spoločnosti, v ktorej sme si rovní.... 21.11.2019
Okrúhly stôl na tému Potreby detí so zdravotným postihnutím v škole Deti so zdravotným postihnutím túžia po plnohodnotnom vzdelávaní a túžia byť súčasťou komunity v ktorejkoľvek škole, ktorú si vyberú.  A majú na to právo, ktoré je jasne deklarované v Dohovore o právach osôb so zdravotným postihnutím. Sú však školy vybavené (priestorovo, materiálne, personálne), aby prijali dieťa so zdravotným postihnutím a vytvorili mu potrebné podmienky? K tejto téme zorganizoval Úrad komisára pre osoby so zdravotným post... 19.11.2019
Senior roka 2019 Aj keď tomu počasie nenasvedčovalo, v pondelok 18. novembra 2019 sa v Zlatej sále Bojnického zámku konal 14. ročník slávnostného odovzdávania cien Senior roka 2019 podujatie, ktoré vnieslo do tejto slávnostnej chvíle radosť, hrdosť a svojou vrúcnosťou a jasom presvietilo zamračený deň.... 18.11.2019
Výjazdový deň komisárky v meste Trenčín Historické mesto Trenčín sa stalo ďalším z miest, do ktorého komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím JUDr. Zuzana Stavrovská spolu s riaditeľkou úradu komisára Mgr. Evou Megovou zavítali. ... 14.11.2019
Monitoring psychiatrických zariadení Komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím JUDr. Zuzana Stavrovská iniciovala dňa 13.11.2019 prvé pracovné stretnutie na Ministerstve zdravotníctva SR, ktorého hlavnou témou boli informácie o vykonaných monitoringoch a o priebežných výsledkoch z monitoringu psychiatrických zariadení. ... 13.11.2019
Prerokovanie doterajších zistení z monitoringov psychiatrií zo zástupcami min... Monitorovacou činnosťou počas osobných návštev máme za cieľ odovzdať skúsenosti z oblasti ochrany ľudských práv spojených s poskytovaním zdravotnej starostlivosti  v psychiatrických zariadeniach a tým ponúknuť pomoc zdravotníckym zariadeniam získať iný pohľad na práva pacientov.... 13.11.2019
Zosúladenie pravidiel v medzinárodnej doprave medzi ČR a SR pre osoby so zdra... Komisárka podporuje zosúladenie pravidiel v medzinárodnej doprave medzi ČR a SR pre osoby so zdravotným postihnutím. V pondelok sa na Úrade komisára pre osoby so zdravotným postihnutím konalo pracovné stretnutie, ktorého cieľom bolo vytvorenie základu sme recipročných pravidiel pri poskytovaní zliav cestujúcim v železničnej a diaľničnej preprave pre osoby so zdravotným postihnutím s trvalým pobytom v Čechách a na Slovensk... 11.11.2019
Dobrá linka - poradňa bez bariér Komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím JUDr. Zuzana Stavrovská a riaditeľka úradu komisára Mgr. Eva Megová sa v stredu v priestoroch úradu komisára stretli s predstaviteľmi IPčka PhDr. Marekom Madrom a Mgr. Zuzanou Juránekovou.... 06.11.2019
Benefícia 2019 Už sa stalo tradíciou Úradu komisára pre osoby so zdravotným postihnutím, že vďaka spoločnosti Velcon môžeme aj tento rok darovať kompenzačné zariadenia, ktoré zlepšia podmienky ľuďom so zdravotným postihnutím.... 06.11.2019
Ľudia bez domova nás zaujímajú V priestoroch Úradu komisára pre osoby so zdravotným postihnutím sa v pondelok uskutočnilo stretnutie s predstaviteľmi neziskovej organizácie Depaul Slovensko, ktorého sa zúčastnil zástupca riaditeľa tejto organizácie, pán Vladimír Jurík, sestra Bernadeta Staňová a za úrad komisára JUDr. Zuzana Stavrovská, komisárka a Mgr. Eva Megová, riaditeľka úradu.... 04.11.2019
 |<  < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  >  >| 
Zobrazené výsledky 1-20 (z 268)

Kontakt

Administratívne centrum
Reding Tower 2
Račianska 153
831 54 Bratislava 35
Bratislavský kraj
Slovensko
00421 2 20 42 03 09
00421 2 20 42 03 00
sekretariat@komisar.sk

Agenda

  • Podanie
  •  
  • Elektronicky
  • Osobne
  • E-mailom