Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím
Veľkosť textu

Aktuality

Medzinárodný deň osôb so zdravotným postihnutím Od roku 1981 si 3. decembra každoročne pripomíname Medzinárodný deň osôb so zdravotným postihnutím, ktorý bol ustanovený na popud OSN. Jeho základným cieľom je podporovať lepšie chápanie problému zdravotného postihnutia so zameraním na práva osôb so zdravotným postihnutím a možnosť integrácie osôb so zdravotným postihnutím do spoločnosti v oblasti politickej, sociálnej, ekonomickej a v kultúrnom živote.... 03.12.2019
Vozíčkar uväznený vo svojom byte nám už drží päste v našej práci z neba S veľkým zármutkom som si prečítala emailovú správu od rodiny nášho klienta pána Eugena Hlaváča, ktorou nám oznámili, že už nie je medzi nami, že prehral svoj boj s ťažkou chorobou. Zároveň sa však vo mne tento smútok striedal so zlosťou namierenou na susedov pána Hlaváča, ktorí už môžu „kľudne“ spávať. Som nahnevaná a súčasne zarmútená z toho, že napriek snahám mnohých ľudí, našim odporúčaniam, opatreniam na nápra... 26.11.2019
R.K. IGNIS - Cena charakteru Slovenský paralympijský výbor a Nadácia Slovenského paralympijského výboru sa rozhodli udeliť každoročne toto vyznamenanie človeku, ktorý sa pričinil o rozvoj životného priestoru pre zdravotne znevýhodnených, svojou vytrvalosťou a činmi napĺňa ideu a odkaz paralympijskej rodiny a neúnavne pracuje na vytvorení takej spoločnosti, v ktorej sme si rovní.... 21.11.2019
Senior roka 2019 Aj keď tomu počasie nenasvedčovalo, v pondelok 18. novembra 2019 sa v Zlatej sále Bojnického zámku konal 14. ročník slávnostného odovzdávania cien Senior roka 2019 podujatie, ktoré vnieslo do tejto slávnostnej chvíle radosť, hrdosť a svojou vrúcnosťou a jasom presvietilo zamračený deň.... 18.11.2019
Výjazdový deň komisárky v meste Trenčín Historické mesto Trenčín sa stalo ďalším z miest, do ktorého komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím JUDr. Zuzana Stavrovská spolu s riaditeľkou úradu komisára Mgr. Evou Megovou zavítali. ... 14.11.2019
Prerokovanie doterajších zistení z monitoringov psychiatrií zo zástupcami min... Monitorovacou činnosťou počas osobných návštev máme za cieľ odovzdať skúsenosti z oblasti ochrany ľudských práv spojených s poskytovaním zdravotnej starostlivosti  v psychiatrických zariadeniach a tým ponúknuť pomoc zdravotníckym zariadeniam získať iný pohľad na práva pacientov.... 13.11.2019
Monitoring psychiatrických zariadení Komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím JUDr. Zuzana Stavrovská iniciovala dňa 13.11.2019 prvé pracovné stretnutie na Ministerstve zdravotníctva SR, ktorého hlavnou témou boli informácie o vykonaných monitoringoch a o priebežných výsledkoch z monitoringu psychiatrických zariadení. ... 13.11.2019
Zosúladenie pravidiel v medzinárodnej doprave medzi ČR a SR pre osoby so zdra... Komisárka podporuje zosúladenie pravidiel v medzinárodnej doprave medzi ČR a SR pre osoby so zdravotným postihnutím. V pondelok sa na Úrade komisára pre osoby so zdravotným postihnutím konalo pracovné stretnutie, ktorého cieľom bolo vytvorenie základu sme recipročných pravidiel pri poskytovaní zliav cestujúcim v železničnej a diaľničnej preprave pre osoby so zdravotným postihnutím s trvalým pobytom v Čechách a na Slovensk... 11.11.2019
Dobrá linka - poradňa bez bariér Komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím JUDr. Zuzana Stavrovská a riaditeľka úradu komisára Mgr. Eva Megová sa v stredu v priestoroch úradu komisára stretli s predstaviteľmi IPčka PhDr. Marekom Madrom a Mgr. Zuzanou Juránekovou.... 06.11.2019
Benefícia 2019 Už sa stalo tradíciou Úradu komisára pre osoby so zdravotným postihnutím, že vďaka spoločnosti Velcon môžeme aj tento rok darovať kompenzačné zariadenia, ktoré zlepšia podmienky ľuďom so zdravotným postihnutím.... 06.11.2019
Ľudia bez domova nás zaujímajú V priestoroch Úradu komisára pre osoby so zdravotným postihnutím sa v pondelok uskutočnilo stretnutie s predstaviteľmi neziskovej organizácie Depaul Slovensko, ktorého sa zúčastnil zástupca riaditeľa tejto organizácie, pán Vladimír Jurík, sestra Bernadeta Staňová a za úrad komisára JUDr. Zuzana Stavrovská, komisárka a Mgr. Eva Megová, riaditeľka úradu.... 04.11.2019
Sme si rovní - pokračujeme V bratislavskom hoteli DoubleTree by Hilton sa v sobotu konala ďalšia z cyklu konferencií SME SI ROVNÍ. Cieľom konferencie bolo otvoriť tému rozvoja novej koncepcie športu zdravotne znevýhodnených na Slovensku a zároveň predstaviť Zámer projektu SME SI ROVNÍ, ktorý je pokračovaním národného projektu PARALELA.... 19.10.2019
Výjazdový deň komisárky v meste Košice Oficiálneho stretnutia s komisárkou pre osoby so zdravotným postihnutím JUDr. Zuzanou Stavrovskou sa v Košiciach v stredu ujala námestníčka primátora Mgr. Lucia Gurbáľová.... 16.10.2019
Výjazdový deň komisárky v meste Prešov Historické námestie Prešova a priestory Mestského úradu na Hlavnej ulici sa stali miestom stretnutia komisárky JUDr. Zuzany Stavrovskej so zástupcom primátorky JUDr. Vladimírom Feľbabom.... 15.10.2019
Para Plavecké preteky V sobotu privítal Trenčín plavcov so zdravotným znevýhodnením na pretekoch, ktoré patria k najnavštevovanejším na Slovensku. Na štart sa postavilo 93 pretekárov zo Slovenska, Čiech, Rakúska a Nemecka, pre ktorých to bola príležitosť potvrdiť si svoju výkonnosť, zlepšiť si svoje osobné rekordy, ale i postaviť sa prvýkrát na štart veľkých pretekov.... 12.10.2019
Pohnime sa s reumou v Piešťanoch Hlavný program Svetového dňa reumatizmu 2019 sa tento rok odohrával v Piešťanoch. Ako výraz podpory reumatikom bola na modro nasvietená dominanta kúpeľného mesta – Barlolamač.... 12.10.2019
Vernisáž Barbary Lebenshart – Tomanovej v galérii úradu Štvrtý kvartál roka 2019 obohatil priestory galérie Úradu komisára pre osoby so zdravotným postihnutím jedinečnou výtvarnou tvorbou Barbary Lebenshart – Tomanovej. Vernisáž výstavy s názvom Vyznania sa konala v stredu.... 09.10.2019
Minister ocenil výnimočných a komisárka bola pri tom Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter opäť oceňoval za pomoc rodinám, deťom a sociálne slabším. Z jeho rúk si na slávnostnom večere prevzali plakety nielen zamestnanci zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a oddelení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, ale aj tí, ktorí významne pomáhajú ľuďom v ťažkých životných situáciách.... 08.10.2019
Cyklus seminárov pre seniorov V spolupráci s neziskovou organizáciou, Fórum pre pomoc starším (FpPS) sa komisárka pre zdravotne postihnutých JUDr. Zuzana Stavrovská pravidelne počas celého roka 2019 podieľa na vzdelávacích aktivitách určených pre seniorov.... 03.10.2019
V niektorých sociálnych zariadeniach porušujú ľudské práva (TASR) Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím uložil niektorým zariadeniam opatrenia na nápravu. V niektorých zariadeniach sociálnych služieb sú klienti odkázaní žiť v chudobe, žijú izolovane od zvyšku spoločnosti a sociálne kontakty majú len v uzamknutom areáli zariadenia. Počas monitoringov v zariadeniach sociálnych služieb pracovníci Úradu komisára pre osoby so zdravotným postihnutím zistili aj ďalšie nedostatky.... 02.10.2019
 |<  < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  >  >| 
Zobrazené výsledky 1-20 (z 259)

Kontakt

Administratívne centrum
Reding Tower 2
Račianska 153
831 54 Bratislava 35
Bratislavský kraj
Slovensko
00421 2 20 42 03 09
00421 2 20 42 03 00
sekretariat@komisar.sk

Agenda

  • Podanie
  •  
  • Elektronicky
  • Osobne
  • E-mailom
Copyright © 2016 - 2019 Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím