Občania Ukrajiny už v bratislavskej mestskej hromadnej doprave musia platiť cestovné

Громадянам України вже доводиться платити за проїзд у громадському транспорті Братислави

Článok uverejnený na webstránke Dopravného podniku mesta Bratislava z 19.12.2022

Občanom Ukrajiny dňom 1. januára 2023 zaniká nárok na plošnú bezplatnú prepravu pri cestovaní bratislavskou mestskou hromadnou dopravou. Od nového roka tak budú platiť pre občanov Ukrajiny rovnaké pravidlá na všetkých linkách Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji (IDS BK). Tie sú štandardné aj v rámci celého Slovenska.

Od 1. januára sa zjednocujú podmienky cestovania pre občanov Ukrajiny

Cestovné podmienky pre občanov Ukrajiny

Od 1. januára 2023 pre občanov Ukrajiny pri cestovaní mestskou hromadnou dopravou zaniká nárok na plošnú bezplatnú prepravu, ktorá bola poskytovaná v súvislosti s preukázaním dokladu o dočasnom útočisku.

Naďalej ostáva v platnosti možnosť využívania bezplatnej prepravy v deň získania dokladu SLOVAK HELP alebo Dočasného útočiska a počas nasledujúcich štyroch dní, ktoré sú štandardné v rámci celého Slovenska. Podmienky cestovania pre občanov Ukrajiny od 1. 1. 2023
 

Článok v ukrajinčine / текст українською мовою

Умови проїзду для громадян України

З 1 січня 2023 року громадяни України втрачають право на безкоштовний проїзд, яке надавалося у зв'язку з отриманням статусу тимчасового притулку.

Проте, залишається чинною можливість користуватися у день отримання документа SLOVAK HELP, або Тимчасовий притулок та протягом наступних чотирьох днів, які є стандартними для всієї Словаччини. Більше інформації можна знайти: Умови проїзду для громадян України З 1 січня 2023