Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím
Veľkosť textu

Správy

Konferencia Rady Európy Dvojdňová konferencia Rady Európy zameraná na vzdelávanie právnických odborníkov sa v dňoch 8. a 9. júla 2020 konala virtuálne v online priestore.... 08.07.2020
Stretnutie na odbore integrácie osôb so ZP - MPSVR SR V stredu, 1. júla 2020 sa komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím JUDr. Zuzana Stavrovská a právnička úradu komisára JUDr. Lenka Bodnárová zúčastnila stretnutia organizovaného riaditeľkou odboru integrácie osôb so zdravotným postihnutím na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny SR, JUDr. Katarínou Fedorovou, PhD. ... 01.07.2020
Stretnutie s ministrom školstva V stredu, 1. júla 2020 komisárku pre osoby so zdravotným postihnutím JUDr. Zuzanu Stavrovskú a právničku úradu komisára JUDr. Lenku Bodnárovú na pôde Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR privítal minister Mgr. Branislav Gröhling, štátna tajomníčka Mgr. Monika Filipová, PhD., M.A. a Mgr. Monika Gajdácsová, poverená generálna riaditeľka sekcie národnostného a inkluzívneho vzdelávania. ... 01.07.2020
30 rokov Slovenského zväzu sclerosis multiplex Slovenský zväz sclerosis multiplex (SZSM) oslávil 30 rokov od svojho založenia slávnostnou konferenciou, ktorá sa konala v Ružomberku a komisárka Zuzana Stavrovská bola pri tom. ... 26.06.2020
Diskusia v relácii ÚV hovor Ako sa brániť v prípadoch pracovného, finančného prípadne iného zneužívania klientov v zariadeniach sociálnych služieb. ... 26.06.2020
10. výročie ratifikácie Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím Pri príležitosti 10. výročia ratifikácie Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím zorganizovala komisárka JUDr. Zuzana Stavrovská dnes v priestoroch zariadenia BIVIO v bratislavskej Rači tlačovú konferenciu.... 25.06.2020
Deklarácia inklúzie Komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím sa v utorok, 23. júna 2020 zúčastnila na tlačovej konferencii s pálčivou témou športovcov s intelektuálnym znevýhodnením.... 23.06.2020
Stretnutie v Prezidentskom paláci V piatok, 19. júna 2020 sa uskutočnilo pracovné stretnutie v Prezidentskom paláci. Komisárku JUDr. Zuzanu Stavrovskú a riaditeľku úradu Mgr. Evu Megovú v mene pani prezidentky Slovenskej republiky prijala pani Jarmila Lajčáková, poradkyňa prezidentky Slovenskej republiky pre ľudské a menšinové práva a pani Zuzana Kusá, poradkyňa prezidentky Slovenskej republiky pre sociálnu oblasť.... 19.06.2020
Odstraňovanie bariér na Slovensku Vo štvrtok, 18. júna 2020 sa komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím JUDr. Zuzana Stavrovská spolu s právničkou Úradu komisára JUDr. Evou Arnoldovou zúčastnili úvodného medzirezortného rokovania k problematike systematického odstraňovania bariér na Slovensku. ... 18.06.2020
Stretnutie na pôde Železníc Slovenskej republiky V stredu 17. júna 2020 sa komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím JUDr. Zuzana Stavrovská spolu s právničkou Úradu komisára JUDr. Evou Arnoldovou zúčastnili rokovania k problematike sprístupnenia sociálneho zariadenia pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu v budove Hlavnej stanice v Bratislave. ... 17.06.2020
Deň Belasého motýľa V týchto dňoch sme sa každoročne stretávali v uliciach Bratislavy na rôznych kultúrnych a športových akciách pri príležitosti dňa Belasého motýľa, ktorých organizátorom je Organizácia muskulárnych dystrofikov v SR so sídlom v Bratislave. Osobitne druhý júnový piatok každoročne patrí ľuďom s nervovosvalovými ochoreniami. V tento deň vyjdú spolu s niekoľkými stovkami dobrovoľníkov v belasých tričkách označených kartičkami do ulíc cca. 50 miest a ob... 12.06.2020
40. výročie založenia Združenia na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Slovenskej republike (ZPMP v SR) si v piatok, 12. júna 2020 pripomenulo 40. výročie založenia organizácie. Hlavným poslaním združenia je začlenenie ľudí s mentálnym postihnutím do spoločnosti. ... 12.06.2020
Stretnutie na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny Prerokovanie Správy o činnosti komisárky pre osoby so zdravotným postihnutím za rok 2019, ktoré sa uskutočnilo v stredu, 10. júna 2020 na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny SR za účasti štátnej tajomníčky PhDr. Soni Gaborčákovej a jej kolegýň zo sekcie sociálnej a rodinnej politiky odboru a komisárky pre osoby so zdravotným postihnutím JUDr. Zuzany Stavrovskej spolu s právničkou Úradu komisára pre osoby so zdravotným postihnutím JUDr. Z... 10.06.2020
Stretnutie na Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky V stredu, 3. júna 2020 sa uskutočnilo druhé osobné stretnutie vo veci prerokovania záverov a odporúčaní komisárky pre osoby so zdravotným postihnutím, ktoré boli obsiahnuté v správe o činnosti komisára pre osoby so zdravotným postihnutím za rok 2019 a adresované jednotlivým ministerstvám. ... 03.06.2020
Stretnutie na Ministerstve dopravy a výstavby Slovenskej republiky Vo štvrtok 21. mája 2020 sa konalo stretnutie na Ministerstve dopravy a výstavby Slovenskej republiky za účasti komisárky pre osoby so zdravotným postihnutím Zuzany Stavrovskej a kolegyne z úradu Evy Arnoldovej, zamerané na prerokovanie záverov a odporúčaní adresovaných tomuto ministerstvu v Správe o činnosti komisárky pre osoby so zdravotným postihnutím za rok 2019. Toto bolo prvé stretnutie, pričom boli oslovené všetky dotknuté ministerstvá s p... 21.05.2020
Správa o činnosti za rok 2019 je schválená Po prezentácii Správy o činnosti komisára pre osoby so zdravotným postihnutím za rok 2019 v troch výboroch, odprezentovala v piatok 15. mája 2020 komisárka JUDr. Zuzana Stavrovská správu aj v pléne Národnej rady Slovenskej republiky. ... 19.05.2020
Poslanci ocenili v závere rokovacieho dňa správu komisárky Zuzany Stavrovskej Nedostatok personálu na počet klientov, využívanie vreckového na znižovanie nedoplatkov či nelegálne zamestnávanie. Na tieto nedostatky v zariadeniach sociálnych služieb poukázala v závere štvrtého rokovacieho dňa 7. schôdze komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím Zuzana Stavrovská, ktorá predložila správu o činnosti jej úradu za minulý rok.... 15.05.2020
Prerokovanie Správy o činnosti komisárky pre osoby so zdravotným postihnutím ... So Správou o činnosti komisára pre osoby so zdravotným postihnutím za rok 2019 oboznámila v utorok 12. mája 2020 komisárka JUDr. Zuzana Stavrovská v Národnej rade Slovenskej republiky na zasadnutí Výboru pre sociálne veci a Výboru pre zdravotníctvo prítomných poslancov. ... 12.05.2020
Prerokovanie Správy o činnosti komisárky pre osoby so zdravotným postihnutím ... Tak ako po každý rok, aj teraz dostala komisárka pre zdravotne postihnutých JUDr. Zuzana Stavrovská pozvánku na prerokovanie Správy o činnosti komisárky pre osoby so zdravotným postihnutím za rok 2019.... 28.04.2020
30 rokov Slovenského zväzu sclerosis multiplex (SZSM) Vážená pani prezidentka SZSM, Vážené dámy, Vážení páni, Milí členovia, v týchto dňoch si pripomínate 30 rokov od založenia Vášho občianskeho združenia, ktoré vzniklo s cieľom pomáhať osobám s diagnózou SM, podporovať a povzbudzovať tých pacientov, ktorí SM vzdorujú a na zmierňovanie ťažkostí tých, ktorí už bojovať nevládzu a sú odkázaní na starostlivosť a pomoc rodinných príslušníkov, lekárov, rehabilitačných pracovníkov a iných ľudí.... 27.04.2020
 |<  <  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  >  >| 
Zobrazené výsledky 61-80 (z 364)

Kontakt

Administratívne centrum
Reding Tower 2
Račianska 153
831 54 Bratislava 35
Bratislavský kraj
Slovensko
+421 2 20 42 03 09
Vzhľadom na opatrenia v čase pandémie, je pevná linka po 5 sekundách presmerovaná na mobilné číslo sekretariátu. (+421 911 269 021)
+421 911 269 021
+421 2 20 42 03 00
sekretariat@komisar.sk

Agenda

  • Podanie
  •  
  • Elektronicky
  • Osobne
  • E-mailom