piatok 16.02.2024

Ocenených Dobré srdce 2023 prijala prezidentka SR

Prezidentka SR Zuzana Čaputová prijala osobnosti, ktoré v septembri 2023 získali ocenenie v rámci 4. ročníka Národnej ceny starostlivosti Dobré srdce. Bola medzi nimi aj komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím Zuzana Stavrovská.
Prezidentka vyzdvihla prácu ocenených, ktorých spája pôsobenie v sociálnych službách a tiež to, že svoju profesiu vnímajú ako poslanie a robia ju s veľkou dávkou ľudskosti, láskavosti, obetavosti, trpezlivosti a často aj na úkor osobných životov.

Komisárka Zuzana Stavrovská pri tejto príležitosti venovala prezidentke Zuzane Čaputovej knihu Medzinárodnoprávna ochrana osôb so zdravotným postihnutím, ktorú sme nedávno vydali v spolupráci s profesorom JUDr. Jánom Svákom, DrSc. aj s jeho vlastnoručným venovaním. 

Zuzana Stavrovská si veľmi váži, že Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb v SR jej udelila ocenenie Dobré srdce za výnimočný prínos v sociálnych službách. Zdôraznila, že to vníma ako ocenenie celého nášho úradu.

Vďaka a uznanie patrí všetkým zamestnancom v sociálnych službách, opatrovateľkám a opatrovateľom, sestrám, sociálnym pracovníkom a sociálnym pracovníčkam, odborným zamestnancom, manažérkam a manažérom a všetkým poskytovateľom sociálnych služieb. Ďakujeme za to, že svoju prácu robia v súlade s ľudskými právami, no v neposlednom rade - s dobrým srdcom. 


Súvisiace odkazy:  
Už po štvrtý raz udelili Dobré srdcia - Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím (komisarprezdravotnepostihnutych.sk)
Komisárka Zuzana Stavrovská získala ocenenie Dobré srdce - Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím (komisarprezdravotnepostihnutych.sk)