utorok 23.01.2024

Kalendár na podporu starostlivosti o duševné zdravie

Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím v spolupráci s kreatívnou mladou ženou so skúsenosťou s duševnou poruchou vydal stolový kalendár na rok 20204.
V uplynulom čase sa čoraz viac hovorí o duševnom zdraví a o duševných ochoreniach, voči ktorým nikto z nás nie je imúnny. Pribúda čoraz viac ľudí so skúsenosťou s duševnou poruchou a mentálne zdravie celej spoločnosti sa zhoršuje.

Chceli by sme aj takouto formou povzbudiť ľudí, ktorí sa po psychickej stránke necítia dobre, aby vyhľadali pomoc. Preto sme v spolupráci s veľmi šikovnou mladou ženou Lenkou Kolbasovou zverejňujúcou na sociálnych sieťach vtipné grafiky (tzv. meme) pod profilom Život s GAD - Generalizovaná úzkostná porucha, vydali stolový kalendár o živote s duševným ochorením.

Kalendáre venujeme zástupcom odbornej verejnosti, ktorí môžu prispieť k destigmatizácii tém starostlivosti o duševné zdravie.