piatok 19.01.2024

Stav v reedukačných zariadeniach bude riešiť pracovná skupina

Generálna prokuratúra SR zverejnila Zhodnotenie Generálnej prokuratúry SR o stave zákonnosti v reedukačných centrách v roku 2023. Poukazuje na katastrofálne podmienky, násilie a zneužívanie detí. Generálny prokurátor SR preto zvolal na 18. januára 2024 multilaterálne stretnutie so zástupcami štyroch ministerstiev, ako aj ľudskoprávnych inštitúcií.
Na rokovaní s predstaviteľmi Generálnej prokuratúry SR sa zúčastnili zástupcovia ministerstiev spravodlivosti, školstva, práce, sociálnych vecí a rodiny a zdravotníctva, ako aj verejný ochranca práv Róbert Dobrovodský, komisár pre deti Jozef Mikloško aj komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím Zuzana Stavrovská so svojimi kolegyňami a kolegami.

Zistenia Generálnej prokuratúry SR považujeme za vysoko znepokojujúce a aj prekvapujúce, keďže reedukačné centrá boli z pohľadu dodržiavania práv detí hĺbkovo monitorované verejným ochrancom práv v rokoch 2014  a 2015 a priniesli v zásade s totožné zistenia. Už vtedy boli zariadeniam uložené rozsiahle opatrenia na nápravu a boli informované všetky relevantné subjekty, vrátane poslancov NR SR. Tiež platí, že prokurátori v zmysle zákona realizujú v reedukačných centrách pravidelné kontroly.

Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím (ÚKOZP) sa môže zaoberať aj porušovaním práv osôb nachádzajúcich sa v reedukačných centrách, pokiaľ ide o klientov so zdravotným postihnutím. Tým, že je to miesto, kde môžu byť umiestnené aj osoby obmedzené na osobnej slobode, môžeme aj z titulu národného preventívneho mechanizmu (NPM), čo je naša nová zdieľaná kompetencia s komisárom pre deti a verejným ochrancom práv (Slovensko už má Národný preventívny mechanizmus (NPM) proti mučeniu - Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím (komisarprezdravotnepostihnutych.sk) monitorovať zaobchádzanie s deťmi v reedukačných centrách, hoci tie spadajú predovšetkým do kompetencie komisára pre deti.
  
V nadväznosti na odborné stretnutie vznikne pracovná skupina. Vytvorí ju Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ako zodpovedné za reedukačné centrá a prizve všetky relevantné subjekty, vrátane zástupcov nášho úradu. Sme pripravení poskytnúť maximálnu možnú súčinnosť.