utorok 27.02.2024

Vstupujeme do prípadu prepusteného šéfa odborárov so zdravotným postihnutím

S udelením výpovede zamestnancovi so zdravotným postihnutím je potrebný súhlas príslušného úradu práce, sociálnych vecí a rodiny. V tomto prípade úrad práce súhlas s výpoveďou nedal.
Predseda odborového združenia v spoločnosti DELL Daniel Andráško dostal po 17-tich rokoch vo firme výpoveď. Výpoveď však nie je platná, pretože členovi odborovej organizácie môže dať zamestnávateľ výpoveď len s predchádzajúcom súhlasom týchto zástupcov zamestnancov, a tí súhlas neudelili.

Navyše, Daniel Andráško je tiež osobou s ťažkým zdravotným postihnutím, na ktorú sa vzťahuje ochrana Zákonníka práce. Zamestnávateľ je podľa § 66 Zákonníka práce v znení neskorších predpisov alebo § 77 zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov povinný požiadať príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny o súhlas s prepustením takejto osoby. V tomto prípade úrad práce súhlas s výpoveďou neudelil. 

Začíname preto konať, oslovíme spoločnosť DELL a uložíme jej opatrenia na nápravu, pretože sme presvedčení, že došlo k porušeniu práv osoby so zdravotným postihnutím, konkrétne Článok 27 (Právo na prácu) Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím.


O prípade informovali Správy RTVS:
bitly.ws/3ec5s

 

Aktualizácia (13.3.2024):

Právnička nášho úradu Eva Domoráková Arnoldová (na foto za rečníckym stolom prvá sprava) na tlačovej konferencii odborovej organizácie Technologies Unions Slovakia pri firme DELL, s.r.o. prezentovala naše stanovisko k prípadu prepusteného Daniela Andráška, ktorý je predsedom tohto odborového združenia, a zároveň je osobou so zdravotným postihnutím:

Na prepustenie zamestnanca so zdravotným postihnutím je potrebný súhlas príslušného úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, v tomto prípade úrad práce súhlas neudelil, ale aj napriek tomu spoločnosť DELL dala zamestnancovi so zdravotným postihnutím výpoveď. Na základe podnetu Daniela Andráška pripravujeme opatrenia na nápravu pre zamestnávateľa. V prípade potreby môžeme vstúpiť aj do súdneho konania.

Na tlačovej konferencii vystúpila okrem Daniela Andráška a Miroslava Masiarčina z Technologies Unions, právničky nášho úradu Evy Domorákovej Arnoldovej aj prezidentka Konfederácie odborových zväzov (KOZ) Monika Uhlerová, ktorá zdôraznila, že prepustenie šéfa odborárov bez súhlasu odborovej organizácie považuje za porušenie Ústavy SR a informovala o návrhoch legislatívnych zmien.


Videozáznam celej tlačovej konferencie si môžete pozrieť tu: www.facebook.com/Technolog.../videos/845238837409109

Viac o prípade viacerých prepustených odborárov napísala aj agentúra TASR v článkoch:
bitly.ws/3fKzU
bitly.ws/3fKA2
FOTO: RTVS