utorok 16.01.2024

Udeľovanie štátnych vyznamenaní

14. januára 2024 prezidentka SR Zuzana Čaputová odovzdala 33 osobnostiam spoločenského, kultúrneho, ako aj športového života štátne vyznamenania. Všetkým srdečne gratulujeme!
V súvislosti so zameraním nášho úradu by sme chceli dať do pozornosti najmä týchto ocenených:
  • pani Mariana Kováčová - riaditeľka Centra Slniečko, n.o., ktoré aj symbolicky svojím názvom odkazuje na to, že svieti na cestu tým, ktorým ich slnko zastreli mraky - týraným a zneužívaným deťom
  • pán Jakub Krako - úspešný paralympionik so zrakovým postihnutím, 5-násobný paralympijský víťaz, zjazdový lyžiar, ktorý nielenže reprezentuje Slovensko, ale môže byť povzbudením pre všetkých ľudí so zdravotným znevýhodnením, že aj napriek zdravotnému znevýhodneniu je možné úspešne prekonávať všetky prekážky, ktoré im život stavia do cesty, a že aj so zdravotným postihnutím sa dá žiť plnohodnotný a naplnený život 
  • pani Eva Sopková - psychologička, ktorá ešta za minulého režimu položila základy psychologickej pomoci pri násilí páchanom na ženách a partnerských vzťahoch 
  • pani Eva Gašparová - učiteľka, ktorá významne prispela k vzdelávaniu rómskych detí v ich rodnom jazyku 
  • pán Peter Gombita - kňaz, riaditeľ Oáza - nádej pre nový život, n.o., kde nachádzajú prístrešie a starostlivosť ľudia bez domova, ktorí stratili aj svoje sociálne zázemie a často aj zdravie 
  • pani Gizela Fleischmannová - in memoriam - odbojárka, bojovníčka za demokraciu a ľudské práva a slobody, ktorá prispela k záchrane tisícov životov židovských občanov pred druhou svetovou vojnou aj počas nej a sama za nich obetovala svoj život 
  • pán Václav Malý - bojovník za ľudské práva a náboženské slobody, kontaktná osoba pre kresťanský aj občiansky disent v 80-tych rokoch 20. stor. 

Ďakujeme, že sme mohli byť pri tom.

Kompletný prehľad ocenených: https://bitly.ws/39UgK