nedeľa 11.02.2024

Ochraňujeme aj práva nevyliečiteľne chorých

Svetový deň chorých ustanovil v roku 1992 pápež Ján Pavol II. s cieľom upriamiť pozornosť na vytváranie dôstojných podmienok pre ľudí, ktorí trpia nevyliečiteľnými diagnózami, akými sú najmä rakovina, Alzheimerova choroba, Parkinsonova choroba, Crohnova choroba, AIDS, epilepsia, tuberkulóza a ďalšie.
V Úrade komisára pre osoby so zdravotným postihnutím sme vlani, žiaľ, zaznamenali nárast podnetov, ktoré sa týkajú komunikácie zdravotníckeho personálu s ľuďmi so zdravotným postihnutím a dodržiavania ich práv ako pacientov, ako je napríklad právo na sprevádzajúcu osobu.

Riešime aj vážny prípad onkologickej pacientky, ktorá musela ísť veľmi rýchlo na interrupciu zo zdravotných dôvodov, pretože absolvovala chemoterapiu, nevediac, že je tehotná, ale zdravotná poisťovňa jej odmietla zákrok preplatiť - musela si ho zaplatiť sama. Snažíme sa poisťovňu presvedčiť, že jej zákrok preplatiť má a podali sme podnet aj na Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Vnímame to ako príklad nedostatočne fungujúceho systému zdravotnej starostlivosti v oblasti reprodukčného zdravia. Snažíme sa vyvolať o tom rokovanie s ministerstvom zdravotníctva. 

Naďalej budeme bojovať aj za práva nevyliečiteľne chorých ľudí aj za dôstojné podmienky ich liečby.