pondelok 12.02.2024

Medzinárodný deň epilepsie

Druhý februárový pondelok má upriamiť pozornosť na problematiku ľudí s epilepsiou a zvýšiť povedomie o tejto neurologickej poruche, a to z iniciatívy Medzinárodného úradu pre epilepsiu (IBE) a Medzinárodnej ligy proti epilepsii (ILAE).
Na Slovensku má epilepsiu 70 000 ľudí. Postihnúť môže ľudí všetkých vekových kategórií, aj deti v prenatálnom štádiu vývoja. Ochorenie vyvoláva záchvaty typické abnormálnou elektrickou aktivitou v mozgu. Záchvaty majú rôzne prejavy - od tikov svalov, cez trasenie celého tela a pády, až po zmätenosť a dezorientovanosť. Riziko predčasného úmrtia je u ľudí s epilepsiou trikrát vyššie ako u bežnej populácie.

Dedičná predispozícia sa predpokladá u takmer 40% pacientov. Odhad je, že až 70% ľudí by mohlo žiť bez záchvatov, keby im bola epilepsia správne diagnostikovaná a liečená.

Pri záchvate je potrebné človeka obrátiť na bok do stabilizovanej polohy, dať mu niečo pod hlavu, podržať ho v panvovej časti, postarať sa o to, aby mu nezapadol jazyk a prečkať, kým záchvat prejde - nesnažiť sa ho zastaviť. Ak záchvat neprechádza ani po troch minútach, treba zavolať lekára. Za žiadnych okolností mu netreba dávať do úst žiadne predmety.


Zdroj:
OZ MELI BELI, OZ AURA