streda 28.02.2024

Workshop na prevenciu násilia páchaného na ľuďoch so zdravotným postihnutím

Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím hostil dňa 28. februára 2024 workshop Fóra pre ľudské práva na tému prevencie násilia páchaného na ľuďoch so zdravotným postihnutím.
Účastníkmi workshopu zastrešeného projektom EÚ boli zástupcovia organizácií zaoberajúcich sa ochranou ľudských práv, prípadne poskytovateľov sociálnych služieb, ako aj Inšpekcie v sociálnych veciach MPSVaR, Kancelárie verejného ochrancu práv ČR a zamestnanci Úradu komisára pre osoby so zdravotným postihnutím.

Zástupcovia Fóra pre ľudské práva predstavili závery výskumu realizovaného v teréne v pobytových zariadeniach sociálnych služieb, ktoré prezentovala jedna z klientiek práve takejto sociálnej služby, pani Dagmar, spoločne s Luciou Cangárovu z Rady pre poradenstvo v sociálnej práci. Výskum sa zameriaval na možnosti nahlasovania násilia a zlého zaobchádzania u zvlášť zraniteľných skupín v týchto zariadeniach, konkrétne u žien a detí. Následne predstavili odporúčania pre všetky zúčastnené inštitúcie.

Na záver komisárka Zuzana Stavrovská, Maroš Matiaško a Denisa Kramářová z Fóra pre ľudské práva a Nataša Just Hrnčárová z Inšpekcie v sociálnych veciach MPSVaR diskutovali, ako sa dá v praxi a v teréne odhaľovať násilie u ľudí so zdravotným postihnutím, ako ho oznamovať polícii a aké metódy práce sa na to používajú, a ako je to napríklad u obetí, ktoré to samy nevedia povedať verbálne.

Veríme, že spoločné vzdelávanie a výmena informácií v tejto oblasti bude pokračovať, tak, aby bola prínosom práve pre tých najzraniteľnejších ľudí so zdravotným znevýhodnením.


Súvisiace odkazy:
Ženy a deti so zdravotným postihnutím (SR) – Fórum pro lidská práva (forumhr.eu)