streda 21.02.2024

Komisárka podpísala petíciu proti zrušeniu dotácií pre ľudskoprávne projekty

Ministerstvo spravodlivosti SR náhle, nečakane a bez uvedenia dôvodu zrušilo jedinú dotačnú výzvu na projekty organizácií občianskej spoločnosti, cirkevných organizácií, škôl a samospráv zamerané na predchádzanie diskriminácii, rasizmu, xenofóbii a antisemitizmu.
Mnohé organizácie na ochranu práv ľudí so zdravotným postihnutím práve prostredníctvom tejto dotačnej schémy dlhodobo pomáhajú zlepšovať prijatie ľudí so zdravotným postihnutím v spoločnosti a predchádzať ich diskriminácii, v čom má naša spoločnosť aj podľa zistení nášho úradu stále veľké rezervy.

Komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím Zuzana Stavrovská preto podpísala petíciu, ktorá vznikla z iniciatívy viacerých mimovládnych organizácií.


Podporiť petíciu môžete aj vy:
MojaPeticia.sk - VRÁŤME ĽUDSKÉ PRÁVA AKO ZÁKLAD HODNÔT DEMOKRATICKÉHO SLOVENSKA