pondelok 26.02.2024

Americký veľvyslanec v Úrade komisára pre osoby so zdravotným postihnutím

Je pre nás veľkou cťou, že sme v našom úrade mohli osobne privítať amerického veľvyslanca na Slovensku Gautama A. Ranu.
Dňa 23. februára 2024 sa na stretnutí s komisárkou Zuzanou Stavrovskou americký veľvyslanec na Slovensku Gautam A. Rana zaujímal o činnosť nášho úradu, ako aj o stav pomoci a služieb ľuďom so zdravotným postihnutím na Slovensku. Špecificky sa chcel informovať o možnostiach inklúzie detí so zdravotným znevýhodnením v školách a na vzdelávacom procese, ako aj o možnostiach zamestnania a uplatnenia sa osôb so zdravotným postihnutím na voľnom pracovnom trhu.

Prediskutovali sme aj bariéry budov a verejných inštitúcií na Slovensku a porovnali sme legislatívne opatrenia, ktoré to ošetrujú v USA a na Slovensku. Oceňujeme, že z iniciatívy veľvyslanca urobili debarierizačné opatrenia aj v budove amerického veľvyslanectva v Bratislave.

Veľmi si vážime záujem veľvyslanca Gautama A. Ranu o návštevu v našom úrade. Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.