Život v Zátiší si prišli pozrieť aj z prezidentského paláca aj ministerstva práce

"Život v Zátiší" je názov najnovšej výstavy v našom úrade - prvej, ktorá vznikla doslova "na kľúč", pretože hlavný vystavujúci umelec Štefan Oláh, klient Centra sociálnych služieb Zátišie v Osadnom (okres Snina) maľoval obrazy cielene určené pre nás. Výstavu sme slávnostne otvorili v stredu 24. mája 2023. ...

Spoločnosť Downovho syndrómu na Slovensku má 30 rokov

V sobotu 21. mája 2023 sa na plavbe loďou Harmónia po Dunaji konala oslava 30-teho výročia založenia Spoločnosti Downovho syndrómu (SDS) na Slovensku....

Zelené dni 2023

Právnické spisy a počítače sme dnes vymenili za motyky a hlinu. 5-členný tím kolegýň z Úradu komisára pre osoby so zdravotným postihnutím sa po roku 19. mája 2023 opäť zapojil do dobrovoľníckej aktivity Zelené dni....

Zdravotné a sociálne znevýhodnenie sú spojené nádoby

V utorok 16. mája 2023 sme pozvali na stretnutie zástupcov Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity a občianskeho združenia Cesta von....

Príbeh v jazyku "Easy-to-read"

V našej správe o činnosti za rok 2022 prinášame ako novinku aj preklad jedného zo 41 príbehov do jazyka "Easy-to-read" - v ľahko čitateľnom jazyku, teda s jednoduchými vetami a obrázkami....

Nadviazanie spolupráce so Združením SK8

Komisárka Zuzana Stavrovská sa dňa 15. mája 2023 stretla s predsedom Združenia samosprávnych krajov SK8 Jozefom Viskupičom, a to v sídle Úradu Trnavského samosprávneho kraja, keďže aktuálny predseda SK8 je súčasne trnavským županom....

Podpis memoranda s Justičnou akadémiou SR

Budeme sa podieľať na vzdelávaní sudcov, zároveň sa zamestnanci nášho úradu budú môcť zúčastňovať na školeniach v Justičnej akadémii....

Parlament schválil dlhoočakávanú novelu školského zákona

Po turbulentných rokovaniach novela školského zákona prešla aj s pripomienkami odbornej verejnosti vrátane nášho úradu....

Pán Ladislav, ktorého chcela starostka obce vysťahovať z nájomného bytu, zatiaľ ostáva doma

Riešime prípad pána Ladislava s mentálnym postihnutím, ktorý po smrti matky koncom marca tohto roku ostal bývať sám v nájomnom byte v obci Ohrady, no starostka obce mu oznámila, že sa musí do konca apríla vysťahovať....

Ako naštartovať zamestnávanie ľudí so zdravotným postihnutím - prišli k nám na "skusy" až z Gruzínska

Dňa 27. apríla prišlo na náš úrad vyše 20 zástupcov lokálnych a regionálnych samospráv z piatich regiónov Gruzínska, sociálnych podnikov, mimovládnych organizácií, ktorí pracujú s ľuďmi so znevýhodnením aj zástupkyne Štátnej agentúry zamestnávania v Gruzínsku. ...

Zástupcovia ministerstva práce v úrade komisára

Na pracovnom stretnutí dňa 26. apríla 2023 rokovala komisárka Zuzana Stavrovská a časť jej tímu so zástupcami Sekcie sociálnej politiky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky....

Darujte 2 percentá z daní

Už len do konca apríla je možné venovať 2%, resp. 3% z daní....

Rodičia detí s autizmom či Aspergerovým syndrómom narážajú na odmietnutie opatrovateľského príspevku. Ide o legislatívnu a systémovú nezrovnalosť

O situácii chlapca s autizmom a jeho mamy sme sa dozvedeli od redaktorky RTVS, ktorá nás oslovila do pripravovanej reportáže. Keďže ide o dôležitú tému týkajúcu sa mnohých rodín, zverejňujeme rozšírené odpovede poskytnuté RTVS, ktoré pre krátky časový priestor neboli v reportáži odvysielané....

Komisárka pozdravila pacientov s Marfanovým syndrómom

Komisárka Zuzana Stavrovská prijala pozvanie prezidentky Asociácie Marfanovho syndrómu Slovakia Alžbety Lukovičovej prihovoriť sa členom organizácie na ich výročnom stretnutí spojeným so štvordňovou odbornou konferenciou v Piešťanoch, kde si pripomenuli 30. výročie vzniku organizácie....

Diela ľudí so skúsenosťou s duševnou poruchou putujú z východného na stredné Slovensko

Komisárka Zuzana Stavrovská sa zúčastnila aj na druhej tlačovej konferencii OZ ODOS (Otvorme dvere, otvorme srdcia) - po januárovom spustení výstavy sa tlačová konferencia 21. apríla 2023 konala v Prešove, priamo v sídle Úradu Prešovského samosprávneho kraja. Zverejňujeme preto tlačovú správu OZ ODOS....

S Prešovským samosprávnym krajom o našom prieskume bariér počas volieb

Komisárka Zuzana Stavrovská navštívila v piatok 21. apríla 2023 Úrad Prešovského samosprávneho kraja, kde rokovala s vedúcou oddelenia projektov stredných škôl Ivanou Kirkov a vedúcim odboru sociálnych služieb Pavlom Slaninkom....

Deň narcisov

Aj v tomto roku sme sa zapojili do zbierky Deň narcisov na podporu onkologických pacientov, ktorí sa neraz obracajú aj na náš úrad s podnetmi, keď sa domnievajú, že boli porušené ich práva. ...

Návšteva budúcich tlmočníkov slovenského posunkového jazyka

V utorok 18. apríla 2023 iniciovala vyučujúca Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave Angela Hefty, ktorá je sama nepočujúca, návštevu Úradu komisára pre osoby so zdravotným postihnutím....

Tulipánový pochod v Košiciach

V sobotu 15. apríla 2023 sa pri príležitosti Svetového dňa Parkinsonovej choroby (11. apríl) konal 4. Tulipánový pochod v Košiciach, ktorý organizuje Spoločnosť Parkinson Slovensko. Spolupracovníčka nášho úradu Alena Zvarová Bašistová na ňom tlmočila aj pozdrav komisárky Zuzany Stavrovskej:...

Stretnutie s predsedom Košického samosprávneho kraja

Témou online stretnutia komisárky Zuzany Stavrovskej a právničky úradu komisára Evy Domorákovej Arnoldovej so županom KSK Rastislavom Trnkom 12. apríla 2023 boli bariéry volebných budov a miestností....

Príbeh zo správy: Antisociálne konanie Sociálnej poisťovne

Príbeh je v plnom znení uverejnený v Správe o činnosti komisára pre osoby so zdravotným postihnutím za rok 2022 ako Príbeh dvadsiaty (strana 205)....

Svetový deň Parkinsonovej choroby

Parkinsonova choroba je progresívne neurodegeneratívne ochorenie....

Medzinárodný deň Rómov

Medzinárodný deň Rómov pripomína nielen rómsku kultúru, históriu a tradície, ale aj snahu Rómov o sebaurčenie a uznanie za národnostnú menšinu....

Príprava novej pôsobnosti - rokovanie troch ombudsmanov

Tím Úradu komisára pre osoby so zdravotným postihnutím sa 5. apríla 2023 zúčastnil na prvom koordinačnom stretnutí k implementácii národného preventívneho mechanizmu (NPM) - novej pôsobnosti rozdelenej medzi tri ombudsmanské inštitúcie - verejného ochrancu práv, komisára pre osoby so zdravotným postihnutím a komisára pre deti....

Aby mali ľudia so zdravotným postihnutím lepší prístup k spravodlivosti

Komisárka Zuzana Stavrovská sa 4. apríla 2023 stretla s predsedom Najvyššieho súdu SR Jánom Šikutom. ...

Všetky deti si zaslúžia plnohodnotný život – hovorí riaditeľ bežnej školy, ktorá začleňuje deti so zdravotným znevýhodnením

Presne pred rokom sme sa pri príležitosti Svetového dňa povedomia o autizme rozprávali s Katarínou Slosarčíkovou, mamou Tea, ktorý má autizmus. Mal vtedy 8 rokov a chodil do špeciálnej základnej školy. Pani Katarína vtedy vyslovila prianie, aby mohol chodiť do bežnej školy a zažiť skutočnú inklúziu. ...

30 rokov školstva v Slovenskej republike

Na pozvanie ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Jána Horeckého sa 31. 3. 2023 zamestnankyne Úradu komisára pre osoby so zdravotným postihnutím zúčastnili na slávnostnom galakoncerte pri príležitosti 30. výročia vzniku SR a 30 rokov existencie slovenského školstva....

Sú zálohomaty prístupné pre všetkých?

Práve na túto tému sa 30.3.2023 na Ministerstve životného prostredia SR (MŽP) uskutočnilo pracovné stretnutie, ktoré inicioval poslanec NR SR Dominik Drdul....

Národná konferencia: Kontrola ako súčasť lepšej správy veci verejných

Pri príležitosti 30. výročia vzniku Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) Slovenskej republiky sa komisárka Zuzana Stavrovská 29. 3. 2023 zúčastnila na národnej konferencii pod záštitou prezidentky SR Zuzany Čaputovej na pozvanie predsedu NKÚ Ľubomíra Andrassyho....

Podarilo sa: Chlapec už môže vychádzať z domu

Rodine, ktorú sme stretli počas výjazdového dňa komisárky v Rimavskej Sobote, sa podarilo získať pomôcky pre chlapca so zdravotným postihnutím....

Dobrovoľníčiť, keď mám zdravotné postihnutie? Dá sa to a má to význam

Bratislavské dobrovoľnícke centrum (BDC) zorganizovalo v pondelok 27. marca podujatie "Zoznamka s dobrovoľníctvom" pre 21 študentov so zdravotným znevýhodnením zo Stredná odborná škola pre žiakov s telesným postihnutím na Mokrohájskej ulici v Bratislave. Pozvanie na stretnutie s nimi prijala aj komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím Zuzana Stavrovská....

Svetový deň epilepsie

26. marec je Svetovým dňom epilepsie. Označuje sa aj ako ,,fialový deň“ a predstavuje medzinárodnú kampaň, ktorá vznikla v roku 2008. ...

81 rokov od prvého transportu

Dnes si pripomíname aj smutné výročie....

Pamätný deň zápasu za ľudské práva

Presne pred 35 rokmi sa na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave konala sviečková manifestácia....

Odborná diskusia o právach pacientov v psychiatrických zariadeniach

V rámci konferencie, ktorú zorganizovala Sekcia súdnej psychiatrie Slovenskej psychiatrickej spoločnosti v spolupráci s Detenčným ústavom Hronovce a Psychiatrickou nemocnicou Hronovce v Štúrove, sa 23. marca 2023 komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím Zuzana Stavrovská zúčastnila na odbornej panelovej diskusii....

Stretnutie s generálnym prokurátorom SR

Komisárku pre osoby so zdravotným postihnutím Zuzanu Stavrovskú a právničky úradu komisára Lenku Bodnárovú a Kristínu Čahojovú prijal 23. marca 2023 generálny prokurátor SR Maroš Žilinka....

Dievčaťu s autizmom sa pre odmietavý postoj školy už viac ako rok a pol upiera právo na vzdelanie

Pán Viktor pochádzajúci z Ukrajiny sa prisťahoval za prácou na Slovensko pred štyrmi rokmi. V lete roku 2021 sem priviedol aj svoju manželku a dcérku, ktorá má autizmus. Pán Viktor narazil na problém, ktorému na Slovensku čelia mnohé rodiny: žiadna škola ju nechce prijať....

Svetový deň Downovho syndrómu

21. marec je Svetovým dňom Downovho syndrómu....

Svetový deň sociálnej práce

Svetový deň sociálnej práce a sociálnych pracovníkov (21. marec) vznikol v roku 2007 na podnet Medzinárodnej federácie sociálnych pracovníkov (IFSW)....

Je to potvrdené: Komisárke pre osoby so zdravotným postihnutím pribudne nová pôsobnosť

Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky 15. marca 2023 schválili novelu zákona o verejnom ochrancovi práv a novelu zákona o komisárovi pre deti a komisárovi pre osoby so zdravotným postihnutím, vďaka čomu Slovensko bude mať konečne národný preventívny mechanizmus proti mučeniu. Bojovali sme za to takmer 5 rokov....

Bariéry v bytových domoch - komisárka sa prihovorila správcom a vlastníkom

Združenie pre lepšiu správu bytových domov pozvalo na svoj X. odborný kongres LEPŠIA SPRÁVA 2023, ktorý sa koná 15. až 17. marca 2023 v Senci, aj komisárku pre osoby so zdravotným postihnutím Zuzanu Stavrovskú....

Aj Žilinský samosprávny kraj sa zaujíma o bariéry volebných miestností

Po rokovaniach s Trnavským samosprávnym krajom, Úniou miest Slovenska a prezentácii na Rade vlády SR pre osoby so zdravotným postihnutím a Rade vlády SR pre seniorov (obe rady zasadali 7. marca 2023), sme 13. marca 2023 pokračovali v rokovaniach o výsledkoch nášho Prieskumu architektonickej prístupnosti volebných budov a miestností (realizovanom od 29.10.2022 do 6.11.2022) s predstaviteľkami Žilinského samosprávneho kraja....

Ako predísť vyhoreniu v pomáhajúcich profesiách?

Komisárka Zuzana Stavrovská sa 9. marca 2023 zúčastnila na medzinárodnej konferencii Cestou stálosti, ktorú zorganizovali OZ Navzájom lepší, Domov sociálnych služieb v Zavare, Trnavský samosprávny kraj a Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce v Trnave....

Otvorili sme výstavu SME AKO VY

V priestoroch Úradu komisára pre osoby so zdravotným postihnutím sme 8. marca 2023 slávnostne otvorili novú výstavu....

Pamätný deň obetí pandémie COVID-19

Dnes si historicky prvýkrát na oficiálnej štátnej úrovni pripomíname pandémiu a jej tragické následky....

Stretnutie komisárky s ministrom školstva k novele školského zákona

Ministra Jána Horeckého sme požiadali o urgentné stretnutie, pretože z novely školského zákona boli dodatočne odstránené pôvodne zakomponované procesné záruky pre žiaka odkázaného na niektoré podporné opatrenie vo vzdelávacom procese....

Nové pravidlá pri používaní obmedzovacích prostriedkov na psychiatriách

Dnes nadobúda účinnosť novela zákona o zdravotnej starostlivosti, ktorá po dlhých rokoch zavádza zákonný rámec podmienok používania obmedzovacích prostriedkov na psychiatriách. Nadužívaniu sieťových postelí a ďalších obmedzovacích prostriedkov by mal byť koniec. ...

Sme tu sedem rokov

Príhovor komisárky Zuzany Stavrovskej k siedmemu výročiu vzniku Úradu komisára pre osoby so zdravotným postihnutím....

Medzinárodný deň zriedkavých chorôb

Už 16 rokov patrí posledný februárový deň na celom svete zriedkavým chorobám. Pri tejto príležitosti publikujeme tlačovú správu Slovenskej aliancie zriedkavých chorôb (SAZCH)....

Chcete investovať? Pozor na podvodníkov!

Seniorke s Parkinsonovou chorobou sa predstavili ako pracovníci banky a spôsobili jej dlh takmer 30 000 EUR....